Menu górne

REKLAMA

 • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaKiełbasa wyborcza, czy po prostu dobry budżet

(Zam: 05.01.2018 r., godz. 09.32)

Członkowie Zarządu Powiatu wysłuchali wielu zastrzeżeń do projektu budżetu na 2018 r. Opozycja zarzucała m.in., że duże wydatki na inwestycje spowodowane są chęcią osiągnięcia dobrego wyniku w wyborach samorządowych.

 • - Pan Sobczak mówi, że na przyszłą kadencję nie są planowane inwestycje - będziemy nad nimi pracować w 2018 r. Inwestycje będą, poradzimy sobie ze spłatą kredytów, nie ma pan się czego obawiać - polemizował starosta Bogdan Pągowski
  - Pan Sobczak mówi, że na przyszłą kadencję nie są planowane inwestycje - będziemy nad nimi pracować w 2018 r. Inwestycje będą, poradzimy sobie ze spłatą kredytów, nie ma pan się czego obawiać - polemizował starosta Bogdan Pągowski
  (fot. Justyna Pochmara)
Koalicja zarządzająca powiatem twierdzi z kolei, że dopiero teraz pojawiły się perspektywy na pozyskanie i wykorzystanie milionów złotych unijnego dofinansowania.
Wśród zaplanowanych zadań na 2018 r. są: inwentaryzacja i przygotowanie koncepcji przebudowy ul. Daszyńskiego, przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez gminy Brańszczyk i Długosiodło (od węzła na drodze krajowej w Knurowcu do Prabut), budowa chodników (140 tys. zł na 10-procentowy wkład własny do inwestycji współfinansowanych razem z samorządami gminnymi), budowa drogi Leszczydół-Nowiny-Porządzie (jeśli nie uda się pozyskać pieniędzy ze schetynówki, zakres prac będzie ograniczony, a inwestycję z własnego budżetu będą współfinansować samorząd powiatowy i gminy Rząśnik), kontynuacja przebudowy drogi do Kamieńczyka, przebudowa mostu w Zakrzewie (gmina Rząśnik), termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku oraz byłej bursy szkolnej przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, wymiana instalacji w Zespole Szkół nr 1 (w minionym roku placówka przeszła już termomodernizację w ramach tego projektu, który współfinansuje Unia Europejska).
Starostwo Powiatowe stara się też o dofinansowanie kontynuacji przebudowy drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka – projekt nie zakwalifikował się do tzw. schetynówki (samorząd odwołał się od tej decyzji), ale powiat złożył wniosek o wsparcie także do Urzędu Marszałkowskiego. 443 tys. zł samorząd zamierza przeznaczyć na wsparcie dla wyszkowskiego szpitala. Powiat będzie też realizować projekt w ramach programu „Rybactwo i Morze” (zarezerwował na ten cel 579 tys. zł). W Popowie Kościelnym powstanie Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa.
Są też przewidziane drobniejsze inwestycje, jak zakup wózka widłowego dla Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”, karabinu do usypiania zwierząt dla Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki majątkowe (na inwestycje) mają wynieść 31 mln zł, wydatki ogółem 110 mln zł, dochody 107 mln zł.
– Wydatki majątkowe są na wysokim poziomie, ale na tyle realne, że jesteśmy w stanie je sfinansować – podkreślił starosta Bogdan Pągowski.

"Wazelina i nic więcej"
Przedstawiciele opozycji, choć nie wszyscy (Justyna Garbarczyk oceniła budżet jako „niezły”), przystąpili do szerokiej krytyki planu wydatków i dochodów na 2018 r. Waldemar Sobczak mówił o „rekordowym zadłużeniu” powiatu, a przede wszystkim o budżecie konstruowanym, jego zdaniem, pod potrzeby wyborów samorządowych. Jak zauważył, wskazują na ten fakt kwoty, jakie powiat przeznaczał na realizację inwestycji. Według niego, największe sumy pojawiały się w 2014 i 2018 r., czyli w okresie wyborów lokalnych.
– Wazelina i nic więcej – stwierdził.
Klub PiS wnioskował o realizację przebudowy ul. Daszyńskiego i drogi Wola Mystkowska-Komorowo.
– Przeznaczone w budżecie jest 20 tys. na koncepcję ul. Daszyńskiego. Odbyło się kilka spotkań w sprawie ulicy, na które wnioskodawcy nie zostali zaproszeni – zaznaczył W. Sobczak. – 20 lat ten odcinek drogi nie był przebudowany, a to wizytówka miasta. 20 tys. zł jest na koncepcję, z której nic nie wyniknie. W projekcie budżetu jest kwota na wykonanie koncepcji i projektu drogi Wola Mytkowska-Komorowo, ale też mam wątpliwości, czy będzie realizowana po wyborach.
Jedną z bardziej kosztownych inwestycji będzie, dofinansowana z Unii Europejskiej, przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez gminy Brańszczyk i Długosiodło.
– Czy ta droga powinna być realizowana w pierwszej kolejności? Ja tego nie neguję, ale gmina Długosiodło niedługo będzie taka, że będziemy mówić, że jeździ się tam drogami ekspresowymi – stwierdził radny PiS. – Skala pozyskanych środków zewnętrznych wskazuje, że zarząd województwa celowo zwlekał z rozstrzygnięciem konkursów, by na nadchodzące wybory zaproponować tzw. kiełbasę wyborczą. To budżet braku oszczędności, rekordowego zadłużenia powiatu i rekordowych spłat kredytów. Następcy będą obciążeni bardzo dużymi ratami kredytu. To budżet na potrzeby wyborów samorządowych 2018 r., po wyborach w 2019 r. w inwestycjach będzie bieda. Nie pozwala to pozytywnie ocenić budżetu powiatu. Radni PiS nie zagłosują za taką propozycją budżetu.
Reprezentujący opozycję Marek Głowacki również wyraził swoje zastrzeżenia.
– Nie ulega wątpliwości, że budżet na 2018 r. to forma zabawy w kotka i myszkę z wyborcami – stwierdził. – Skok o 20 mln zł w wydatkach inwestycyjnych mówi o tym jednoznacznie. Konkluzja, którą przedstawił radny Sobczak, narzuca się każdemu sama. Sądzę, że zdają sobie z niej sprawę także radni koalicyjni – stwierdził. – Podobny mechanizm był w 2014 r. To jest coś niewłaściwego, bo można by odnieść wrażenie, że wyższe budżety mogłyby zostać zrealizowane w każdym roku, skoro mobilizacja sprawia, że teraz wyczarowuje się nowe środki. Co się działo w ubiegłych latach? Dlaczego te budżety były takie słabe?
Według Marka Głowackiego, w poprzednich latach koalicji rządzącej powiatem nie udawało się zrealizować budżetu w kształcie, w jakim pierwotnie zakładano.
– Albo to były nierealistyczne oceny, liczby pod publiczkę, albo wasza praca była zbyt słaba, by osiągnąć te cele – zaznaczył. – 5-7 mln zł różnicy między planem a realizacją to potężna rozbieżność – uznał. – Będę głosował przeciwko temu budżetowi.

"Budżet na stulecie"
Na zarzuty opozycji odpowiedział starosta Bogdan Pągowski.
– Wystarczyło przeanalizować inwestycje i popatrzeć, z czego wynikają kwoty. W kwestii dofinansowania niewiele od zarządu zależało. Taki był układ składanych i rozpatrywanych wniosków, że akurat w 2018 r. kumulują się inwestycje. To problem wszystkich samorządów w Polsce. Teraz jest największy okres wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Pan Sobczak mówi, że na przyszłą kadencję nie są planowane inwestycje – będziemy nad nimi pracować w 2018 r. Inwestycje będą, poradzimy sobie ze spłatą kredytów, nie ma pan się czego obawiać – dodał.
Odniósł się też do zarzutu W. Sobczaka, który twierdził, że wniosek o rządowe dofinansowanie przebudowy drogi Leszczydół-Nowiny-Porządzie został odrzucony ze względów formalnych.
– To fałszywe stwierdzenie. Wniosek został oceniony merytorycznie. Prosiliśmy pana o lobbowanie, przecież PiS rządzi w Polsce, a droga ta jest bardzo ważna – stwierdził starosta. – Odwołanie jest w ministerstwie infrastruktury. Nie odpuścimy, aż do sądu administracyjnego będziemy się odwoływać – zadeklarował. – Budżet nie jest wyborczy, jest to budżet na stulecie odzyskania niepodległości.
W. Sobczak uważał też za zasadną realizację remontu drogi w Porębie zniszczonej przez tiry. Od starosty usłyszał, że nie będzie ona naprawiana do czasu zakończenia przebudowy drogi S8.
– Oczekujemy państwa pomocy, by znalazły się środki na odtworzenie drogi w Porębie – stwierdził wicestarosta Adam Mróz. – Pojawiały się słowa „wazelina” , „pod publiczkę”, „pod rok wyborczy”, „zabawa w kotka i myszkę z wyborcami”. Kto się tak naprawdę bawi z wyborcami? Oni będą oceniać nasze działania za rok – dodał.
Odniósł się do słów W. Sobczaka i Marka Głowackiego.
– Panowie podkreślacie „beznadziejny budżet”, „niedynamiczny”, „nie sięgacie po środki”. Teraz, kiedy mamy większe dochody, środki zewnętrzne, finansowanie – to też źle, bo rok wyborczy – stwierdził. – Ul. Daszyńskiego wymaga dobrego rozpoznania co jest pod ziemią, gdybyśmy o nie nie zadbali, to byłoby dopiero zagranie pod publiczkę. Remontujemy zawsze, szukając zewnętrznego dofinansowania. Chcemy działać w sposób odpowiedzialny.
Za budżetem zagłosowało 13 radnych, przeciw byli Waldemar Sobczak, Jerzy Żukowski, Renata Rębała, Marek Głowacki.
J.P.
 • - To budżet braku oszczędności, rekordowego zadłużenia powiatu i rekordowych spłat kredytów. Następcy będą obciążeni bardzo dużymi ratami kredytu. To budżet na potrzeby wyborów samorządowych 2018 r., po wyborach w 2019 r. w inwestycjach będzie bieda - uznał Waldemar Sobczak z klubu PiS
  - To budżet braku oszczędności, rekordowego zadłużenia powiatu i rekordowych spłat kredytów. Następcy będą obciążeni bardzo dużymi ratami kredytu. To budżet na potrzeby wyborów samorządowych 2018 r., po wyborach w 2019 r. w inwestycjach będzie bieda - uznał Waldemar Sobczak z klubu PiS (fot. Justyna Pochmara)
 • - Nie ulega wątpliwości, że budżet na 2018 r. to forma zabawy w kotka i myszkę z wyborcami. Skok o 20 mln zł w wydatkach inwestycyjnych mówi o tym jednoznacznie - uznał Marek Głowacki
  - Nie ulega wątpliwości, że budżet na 2018 r. to forma zabawy w kotka i myszkę z wyborcami. Skok o 20 mln zł w wydatkach inwestycyjnych mówi o tym jednoznacznie - uznał Marek Głowacki (fot. Justyna Pochmara)
 • - Panowie podkreślacie "beznadziejny budżet", "niedynamiczny", "nie sięgacie po środki". Teraz. kiedy mamy większe dochody, środki zewnętrzne, finansowanie - to też źle, bo rok wyborczy - krytykował postawę przedstawicieli opozycji wicestarosta Adam Mróz
  - Panowie podkreślacie "beznadziejny budżet", "niedynamiczny", "nie sięgacie po środki". Teraz. kiedy mamy większe dochody, środki zewnętrzne, finansowanie - to też źle, bo rok wyborczy - krytykował postawę przedstawicieli opozycji wicestarosta Adam Mróz (fot. Justyna Pochmara)

Komentarze

?????
Dodane przez jaś, w dniu 05.01.2018 r., godz. 14.14
Zarzuty Sobczaka, że w budżecie za dużo na inwestycje to chyba żart. Był wickiem i nic dalej nie rozumie. Dyskutujcie o tym, że inwestycje są głównie na terenie gminy Stasia a dodatkowo tam zawsze są z dofinansowaniem zewnętrznym, żeby nie musiał dokładać. A inne gminy buksują po połowie do wszystkiego a radni kłócą się , że za dużo inwestycji. Chore panie szynowy z pisiu.
Dodane przez Anonim, w dniu 05.01.2018 r., godz. 17.03
Nie trawię Sobczaka ale w jednym się z nim zgodzę;za bardzo powiat skupia się na Długosiodle.Rządzi tam ich człowiek ,ale zaczyna mnie To w...! Wszystko kreci się wokół tego terenu.innych miejscowości nie ma?
Dodane przez Anonim, w dniu 05.01.2018 r., godz. 17.41
radna Garbarczyk widać zdrowo się poprawiła
Do anonima z 17.41
Dodane przez Anonim, w dniu 06.01.2018 r., godz. 00.33
Wygląd miales(as)na myśli?Radna Garbarczyk obskoczyla już chyba wszystkie ugrupowania?co wybory to inna partia.Jak ufać takim ludziom?
Zabrodzie
Dodane przez xyz, w dniu 06.01.2018 r., godz. 17.24
Panowie Radni z Zabrodzia, a co wywalczyliście dla naszej gminy?
Dodane przez aga, w dniu 06.01.2018 r., godz. 18.36
Pągowskiemu i Mrozowi dziękujemy! Koniec rządów PSL-u w Wyszkowie. Obstawianie stanowisk "swoimi" - koniec z tym. Chciałabym, żeby starostą jesienią została Garbarczykowa (oby nikt z PIS-u) to może zrobiła porządek z niektórymi.
Dodane przez patriota, w dniu 08.01.2018 r., godz. 10.46
aga ty chyba jesteś z iinnego srodowiska lokalnego garbarczykowa już była i co !!!!!!!!!
Dodane przez Dariusz, w dniu 08.01.2018 r., godz. 11.24
Przeglądając ten budżet to inwestycje w gminie Wyszków są śladowe. Panie Mróz to karygodne.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 17.20
myślę a nawet jestem pewien ,że szykują się ciekawe, niepowtarzalne wybory jakich jeszcze nie było . Kaszana wyborcza nie przejdzie.
Ty planujesz . ja planuje dziś t strata czasu .
Dodane przez Ferdek, w dniu 10.01.2018 r., godz. 13.02
Zamiast się czepiać wybrać nowych dobrych sołtysów takich kompetentnych ! Już to ostatni dzwonek .
Więc chodź pomaluj mi świat
Dodane przez Stynka, w dniu 11.01.2018 r., godz. 16.35
Ale to już było i pora narysować tak , by z od nogami już się nigdy więcej ta głupota przez prostotę się nie zwróciła!!!! ( żeby nie powiedzieć inaczej) Wystarczy już tych rad za , które nikt nie okazał nawet za grosz uprzejmości a w ręcz odwrotnie. Nauczkę doświadczyliśmy i będziemy do końca życia doświadczać . Paniom podziękować !!! Jestem przekonany ,że nowi sołtysi będą na poziomie chociaż nie koniecznie muszą się Legitymowali się dyplomem i będą normalni bez skazy genetycznej a jak doświadczenie pokazuje to podstawa w pracy oraz kontaktach międzyludzkich, tak , by nie ścigać normalnych ludzi .
Dodane przez Anonim, w dniu 12.01.2018 r., godz. 17.10
Szczerbów już tez wystarczy. Szczerbowa jeszcze za czasów działań Lechowicza akta szukała.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

 • Reklama
 • Reklama
 • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl