Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 lipca 2024 r., imieniny Marii, MagdalenyWyszków na Kongresie Miast Polskich

(Zam: 03.11.2017 r., godz. 09.39)

W spotkaniu wzięło udział ponad 500 uczestników. Gminę Wyszków reprezentowali burmistrz Grzegorz Nowosielski oraz skarbnik Dariusz Korczakowski.

Kongres Polityki Miejskiej połączony z XV Kongresem Miast Polskich odbył się 16 i 17 października w Krakowie. Wydarzenie zorganizował Związek Miast Polskich we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym Instytutu Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym BGK. Całość działań wpisywała się w 100. rocznicę powstania Związku Miast Polskich.
Spotkanie skierowane było przede wszystkim do prezydentów i burmistrzów miast, miejskich pracowników samorządowych, pracowników miejskich podmiotów komunalnych. Nie zabrakło również udziału samorządów gospodarczych sektora komunalnego, przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich wspierających rozwój miast oraz przedstawicieli organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast. W trakcie zjazdu odbyło się wiele paneli tematycznych, w szczególności dotyczących mieszkalnictwa komunalnego, transportu miejskiego i mobilności miejskiej, jakości powietrza, rozwoju gospodarczego miast, przestrzeni miejskiej i rewitalizacji.
Jednym z panelistów sesji tematycznej „Rozwój gospodarczy miast” był burmistrz Grzegorz Nowosielski. Przybliżył słuchaczom historię i uwarunkowania gospodarcze związane z naszym miastem. Wskazał inicjatywy i sukcesy związane z odbudowaniem gospodarki po zapaści w latach 90. XX wieku. Przybliżył również proces gospodarki nieruchomościami gminy Wyszków i jej rolę w zapewnieniu nowych terenów inwestycyjnych. Dodatkowo dokonał analizy edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży.
Krakowski kongres stanowił pierwszą w Polsce szeroką debatę o polityce miejskiej (po nakreśleniu ram realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” autorstwa Ministerstwa Rozwoju) z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej.
Oprac. J.P
Na podstawie informacji Urzędu Miejskiego w Wyszkowie

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta