Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

Rekrutacja do przedszkoli zakończona

Ikona
(Zam: 26.04.2011 r., godz. 11.59)

Zakończono rekrutację do publicznych przedszkoli w gminie Wyszków. Wszystkie zgłoszone pięcio- i sześciolatki zostały przyjęte, z pozostałych roczników, do placówek tych nie będzie uczęszczać 96 – na 394 karty przyjętych.

Według danych protokołów komisji rekrutacyjnych z poszczególnych przedszkoli, a także danych ze szkół przyjęto do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miejskich 998 dzieci. Wszystkie dzieci z rocznika 2005 (298) i 2006 (306) przyjęto, taki jest obowiązek od nadchodzącego roku szkolnego. Czterolatków przyjęto 231, trzylatków i młodszych – 163. W rozbiciu na poszczególne placówki wygląda to następująco:
1) W Żłobko-Przedszkolu nr 1 przyjęto 61 dzieci z roczników 2009/2008, 52 z rocznika 2007, 63 z rocznika 2006 i 49 z 2005, razem przyjęto 225 kart.
2) W Przedszkolu nr 3 przyjęto 29 dzieci z roczników 2009/2008 (dodatkowo troje w oddziale w Lucynowie), z rocznika 2007 30 dzieci (dodatkowo 13 w Lucynowie), pięciolatków – 35 i 56 sześciolatków. Razem wszystkich kart przyjęto 156.
3) Do Przedszkola Integracyjnego nr 4 będzie chodzić 20 najmłodszych dzieci z roczników 2009/2008, 24 z rocznika 2007, 40 pięciolatków i 33 sześciolatków, łącznie – 117 dzieci.
4) Przedszkole nr 7 przyjęło 23 karty maluchów z roczników 2009/2008, 54 kart dzieci z rocznika 2007 oraz po 52 kart pięcio- i sześciolatków, łącznie – 181.
5) Do Przedszkola nr 9 przyjęto 27 najmłodszych dzieci, 58 z rocznika 2007, 60 pięciolatków i 47 sześciolatków, razem 192.
Wszystkich kart złożono 1 219, zgłoszono 1 094 dzieci. Rodzice 92 dzieci złożyli więcej niż jedną kartę. Wszystkich dzieci przyjętych do przedszkoli i „0” w mieście jest 998. Z roczników 2007-2009 nie przyjęto 96 dzieci, w tym 10 poniżej 2,5 roku. Statystyczny udział liczby dzieci przyjętych w ogólnej liczbie urodzonych w danym roczniku w naszej gminie jest następujący: na 410 urodzonych w 2005 r. przyjęto 367 (90 %), na 396 z rocznika 2006 przyjęto
384 (97 %), na 420 urodzonych w 2007 r. przyjęto 231 (55 %), na 490 z rocznika 2008 przyjęto najmniej, bo 163, czyli zaledwie 33 %.
Aby umożliwić jak największej liczbie młodszych dzieci edukację przedszkolną, utworzono dodatkowe zerówki przy szkołach podstawowych. W SP nr 5 jest 27-osobowa grupa sześciolatków i 22-osobowa grupa pięciolatków (razem 49), w SP nr 2 będzie 23-osobowa grupa sześciolatków, nie przewiduje się przyjęć pięciolatków, w SP nr 1 ma działać 14-osobowa zerówka dla sześciolatków i 26-osobowa grupa pięciolatków (razem 40), w SP nr 3 będzie siedmioro sześciolatków i ośmioro pięciolatków (razem 15). Łącznie w zerówkach przy szkołach podstawowych umieści się 71 pięciolatków i 56 sześciolatków, razem 127 dzieci.
W 2010 r. gmina Wyszków przeznaczyła na przedszkola publiczne 6 736 186,06zł oraz na niepubliczne – 800 000zł. Miesięcznie w bieżącym roku, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych, jest to kwota 627,28zł. Kwestie opłat reguluje Uchwała Rady Miejskiej z 29 maja 2003 r. Jej zapisy mówią, iż za świadczenia wykraczające poza podstawę programową rodzice uiszczają miesięczną opłatę. Dotychczas było to 130 zł od każdego dziecka plus koszty wyżywienia. W razie nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez co najmniej 14 dni kalendarzowych w miesiącu, opłata stała ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w których dziecko uczęszczało do przedszkola. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż jeden dzień, opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości stawki żywienia za każdy dzień nieobecności. Do 31 sierpnia 2011 r. ma być podjęta uchwała ustanawiająca nowe stawki.
E.E.
Dane na podstawie inf. z Urzędu Miejskiego

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl