Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 lipca 2020 r., imieniny Amelii, Filipa

To Wyszków odniósł sukces

(Zam: 15.12.2017 r., godz. 15.33)

Wywiad z burmistrzem Wyszkowa, Grzegorzem Nowosielskim– W najnowszym rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” dotyczącym zdolności kredytowej samorządów Wyszków uplasował się na bardzo wysokiej, szóstej pozycji w kraju w kategorii miast powiatowych. Wśród mazowieckich miast jest na pierwszej miejscu. To pozytywna wiadomość dla władz miejskich, a czy także dla mieszkańców?
– To bardzo dobra wiadomość dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców, bo dzięki dobrej kondycji finansowej gminy możemy planować realizację dużych inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym wymagających ogromnego wkładu własnego. Mamy otwartą drogę do realizacji ambitnych projektów, jak obwodnica śródmiejska, kładka na rzece Bug, projekt zieleni miejskiej czy przebudowa ulic Leśnej i Sowińskiego. Jesteśmy liderem stabilności finansowej na Mazowszu. Kiedy zaczynałem swoją pracę jako burmistrz sytuacja finansowa gminy była na tyle trudna, że gmina nie była dla banków atrakcyjnym kredytobiorcą, dziś sytuacja jest diametralne różna, otrzymujemy propozycje kredytowe od czołowych banków z najlepszymi warunkami kredytowania. Dla nas, władz miejskich ranking jest powodem do satysfakcji i zadowolenia, bo świadczy o mądrej, przemyślanej i konsekwentnej polityce stabilnego rozwoju. Jesteśmy oszczędni, ale oszczędzamy tak, by nie cierpiała na tym jakość oferowanych przez nas usług publicznych. To ma również istotne znaczenie promocyjne, konsekwentnie budujemy atrakcyjny wizerunek naszego miasta. Zatem to Wyszków odniósł sukces. Zresztą to nie jedyny tegoroczny ranking samorządowy, w którym świetnie wypadliśmy.

– Ma Pan na myśli ranking zrównoważonego rozwoju samorządów przeprowadzony przez Politechnikę Warszawską?
– Tak, Politechnika Warszawska badała blisko dwa pół tysiąca polskich gmin. Ten ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. W samym rankingu pojawiło się 2 478 samorządów z całej Polski, w swojej kategorii zajęliśmy 40 miejsce w kraju (na 616 gmin miejsko-wiejskich). Doceniona została nasza polityka proinwestycyjna i prorozwojowa. W efekcie, jak wynika z ubiegłorocznych danych GUS, Wyszków ma najwyższy poziom życia w subregionie ostrołęckim. Ogólnie w województwie mazowieckim plasujemy się na wysokim, 19 miejscu. Wszystkie te wyróżnienia bardzo cieszą, motywują do dalszej pracy i powinny być powodem do dumy dla wyszkowian.

– Myśli Pan, że wyszkowianie odczuwają wzrost poziomu życia?
– Myślę, że najwięksi sceptycy nie zaprzeczą temu, że Wyszków się rozwija. Jest to rozwój stabilny i odczuwalny dla mieszkańców. Wystarczy popatrzeć na dzisiejsze zdjęcia miasta i fotografie tych samych miejsc sprzed kilku lat. Kto dziś patrząc na atrakcyjne budynki i nowe drogi w centrum pamięta, że jeszcze nie tak dawno borykaliśmy się z dziurami w drogach czy pozostałościami starych, drewnianych domów? Wyszków pięknieje, zmienia się niemal na naszych oczach, to coraz bardziej nowoczesne, bardziej przyjazne mieszkańcom miasto. My, wyszkowianie wydaje mi się czasem tego nie doceniamy. Przywykliśmy do bardzo wysokiego poziomu inwestycji, do budowanych nowych dróg, chodników, parkingów, coraz atrakcyjniejszej zieleni miejskiej. Ale wystarczy popatrzeć na inne tej wielkości i nieodległe miasta, by porównać tempo rozwoju. Zachęcam do takich wycieczek. Tylko w ubiegłym roku na terenie naszej gminy realizowane były inwestycje za około 50 mln złotych. W tym roku zrealizujemy gminne inwestycje za blisko 30 milionów złotych i w 2018 roku utrzymamy to tempo. Inne samorządy mogą tylko pomarzyć o takim poziomie inwestowania. Od lat zmieniamy Wyszków i wierzę, że mieszkańcy są coraz bardziej dumni z Wyszkowa. Ja jestem.

– Ale poziom życia to nie tylko jakość infrastruktury technicznej.
– Oczywiście, że tak. Tylko wydatki na oświatę i pomoc społeczną to przeszło połowa naszego gminnego budżetu. Budujemy nie tylko drogi i chodniki. Przypomnę, że kilka tygodni temu oddaliśmy do użytku nowoczesny energooszczędny budynek przedszkola, a w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyliśmy liczbę miejsc przedszkolnych o przeszło dwieście – to jakby powstało kolejne, nowe przedszkole. Dotujemy żłobki, budujemy kolejne place zabaw dla najmłodszych, stale rozszerzamy ofertę kulturalną, sportową, społeczną. Na wsparcie sportu wydajemy w naszej gminie więcej, niż ponad 50-tysięczne miasto Legionowo. W tym roku zaproponowaliśmy mieszkańcom nową atrakcję w postaci lodowiska miejskiego, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Inwestujemy w politykę senioralną, nasi seniorzy to jedna z najaktywniejszych grup na Mazowszu. Tak lubiany przez wyszkowian park miejski zyskał nowe, piękniejsze oblicze. Porządkujemy kolejne skwery i place, w przyszłym roku ruszamy z budową placu miejskiego – miejsca tak bardzo potrzebnego mieszkańcom. Dbamy o zieleń, stale dosadzamy drzewa, także w centrum miasta, powstają nowe kwietniki, trawniki. Inwestujemy w system wsparcia mieszkańców, mamy Wyszkowską Kartę Rodziny, przygotowujemy się do Karty Seniora. Przebudowujemy stadion miejski. Świątecznie oświetlony Wyszków urzeka mieszkańców i odwiedzających nas gości. Długo jeszcze można byłoby tak wymieniać…

– Jest wysoki poziom inwestycji, ale są też powodowane tymi inwestycjami korki. Jaki samorząd ma pomysł na minimalizowanie uciążliwości prowadzonych prac inwestycyjnych?
– Kiedy remontujemy dom, w którym mieszkamy, to też złoszczą nas uciążliwości, ale efekt pięknego, czystego wnętrza rekompensuje te trudności. I z Wyszkowem jest tak samo. Odczuwaliśmy trudy przebudowy ulicy Kościuszki, ale czy dziś jadąc bezpiecznym, nowoczesnym wiaduktem myślimy o tym? Oczywiście zdaję sobie sprawę z uciążliwości, sam je odczuwam, też stoję w korkach. Ale jako gospodarz tego miasta wiem, że takie możliwości pozyskania i wykorzystania środków europejskich już się zapewne nie powtórzą. Tylko w tym roku udało się nam pozyskać ze źródeł zewnętrznych przeszło 30 mln złotych. Chcemy najlepiej wykorzystać te pieniądze, wykorzystać czas rozwoju. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, zapewniam, że będziemy starali się docierać do mieszkańców z bieżącą informacją o utrudnieniach, pracujemy nad rozwiązaniami komunikacyjnymi na czas remontów, dbamy o organizację i harmonogramy inwestycji. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i nie na wszystko mamy wpływ. Planowanie i prowadzenie inwestycji publicznych jest coraz trudniejsze ze względu na wzrastające koszty pracy, zmiany na rynku pracy, wykonawcy mają problem z pracownikami, a my z wykonawcami. Naliczanie kar wykonawcom nie zawsze przynosi pożądany efekt. Jestem jednak zdania, że problemy trzeba rozwiązywać, a nie je mnożyć. Zupełnie inną sprawą jest wzrastający poziom życia Polaków, coraz większa ilość samochodów na drogach. Kiedyś w rodzinie było jedno auto, dziś czasem nawet trzy. Nasz projekt mobilności miejskiej, którego realizację rozpoczynamy, ma służyć także wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, które usprawnią i ułatwią poruszanie po mieście.

– W ubiegłym tygodniu Związek Miast Polskich organizował w Wyszkowie posiedzenie grupy wymiany doświadczeń w zakresie gospodarowania nieruchomościami użytkowymi i gruntowymi. Jakie są konkluzje tego spotkania?
– Nieprzypadkowo Związek Miast Polskich organizował grupę wymiany doświadczeń w zakresie gospodarowania nieruchomościami właśnie w Wyszkowie. Od lat jesteśmy liderem i przykładem dobrych praktyk w tym zakresie. Przypomnę tylko, że Gmina Wyszków otrzymała „Złoty laur” za aktywną gospodarkę nieruchomościami od Związku Miast Polskich z okazji jego jubileuszu. Aktywna polityka na rynku nieruchomości, elastyczna polityka planowania przestrzennego niewątpliwie są mocną stroną naszej gminy. Spotkanie, w którym wzięli udział samorządowcy z różnych polskich miast, także znacznie większych od Wyszkowa (jak Tychy, Gliwice), służyło wymianie doświadczeń w tym zakresie, mieliśmy szansę podzielić się naszą wiedzą, zaprezentować nasze rozwiązania, promując dobrą markę Wyszkowa. W drugim dniu posiedzenia pokazaliśmy naszym gościom przykłady rozwoju działalności gospodarczej na tle gospodarowania nieruchomościami komunalnymi i planowania przestrzennego w naszej dzielnicy przemysłowej. Jestem przekonany i to wynikało ze spotkania, że inne samorządy zechcą skorzystać z naszych doświadczeń i pomysłów. Świadczy to o tym, że wybraliśmy właściwy kierunek rozwoju, jesteśmy profesjonalnym samorządem i dobrze odnajdujemy się w trendach gospodarczych.

– W ramach Związku Miast Polskich, ale też innych organizacji samorządowych toczy się dyskusja na temat zmian w systemie samorządowym, samorządowej ordynacji wyborczej. Jakie są Pańskie refleksje na ten temat?
– Jako wieloletni samorządowiec mam dużo doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów. Trochę szkoda, że pojawiające się propozycje zmian w samorządach w niewielkim stopniu uwzględniają nasz samorządowy głos. Mam nadzieję, że to się zmieni, zwłaszcza po spotkaniu samorządowców w Pałacu Prezydenckim, na które zaproszony zostałem przez Prezydenta Andrzeja Dudę. My, samorządowcy, nie boimy się zmian w systemie samorządowym, ordynacji wyborczej. Sami widzimy w wielu obszarach potrzebę zmian, refleksji, choćby nowego określenia oczekiwań wobec samorządu powiatowego, być może nowego określenia relacji wójta, burmistrza, prezydenta z radą miejską i gminną. Oczywiście nie ma modelu idealnego, ale warto rozważać zalety i wady różnych rozwiązań. Chcemy zmian, ale przemyślanych, wypracowanych i takich, które będą służyć samorządności i decentralizacji władzy. Takim, które będą służyć ludziom, bo samorząd bardziej niż jakakolwiek instytucja służy ludziom. Zwłaszcza, że przed samorządami ogromne wyzwania, choćby te związane z demografią – mamy stosunkowo dużą liczbę gmin, a liczebność mieszkańców gmin spada. To ważne, także w perspektywie starzenia naszego społeczeństwa. Trzeba wziąć pod uwagę zmiany priorytetów inwestycyjnych, rosnące aspiracje Polaków, ale i ich ogólne zniechęcenie do sfery publicznej. To są trudne czasy dla samorządności.

– Gmina Wyszków też będzie zmieniać swoje priorytety inwestycyjne?
– Będziemy dostosowywać swoje priorytety inwestycyjne do oczekiwań i aspiracji naszych mieszkańców, do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych. Zresztą zawsze stosowaliśmy tę politykę. Rzecz w tym, że po latach wyrównywania zapóźnień w zakresie infrastruktury zaczynają pojawiać się nowe oczekiwania. Oczywiście, mieszkańcy wciąż chcą nowych dróg i chodników, ale rośnie także znaczenie przestrzeni i estetyki miejskiej, tak zwanych miejsc trzecich, czyli miejsc odpoczynku, rekreacji, integracji. Projekty, na które uzyskaliśmy w ostatnim roku dofinansowanie kreślone były już na miarę tych nowych oczekiwań. Mamy ambicje bycia liderem naszego regionu i nie ustępujemy pola sąsiadom, mamy świadomość, że atrakcyjność miasta przekłada się na wszystkie pola, przede wszystkim to gospodarcze. I bardzo cieszy, że przedsiębiorcy z innych miast decydują się inwestować właśnie w Wyszkowie, widząc tu przyjazne warunki i perspektywę rozwoju swojej działalności. Wielką wagę przykładamy do wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, widzimy w niej wielki potencjał gospodarczy. Ciągle doskonalimy współpracę z przedsiębiorcami. Dobrym tego przykładem są nasze Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz. Gdy po raz pierwszy organizowaliśmy je w 2015 roku namawialiśmy przedsiębiorców do udziału w nich przekonując, że to pozytywnie wpłynie na ich firmy. Teraz już nie musimy namawiać. Targi odbędą się wiosną przyszłego roku, a powierzchnia targowa jest już niemal wykupiona przez przedsiębiorców.

– Pańskie życzenia świąteczne dla wyszkowian?
– Tak, jak swoim najbliższym, wyszkowianom życzę przede wszystkim zdrowia. Kiedy mamy zdrowie i bliskich wokół, ze wszystkimi problemami jakoś sobie poradzimy. Ale życzę też zgody, bo w naszym tak bardzo podzielonym społeczeństwie staje się ona towarem deficytowym. A ja uważam, że zgoda rzeczywiście buduje. Nasza samorządowa zgoda co do ważnych dla miasta spraw, ponad różnymi podziałami, pozwala mu się dynamicznie rozwijać. Zatem zgody i serdeczności, nie tylko przy wigilijnym stole, ale też codziennie. Życzę także cennej umiejętności doceniania tego, co mamy, bo mamy szczęście żyć mimo wszystko w czasach spokoju i względnego dostatku. Popatrzmy czasem, że inni mają gorzej i cieszmy się tym, co nam się udaje nawet, gdy nie udaje się wszystko. Sięgajmy do tradycyjnych wartości, bo one dają poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty – przy polskim wigilijnym stole zawsze jest miejsce dla niespodziewanego gościa, sianko pod obrusem i opłatek. A na Nowy Rok, ponieważ to rok wyjątkowy, jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości życzę dumy z ojczyzny i tej dużej, i tej małej.
Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

Dodane przez Nowoczesny Wyszków?, w dniu 15.12.2017 r., godz. 18.50
Bzdury o zmieniającym się na plus dzięki temu panu Wyszkowie. Jeżeli coś się zmienia to, nie za sprawą tego pana, a czystej inicjatywy ludzkiej. Popatrzmy dla przykładu na zdjęcia placu zwanego widelcem lub patelnią, będącego w kompetencji gminy. Pastwisko pozostaje pastwiskiem. A to, że prywatny deweloper coś postawi, to żadna zasługa tego burmistrza niby pana.
Dodane przez Cześć Freud, w dniu 15.12.2017 r., godz. 19.00
Już wyobrażam sobie realizację tego wywiadu. Nie jest to setka, ale z 10 razy autoryzowana i poprawiana przez olę wersja. Setka byłaby kompromitacją, tak jak debata na zywo, bez suflera. Alfreud Nowosielski słaby w te klocki jest.
Dodane przez Henryk, w dniu 15.12.2017 r., godz. 21.43
Niemalże idealne miasto i zadowoleni mieszkańcy... Niestety mało w tym obiektywnej prawdy... a skazana na wymarcie Szkoła Podstawowa nr 4? a wyrzucenie pieniędzy na mural? A zamykane szkoły np. w Gulczewie? Oferta kulturalna znaczy festyn disco polo? Pieniądze na sport to jest łożenie pieniędzy na dorosłych facetów z Rinos? "Długo jeszcze można byłoby tak wymieniać…"
Dodane przez WYBIÓRCZA pamięć a może WYBORCZA, w dniu 15.12.2017 r., godz. 21.54
Trudno się czyta taki tekst gdy widzi się kontrast wypowiedzi z rzeczywistością. Trudno się czyta tekst, który polega na doborze słów i wyrazów-kluczy polityki wizerunkowej a brak jest konkretów i elementów, do których można się odnieść. Dużo słów a niewiele treści. Rozpocznijmy od polityki wizerunkowej, której elementem są rankingi. Jest tak dużo tych rankingów, że stają się bezwartościowe. Burmistrz się chwali, że w kilku jest w pobliżu czołówki ale w ilu w ogóle nie występuje. Widziałem ranking Rzeczpospolitej, w której na 5 miejscu jest Legionowo, w czołówce jest Łochów, Serock czy Wołomin a Wyszkowa w ogóle nie było. Smutny jest ranking Politechniki Warszawskiej (należałoby poznać metodologię tego rankingu) na podstawie którego Wyszków jest w czołówce, głównie przez politykę pro rozwojową i zrównoważonego rozwoju. Przejedźmy się po naszej gminie i jak wygląda ten rozwój. Popatrzy na Puste Łąki i Świniotop jak daleko im do cywilizacji i chociażby do innych terenów. Czy w Kamieńczyku jest już wodociąg miejski ? Jak wygląda ochrona przeciwpowodziowa. Była szkoła podstawowa mogła być centrum turystycznym została domem dla ludzi starszych. jak wygląda aktywna turystyka na tym terenie, rekreacja na Liwcu i Bugu ? A co z innymi obszarami naszej gminy jakie maja możliwości rozwojowe ? Czy Wyszków ma być tylko sypialnią Warszawy? Tego się od Burmistrza nie dowiedzieliśmy,burmistrz na wszystko ma jedna odpowiedź - mamy świetne rankingi. Nie wszystkie panie burmistrzu. Inny temat to sprawa zdolności kredytowej, sorry ale jak się nic nie wybudowało to trudno aby się zadłużyć. Co roku kilkanaście milionów na drogi to niewiele, bo duża część to dofinansowanie. Czy to, że pozyskujemy dofinansowanie to coś wyjątkowego? Jeszcze niedawno w felietonach Marek Głowacki udowodnił , że lansowana przez burmistrzów Nowosielskiego i Mroza teza, że jesteśmy liderem w pozyskiwaniu funduszy UE jest delikatnie mówiąc nieprawdą. Teraz jesteśmy liderem rozwoju. Powinien pan się popukać w czoło. Naliczanie kar wykonawcom nie zawsze przynosi pożądany efekt - panie burmistrzu widzimy to na 3 Maja, widzieliśmy na innych inwestycjach jak wszystko jest na wysoki połysk i w terminie. A czy w końcu boisko boczne z trybuną zostało oddane do użytkowania ? Co z trybuną przy głównym boisku, niedługo minie 4 lata. Czy nadal tej firmie, która miała postawić trybunę naliczane są odsetki ? Robi się trochę modernizacji dróg, ale robi to wiele podmiotów, gmina, powiat np. Rybno czy GDDKiA jak Serocką i Kościuszki. Wydaje się, że jest ich dużo, ale popatrzmy np. w Długosiodle ile tam się buduje kilometrów asfaltów i chodników? 8 kilometrów asfaltów, 10 kilometrów na rok. 50 milionów inwestycji na naszym terenie - to przeholował pan . Jaka to część budżetu ? Co do innych krótko - a)Jako wieloletni samorządowiec mam dużo doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów - to dlaczego nie realizuje tego w Wyszkowie ? -b) Na wsparcie sportu wydajemy w naszej gminie więcej, niż ponad 50-tysięczne miasto Legionowo - to marnotrawicie te pieniądze bo w Legionowie męska drużyna piłkarska jest w II lidze piłki nożnej a drużyna siatkarek Legionovii jest w ekstraklasie rozgrywek. A w Wyszkowie Bug na dnie IV ligi a Camper w czwartej klasie rozgrywek. Macie obywatelu dużo doświadczeń i jednak jeszcze słaby zespół pijarowy. - c)Ciągle doskonalimy współpracę z przedsiębiorcami. Dobrym tego przykładem są nasze Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz. To nie jest najlepszy przykład bo jednego roku zrobiliście targi budowlane, następnie przestój i znowu wracacie do targów. Jak tak ma wyglądać współpraca to nie jest to dobre. Nie wiem czy o tym zapomniał ale burmistrz nie pochwalił się współpracą z developerami. Tak dużo budują bloków i apartamentów. Nasuwa się jednak pytanie- dlaczego WTBS nie budował ostatnio i jak widziałem w gazecie wypowiedź władzy samorządowej nie będą budowane w najbliższej przyszłości, budynków socjalnych ? Albo budynków z programu mieszkanie + ? Może to taka polityka niekoniecznie zrównoważona ? Może dlatego młodzi, aktywni, uciekają z Wyszkowa bo nie ma tanich mieszkań pod wynajem. Jakoś burmistrz się nie pochwalił, że jesteśmy na dwa tysiące którymś miejscu w rankingu migracji i mamy ujemny bilans. Nie pamięta burmistrz, a ta informacja była np. w NW. Och jaka krótka pamięć burmistrza Nowosielskiego. A o ulicy transformersów to zapomniał, to w dziedzinie ładu przestrzennego. Jaka wybiórcza pamięć, a może wyborcza.
POkochaj GBURrrrrmistrza!
Dodane przez AntyBox, w dniu 16.12.2017 r., godz. 00.33
Kilkanaście lat rządzenia miastem i zdesperowana ekipa ds. promocji lansuje hasło dla POdreperowania POdupadłego wizerunku: POkochaj Wyszków! Przez te kilkanaście lat mieszkańcy nie zakochali się spontanicznie w kiepsko rządzonym i brudnym mieście, więc i na prośbę głównego winowajcy tego stanu rzeczy - Nowosielskiego, nie widzą POwodu by to zmienić. Lansowane PO kilkunastu latach rządzenia hasło: POkochaj Wyszków, jest wizerunkową POrażką ekipy Nowosielskiego! I marnym świadectwem profesjonalizmu jego kiepskich piarowców.
Mamy sukcesy, to cieszy!
Dodane przez Victor, w dniu 16.12.2017 r., godz. 00.44
Ma się czym pochwalić nasz Burmistrz! Wczoraj jadąc od ronda przy moście widziałem uporządkowany skwer i dalej wyremontowaną aleję. Tylko dlaczego chodnik dla pieszych jest ulokowany od strony bieżni ulicy a droga dla rowerów od strony parku? Chyba żeby samochody mogły swobodnie w czasie słoty i deszczu ochlapywać pieszych? Ktoś nie pomyślał. Zeby była jasność: nie winię za to naszego Nowosielaka! Nie jest odpowiedzialny za usytuowanie ścieżki rowerowej , ma od tego ludzi , a ci nie myślą!
Dodane przez Jątek, w dniu 16.12.2017 r., godz. 15.06
Jak różowy postkomunista Nowosielski ma niemyślących ludzi na stanowiskach, to jest to moja wina czy tego, kto tych misiewiczów zatrudnia. Poza tym, w mieście ze ścieżkami rowerowymi jest kolorystyczny bałagan. Raz biegną czerwoną alejką, raz szarą. Oczywiście to też nie jestróżowego postkomunisty Nowosielskiego wina, tylko niekompetencji zatrudnianych przez niego ludzi.
Pamięć wyborcza doswiadczonego życiem Nowosielskiego
Dodane przez AdaM, w dniu 16.12.2017 r., godz. 15.24
Bardzo przykładnie Pan Nowosielski został zaorany przez autora z g. 21.54. Trzeba ten komentarz ciągle przypominać. Dodać należy stracone 22 mln na obwodnicę, która powinna być już zrobiona 4 lata temu na gotowo. Pan burmistrz też o tym nie wspomniał. Jako głosujący na Nowosielskiego od zawsze, straciłem do jego działań zaufanie. Takie punktowanie jak powyższe tylko mnie w tym utwierdziło. Zaoranie jest totalne, choćby jak z tym finansowaniem sportu na poziomie wyższym od Legionowa. Tak, potwierdza to, że pieniądze i to niemałe wyrzucane są w błoto, bez efektów. Mądry ktoś napisał te wszystkie kontrargumenty. Widać, że wyszkowianie przestają połykać pr-owy kit, a zaczynają realnie myśleć.
Dodane przez do Victora, w dniu 16.12.2017 r., godz. 18.37
To żadne zaskoczenie, pewnie projekty wykonują ci sami projektanci. Podobna sytuacja, że chodnik jest od strony jezdni a ścieżka rowerowa od strony ogrodzeń jest na odcinku ul. Zapole, od ul. Serockiej do Żytniej. Mało tego na chodniku ul. Zapole stoją jeszcze znaki drogowe a przy niektórych posesjach robią sobie postój samochody. Jak żyć ?! Jeszcze inny przypadek zauważyłem na ul. Szpitalnej w Wyszkowie i na ul. Żytniej na Olszance. Na zakrętach tych ulic spadek ulic jezdni jest w odwrotnym kierunku, nie istnieje pochylenie jezdni. Projektanci nie uwzględnili, że na łuku istnieje siła odśrodkowa. Ale to może się zdarzyć tylko za władzy Nowosielskiego i Mroza.
Dodane przez mieszkaniec, w dniu 16.12.2017 r., godz. 21.38
Burmistrzu z dobrym samopoczuciem - dlaczego dyskryminujecie mieszkańców ? Jedni w ciągu kilku lat mają utwardzone drogi kanalizację wodę prąd gaz ( osiedle dohtorów koło Kauflandu) a innym utrudniacie wykonanie jakiekolwiek inwestycji nawet swoje blokujecie.
Dodane przez Anonim, w dniu 17.12.2017 r., godz. 10.27
Niestety Wyszków nie odniósł sukcesu, jego dystans do innych miast zwiększa się. Częściowo przez garb jakim jest Nowosielski i jego ekipa. Powinniśmy pokazywać to w sposób wyważony i punktować tą czapę, która jest na naszym miastem jak to zrobiono o 21.54 a nie wdawać się w pyskówkę. Pracujmy dla naszego miasta ale musimy sobie zdawać sprawę, że to będzie droga długa bo w skali kraju PiS i zjednoczona opozycja robią fajne rzeczy a w Wyszkowie PiS jest razem z liberalną władzą PO-PSL pod przywództwem Nowosielskiego.
Dodane przez roms, w dniu 18.12.2017 r., godz. 07.22
I tak, z cudownego dziecka wyszkowskiej demokracji wyrósł główny rozgrywający wyszkowskie sprawy publiczne. W tym wywiadzie zabrakło mi pytania: czy zamierza kandydować nadal? Bardziej PO-PiS-owego kandydata trudno sobie wyobrazić.
Dodane przez Observator, w dniu 18.12.2017 r., godz. 10.09
Nie chcę bronić Burmistrza, bo daleko mi do sympatyzowania z nim, ale chciałem wszystkim przypomnieć, że jest tylko i aż władzą wykonawczą. Pretensje o różne rzeczy można i należy również mieć do Rady Miasta i Gminy. To oni podejmują uchwały, to oni zatwierdzają budżety, plany itp. Jeżeli ktoś się żali, że nie ma chodnika czy drogi to proszę w pierwszej kolejności pójść do swojego Radnego Nieudacznika. Patrząc na skład nieszczęsnej Rady to ciężko o to, aby powstawały jakieś świeże i nowatorskie pomysły, przemyślane inwestycje, bo większość Rady to emeryci, albo prawie emeryci z wykształceniem zawodowym, ewentualnie po technikum zaocznym. Ci ludzie nie stworzą miasta dla przyszłych pokoleń, bo to pokolenie "ludowe", wychowane w starym systemie i mające zupełnie inne potrzeby niż obecne pokolenia. ( dla analogii: to tak jak p. Kurski serwuje młodym pokoleniom treści, które były w jego młodości - totalne nieporozumienie). Jeżeli ktoś wie o jakiś "przekrętach" Burmistrza to czemu przez tyle lat nikt tego nie zgłosił do CBA, CBŚ czy do Prokuratory? Pewne rzeczy aż kolą w oczy ( np. słynne antresole w budynkach na targowicy - dziwna zmiana zagospodarowania terenu po wyborze zarządcy na najbliższe kilkadziesiąt lat), ale faktycznie bezpośrednich dowodów brak. Jak w każdym mieście istnieje na styku biznes - władza pewnego rodzaju korelacja. Każdy ma przecież rodzinę, każdy musi gdzieś pracować... I to zmierza do sedna, a mianowicie naszej polskiej postsowieckiej mentalności. Tylko narzekać, tylko marudzić, a nie działać. Tak jak z wdychaniem tego śmiecia nazywanym nieopatrznie powietrzem. Każdy narzeka, a wszyscy palą badziewiem.
Dodane przez bell, w dniu 18.12.2017 r., godz. 17.37
Observator, to, że ty palisz badziewiem nie znaczy, że wszyscy tak robią. To, że ty jesteś przedstawicielem postsowieckiej mentalności nie znaczy, że wszyscy są jak ty. Widzę, że wiele łączy cię z Różowym Balonem vel Nie Miałem Łobowiązku. Napluć ci w twarz to jak większość nieszczęsnej rady miasta stwierdzisz, że mgła opada.
Dodane przez Observer, w dniu 18.12.2017 r., godz. 22.09
Właśnie umacniasz stwierdzenia, o których pisałem. Nie ma to jak obelga - to najlepszy argument w tym zawistnym społeczeństwie. Masz pomysły, za rok wybory. Startuj, pokaż się ludziom, pokaż, że możesz więcej.
Dodane przez ad obs.r..., w dniu 18.12.2017 r., godz. 23.45
"... ( dla analogii: to tak jak p. Kurski serwuje młodym pokoleniom treści, które były w jego młodości - totalne nieporozumienie). Jeżeli ktoś wie o jakiś "przekrętach" Burmistrza to czemu przez tyle lat nikt tego nie zgłosił do CBA, CBŚ czy do prokuratury...? Bo taki był, a nie inny, klimat z sądami i prokuraturami jak ze służbami. Żyliśmy w państwie teoretycznym wg hasła: hu..., du... i kamieni kupa. Pan burmistrz pływał w tej patologicznej rzeczywistości jak rekin w wodzie. Teraz kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość które zreformowało CBA, CBŚ i wzięło się za prokuratury i sądy będzie można pomyśleć i nad wyszkowskimi, powiedzmy niewygodnymi dla Nowosielskiego, wątpliwościami. Co się odwlecze, to nie uciecze - mówi stare przysłowie. Te reformy nie bardzo podobają sie teraz naszemu włodarzowi, nie na darmo ze swoimi wspólnikami pikietował ze świeczką pod sądem w intencji, żeby było jak było. Daje do myślenia? Apropo wykształcenia radnych, to dla analogii zapytam: co wykształcenie Nowosielskiego - technikum drzewne, ze słabymi ocenami oraz z jeszcze gorszymi zaoczne studia w Białymstoku (uwaga!) prawa kanonicznego - wniosły do podniesienia jakości zarządzania miastem i gminą? Ten człowiek na tym stanowisku, to jest jedna wielka pomyłka tego miasta, na jego zresztą nieszczęście. Lemingoza ogólnopolska zadowolona była z ciepłej wody w kraju, lemingoza wyszkowska z przemysłowej kostki brukowej na wyszkowskich trotuarach. Ale i to obarczone jest mianem bubla, jakość zastosowanych materiałów i wykonania, powoduje, że już po kilku miesiącach na chodnikach pojawiają się zapadliska, w których gromadzi się woda, pękają i kruszą się krawężniki i obrzeża... Jak widać techniczne wykształcenie burmistrza zdaje się psu na dudę, nie tylko w tym przypadku. Ale jak powszechnie wiadomo, nasz wykształciuch nie ma sobie nigdy nic do zarzucenia. Wg niego, mural na Sowińskiego przedstawia Sowińskiego i na dowód tego zapłacił za tę anty promocję 30 tys. PLN z kieszeni podatnika. Zadałem sobie trud i zapytałem policjanta o to czy typ na bohomazie to Sowiński, odpowiedział, że wg kryminalistycznej metodologii - nie ma takiej możliwości ale cóż? On nadal nie ma sobie nic do zarzucenia. Nowosielski jest zmęczony, musi odejść. Wyszków odżyje.
Dodane przez ROMAN, w dniu 19.12.2017 r., godz. 14.25
A ulica Dworcowa? Kto pozwolił wybudować molochy na targu??????
Victoria czy Stynka która lepsza?
Dodane przez Anonim, w dniu 19.12.2017 r., godz. 18.38
A może za wyjątek uważa się Stynkę. Odnosząc się do komentarzy nie mogę pojąć w takiej robocie stosowania zasadności priorytetu argumentów o charakterze naukowym ,które notorycznie są przedstawiane aczkolwiek jest to mile widziane. Warto również w ten sposób podnosić poprzeczkę . Co do zmiany mentalności bo myślę,że o to również chodzi potrzebne są lata jeśli komuś tak na prawdę w ogóle na tubylczej mentalności zależy. W takim przypadku może to być jednak ciężki orzech do zgryzienia. Ludzie zmieniają się, uwierzcie, ja osobiście tak myślę . Po mgle wychodzi słońce tak jest od pokoleń, zwyczajnie nie tylko w naturze, żeby nie powiedzieć byleby nie jak w naturze. Widać, na barkach rozsądnych ludzi skupiła się wielopokoleniowa głupota, niedocenianie innych. Proponowany wzorzec z pewnością zostanie zauważony. Takich ludzi chce się słuchać. Osobiście pisałam pracę magisterską z czasów ostatniego króla Polski. Nie żałuje tego. Analiza tego okresu dostarcza wielu wskazówek. Polecam literaturę z czasów Targowicy w tym głównie popularnonaukową ale poezja jest również miła dla ucha . Są w niej konkrety. Wszystko jest jasne i dzięki temu uczciwe. Banan też to czyta ale nie lubi i trzymając się świątecznej nomenklatury nie poważa. Za jego teksty z arabskim akcentem - ghghh i gesty aż chce się powiedzieć - ,,kocham pana panie Sułku'' . Dodatkowo sprawił mi buty na wzór arabskich baletek gdyż moje klapki ktoś rąbnął z szatni. Banan nie jest malkontentem, z całym przekonaniem nie jest to nudne, przygnębiające. Wracając do rzeczywistości aż się jednak prosi zacytować tekst współczesnej piosenki -,, Przeżyj to sam '' a jednak można , co prawda nie końca świadomie . w tym momencie mnie osobiście przysłowiowy nóż w kieszeni się otwiera. Życzę Zdrowych, Pogodnych Świąt, Optymizmu w tych ponurych dniach. A tytuł?! A tytuł jak to tytuł mówi wiele.
Dodane przez mieszkaniec, w dniu 20.12.2017 r., godz. 12.01
Obserwacje Victora się potwierdziły, będziemy mieli knota przy 3 Maja, przy parku, w centrum miasta. Było dobrze i praktycznie fajnie się spacerowało przy parku, ale burmistrz i jego ekipa zrobili modernizację i wyszła lipa. Podobno kable podziemne były nie tak, ale przecież to normalka i podczas inwestycji przekładano te urządzenia podziemne w inne miejsce i robiono dalej zgodnie z projektem. Ale w tym przypadku będzie inaczej, mówisz Victor, że to nie jest wina burmistrza, że to pracownicy, ale on te knoty zatwierdza i nie wyciąga wniosków. Oto reakcja burmistrza - To było jedyne wyjście, aby drogę przebudować i dostać na to dofinansowanie, gdyż i za chodnik, i za drogę dla rowerów w projekcie dostaliśmy punkty a dzięki wysokiej punktacji - dofinansowanie wojewody. Gdyby zrezygnować z któregoś z tych elementów, być może nasz projekt nie otrzymałby dotacji - mówi burmistrz. Ulica 3 Maja została zgłoszona do odbioru i odebrana już w ubiegłym tygodniu przez miejskich urzędników, którym zależało na czasie w związku z dużym opóźnieniem w realizacji inwestycji. Burmistrz nie działa w naszym interesie. Trzeba te buble nagrać i pokazać w mediach społecznościowych, niech inni zobaczą jakie doświadczenie chce im przekazać burmistrz, który jest już 15 lat u władzy czyli nie nowicjusz. Jako mieszkaniec protestuję - proszę przywrócić poprzedni, stary przebieg chodnika wzdłuż parku. Niech zmażą te symbole rowerków na dawnym chodniku . Niech jeżdżą rowerami przy jezdni. Wchodzi nowa ordynacja wyborcza do samorządu to czas na innego burmistrza, który 2 kadencje dobrze przepracuje. Czas na zmiany.
Dodane przez Skandal, w dniu 20.12.2017 r., godz. 14.22
Skandal, a on jak zwykle nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak on nie ma i nie będzie przecież miał, to my mieszkańcy podziękujmy mu za tę jego arogancję i odstawmy go do lamusa wyszkowskiej historii przy okazji nadchodzących wyborów.
Dodane przez wparkustraszy, w dniu 20.12.2017 r., godz. 18.21
Matka z dzieckiem przy kiecy i w wózku narażona na ochlapanie i utrudnienia związane z zepchniętym z drogi przez pług śniegiem. Fatalna pomyłka. Butmistrzu, za doradców w inwestycjach wziołeś sobie Sosnowską - kreatywną księgową, Kukwę - od koszenia łęgów z kasy, Abramczyka od porażki WASPOLU handlującego alkoholem itp. miej honor wziąć ten problem na swoją klatę. Nie chowaj się za wymienionymi doradcami.
Dodane przez Anonim, w dniu 21.12.2017 r., godz. 13.25
Wczytując się kilkukrotnie nawet poprzez głośne czytanie w treść artykułu zamieszczonego w Nowym Wyszkowiaku pt. ,, Nietypowa przedświąteczna akcja'' dochodzę do wniosku ,że jego sensu na trzeźwo nie rozbiorę. Kto to na prawdę pisał?
Dodane przez Anonim, w dniu 21.12.2017 r., godz. 14.12
Wparkustraszy - jesteś dobry! Wśród tych wykształciuchów bez błędów się nie da.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl