Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 września 2020 r., imieniny Damiana, Sabiny

ZUS po nowemu

(Zam: 12.10.2017 r., godz. 10.42)

Przedsiębiorcy do końca roku otrzymają indywidualny rachunek, na który jednym przelewem będą opłacać składki.

Chodzi o kwoty wpłacane na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych). ZUS rozliczy wpłatę w pierwszej kolejności pokrywając ewentualne zaległości wraz z odsetkami.
Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego ZUS prześle listem poleconym do końca 2017 r. Korzystając z niego w przelewie już nie trzeba będzie podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL.

Oprac. PP
Na odstawie informacji Ministerstwa Rozwoju

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl