Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 listopada 2020 r., imieniny Andrzeja, Konstantego

Starostwo przebuduje 18 km dróg z unijnym wsparciem

(Zam: 03.08.2017 r., godz. 17.04)

Samorząd powiatowy pozyskał 7 402 873,26 zł unijnego dofinansowania na przebudowę drogi łączącej gminy Brańszczyk i Długosiodło.Planowana do realizacji trasa obejmuje odcinek od węzła na drodze krajowej nr 8 (budowanego właśnie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), przez Białebłoto, Nową Wieś, Blochy (tzw. obwodnica wsi), Długosiodło (w tym istniejące tam rondo), Stare Bosewo (w ramach inwestycji we wsi powstanie rondo), Prabuty.
Prace obejmą przebudowę jezdni do docelowej szerokości 6 m (długości ok. 17,95 km), przebudowę/budowę chodników na długości ok. 4,8515 km, ścieżki rowerowej o długości 12,49 km, trzech skrzyżowań skanalizowanych, w tym ronda w Starym Bosewie, przebudowę rowów i poboczy, mostu, przepustu, remont dwóch mostów z dobudową kładki, wykonanie oznakowania.
Unia Europejska ma zapewnić 60 proc. dofinansowania tzw. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że wkład własny ma wynieść 40 proc. Złożą się na niego nie tylko Starostwo Powiatowe, ale także gminy, przez które przebiega droga proporcjonalnie do długości odcinków (gmina Długosiodło – 1 653 308 zł, gmina Brańszczyk – 814 316 zł).
Całkowita wartość zadania to według kosztorysu 12 338 122,10 zł. Ostateczną kwotę Starostwo pozna po rozstrzygnięciu przetargu, który zamierza ogłosić na dniach.
Prace mają być realizowane w 2017 i 2018 r.
Samorząd powiatowy pierwotnie liczył na 75-procentowe dofinansowanie, ale ostatecznie zdecydował się realizować inwestycję otrzymując mniejszy zastrzyk finansowy. Uzyskanie tych pieniędzy nie było łatwą sprawą, mimo że ostatecznie projekt znalazł się na dosyć wysokim, bo 12 miejscu na liście rankingowej. Batalia, jaką toczył powiat wyszkowski o dofinansowanie inwestycji trwała ponad 3 lata. Prace nad ujęciem projektu w ramach tworzonego nowego instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych powiat rozpoczął w czerwcu 2014 r. Ujęcie projektów samorządu w nowym mechanizmie umożliwiło mu ubieganie się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. 14 września 2016 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”. 18 listopada 2016 r. powiat wyszkowski otrzymał informację, że projekt został odrzucony na etapie oceny formalnej. Starostwo nie zgodziło się z tą oceną i złożyło protest, który nie został uwzględniony. 19 stycznia 2017 r. powiat wyszkowski złożył skargę na nieuwzględnienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd 24 lutego 2017 r. „stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem prawa i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych”. Ocena formalna i merytoryczna odbyła się ponownie. 27 lipca 2017 r. projekt powiatu wyszkowskiego znalazł się na liście rankingowej projektów przyjętych do dofinansowania, ale wszystkim projektom znajdującym się na liście obniżono poziom dofinansowania z 75 do 60 proc. W tym samym rankingu 60-procentowe dofinansowanie na kontynuację budowy obwodnicy śródmiejskiej otrzymała gmina Wyszków.
Projekt Starostwa Powiatowego będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Przebudowana droga ma służyć nie tylko mieszkańcom gmin Długosiodło i Brańszczyk, stanowić dojazd do pól uprawnych, łąk i lasów, ale też jako dojazd do drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok-Warszawa i drogi krajowej nr 60 na odcinku Różan-Ostrów Mazowiecka.
J.P.

Komentarze

droga marszałkowska
Dodane przez ja, w dniu 04.08.2017 r., godz. 11.04
Porażka! Sukcesem było by przekazać tę drogę Marszałkowi, gdyż łączy dwie drogi krajowe i siedziby powiatów ze sobą, a nie budować i utrzymywać za gminne i powiatowe pieniądze.
Dodane przez Anonim, w dniu 05.08.2017 r., godz. 12.10
Jaka tam batalia 3-letnia, z RIT wszyscy dostali bez problemu, nawet Nowosielski na obwodnicę śródmiejską. Jaki to biznes dla naszej gminy Wyszków, droga w dobrym stanie, słabo wyprofilowana. Budujecie te drogi u Jastrzębskiego hurtem, tu ponad 10 kilometrów, gmina Długosiodło też dostała prawie na 10 kilometrów, w przyszłym przed wyborami też pewnie mu Struzik dosypie. A Mróz, jak reprezentujesz naszą gminę, dlaczego nie kończona jest droga do Somianki, POrażka w Rybnie i stop dalszej inwestycji ? Projekty już zrobione ?
Dodane przez Drogowiec, w dniu 09.08.2017 r., godz. 13.08
A ciekawe kiedy gmina branszczyk dostanie dofinansowanie na remont całkowity drogi Wyszkow -branszczyk- poręba zdewastowanej Przez wzmożony ruch podczas budowy s8. Ciekawe kiedy władze zwrócą na to uwagę . Zostawia się mieszkańców ze zmasakrowana droga niech płacą podatki na s8 i drogę do Dlugosiodlo a sami nie jadą po poligonie .....

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl