Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 07 lipca 2020 r., imieniny Cyryla, Metodego

Promocja rybołówstwa w Popowie

(Zam: 03.08.2017 r., godz. 16.33)

Starostwo Powiatowe ubiega się o 300 000 zł dofinansowania na utworzenie w Popowie Kościelnym Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa, które miałoby być uruchomione jesienią przyszłego roku.

Odpowiedziało na nabór wniosków ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego.
Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa ma być przeznaczone na użytek publiczny w miejscowości historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Celem stworzenia tego miejsca jest przyciągnięcie turystów. W ramach projektu zaplanowany jest remont budynku kultury, gdzie miałoby powstać centrum, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowanie terenu wokół placu. Centrum ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat rybactwa, znaczenia dla gospodarki i ochrony środowiska. Z tej wiedzy mogliby skorzystać uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie im. Marii Skłodowskiej-Curie (kształcący się w zawodach technik gastronomii i hotelarstwa), jak i dorośli z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.
Centrum ma promować zawody, w których wykorzystywane są lokalne produkty, integrować lokalną społeczność. Zostanie m.in. wyposażone w gabloty z rysunkami i opisami gatunków ryb, tablicę interaktywną z projektorem, mobilne zestawy nagłośnieniowe oraz zestawy wędkarskie.
Koszt stworzenia centrum Starostwo oceniło na 582 726,26 zł. Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku będzie wiadomo, czy samorząd powiatowy uzyska wsparcie na realizację inwestycji.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl