Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Rok aktywności kulturalnej

(Zam: 10.08.2017 r., godz. 14.16)

Nie ma miesiąca, żeby Gminny Ośrodek Kultury w Somiance nie zapraszał mieszkańców na wyjazdy do teatru, na koncert czy basen. Realizuje też bogatą ofertę zajęć i innych atrakcji na miejscu.

O działalności ośrodka w sprawozdaniu za 2016 r. mówiła podczas sesji Rady Gminy 27 lipca dyrektor GOK-u Marzena Kuchta.
Ośrodek realizuje formy działalności kulturalnej, prowadzone są systematycznie otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie gminy Somianka. Obejmują one aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych i działania o charakterze rękodzielniczym. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników zgrupowanych w sekcjach zainteresowań działających w placówce, jak i innych odbiorców propozycji takich jak spektakle, spotkania etc. Od 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury nadzoruje realizację zawodów sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na etapie gminnym.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance w 2016 r. realizowane były stałe formy działalności: warsztaty taneczne (jazz, hip-hop, taniec towarzyski oraz nowoczesny), zajęcia rękodzielnicze, warsztaty artystyczno-plastyczne, wystawy tematyczne, zajęcia gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku 5-12 lat, zajęcia fitness dla dorosłych, mitingi dla grupy AA.
GOK w Somiance zaangażowany był w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (Urząd Gminy, szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, parafie, organizacje pozarządowe).
Ośrodek może się pochwalić licznymi imprezami i propozycjami realizowanymi każdego miesiąca. Były to m.in.: wyjazd na musical „Upiór w operze” do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (skorzystało 40 osób), bal karnawałowy dla dzieci i rodzin (około 80 osób), „Baśnie braci Grimm oczami współczesnego czytelnika” – konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół z terenu gminy Somianka (wpłynęły 63 prace), program na ferie (około 25 osób), wyjazd na spektakl „Okno na parlament” do Teatru Kwadrat w Warszawie (40 osób), spotkanie autorskie z Jerzym Kostkowskim i recital duetu Harfa z Wiolonczelą (30 osób), wyjazd rodzinny na Dzień Ziemi na Pola Mokotowskie (50 osób), audycja muzyczna dla najmłodszych prowadzona przez muzyków Warszawskiej Opery Kameralnej (około 300 osób), wyjazd na Polską Noc Kabaretową na Torwar w Warszawie (90 osób), pokaz taneczny z okazji Dnia Matki przygotowany przez uczestników warsztatów tanecznych (około 130 osób), miniolimpiada lekkoatletyczna dla uczniów przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych (około 400), Sobótka – impreza o zasięgu gminnym dla mieszkańców (około 100 osób), półkolonie dla dzieci wieku 7-14 lat (90 osób), Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Somianka (5 drużyn), dożynki w Woli Mystkowskiej (ok. 800 osób).

GOK także dla czytelników
Ważną częścią działalności GOK-u jest też prowadzenie biblioteki i filii bibliotecznych w Popowie Kościelnym i Woli Mystkowskiej. Na koniec 2016 r. łącznie ośrodek miał 458 czytelników, w tym w bibliotece w Somiance 261. Wypożyczonych zostało 5 525 książek (w tym w Somiance 3 069, w Popowie Kościelnym – 1 929, w Woli Mystkowskiej – 527). Na miejscu udostępniono 134 książki, wypożyczono 114 czasopism, a na miejscu udostępniono ich 140.
W 2016 r. biblioteka w Somiance i filie wzbogaciły się o 486 woluminów (Somianka – 318, Popowo Kościelne – 152, Wola Mystkowska – 16). Kosztowały one 11 000 zł, w tym ze środków samorządowych zakupiono 228 pozycji (5 000 zł), z dotacji ministra kultury – 258 woluminów (6 000 zł). Na koniec 2016 r. księgozbiór liczył 14 832 woluminy.
Statystyki dotyczące filii w Woli Mystkowskiej są zaniżone, bowiem radni zdecydowali o jej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Księgozbiór przekazany został do dyspozycji Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej (4 838 woluminów).

Działalność za prawie 400 tys. zł
GOK w ubiegłym roku poczynił też inwestycje. Były to zakupy m.in. mebli do siedziby oraz wymiana szafki i blatu w kuchni (3 431,95 zł), namiotu 3x6 m na potrzeby GOK i Urzędu Gminy Sominka (3 499,35 zł), strojów sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Somiance i Woli Mystkowskiej oraz Szkoły Podstawowej w Ulasku (5 253,89 zł). GOK zapłacił też za wykonanie schodów wejściowych przed ośrodkiem (7 380 zł).
GOK zatrudniał na umowę o pracę na etat 3 osoby (dyrektor, bibliotekarz, instruktor), na umowę o pracę na pół etatu 2 osoby (główna księgowa, młodszy bibliotekarz). Wspierały go dwie osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy na staż i prace interwencyjne.
Przychody ośrodka wyniosły 392 910,56 zł. Ich głównym źródłem była dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę.
Wydatki łącznie wyniosły 392 669,79 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników – 204 045,58 zł (w tym biblioteka – 57 632,53 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 11 983,00 zł, ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników – 44 466,03 zł (w tym biblioteka – 10 723,45 zł), zakup książek – 5 000 zł, zakup energii, materiałów i wyposażenia – 21 796,69 zł, zakup usług – 87 302,30 zł (w tym biblioteka – 1 386,60 zł), pozostałe wydatki – 2 482,27 zł, zawody sportowe – 15 593,92 zł.
Pieniądze były przeznaczone głównie na działalność statutową, czyli na realizację imprez plenerowych, wyjazdów, konkursów, zakup książek i innych form działalności merytorycznej oraz wynagrodzenia pracowników.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl