Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Wspólna świetlica, wspólna radość

(Zam: 24.08.2010 r., godz. 07.44)

Mieszkańcy Skuszewa mogą cieszyć się nową świetlicą środowiskową. Uroczystego otwarcia obiektu dokonano 21 sierpnia, podczas spotkania integracyjnego, zorganizowanego w ramach projektu unijnego o nazwie „Moje życie w moich rękach”. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

– To wydarzenie jest szczególną chwilą – rozpoczęła spotkanie dyrektor OPS-u Agnieszka Mróz.
Powstanie świetlicy w Skuszewie jest jednym z najważniejszych założeń unijnego projektu „Moje życie w moich rękach”, który ma służyć aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ośrodek Pomocy Społecznej podjął prace nad nim w 2007 roku. Jak wspomniała dyrektor placówki, wszystko rozpoczęło się od przeprowadzenia badania wśród mieszkańców Skuszewa, w którym wyrazili swoje oczekiwania. Boisko dla dzieci i świetlica – tego potrzebowali mieszkańcy wsi. Mając na uwadze wyniki diagnozy, OPS odpowiedział na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, którego stawką było dofinansowanie projektu. Udało się zdobyć środki na realizację zadania, w które aktywnie włączyli się sami mieszkańcy Skuszewa, pomagając przy powstawaniu świetlicy.

– Tutejsza społeczność jest bardzo aktywna, ale czasem potrzebny jest impuls do działania, którym jest właśnie ten projekt – mówiła w czasie sobotniego spotkania integracyjnego zastępca burmistrza Wyszkowa Teresa Trzaska. – Jeśli razem coś tworzymy, jest z tego radość – chwaliła mieszkańców Skuszewa wiceburmistrz.
Świetlica środowiskowa ma być docelowym miejscem spotkań dla młodzieży i mieszkańców wsi. W najbliższym czasie placówka zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.

– Dziękuję władzom miasta i OPS-owi, że wybór padł na Skuszew oraz młodzieży i mieszkańcom za to, że włożyli tyle pracy, by to miejsce stworzyć – mówił sołtys wsi Wojciech Rojek.
Razem z wiceburmistrz Teresą Trzaską dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi w wejściu do budynku. Młodych ze Skuszewa pochwalił też proboszcz parafii pw. WNMP w Kamieńczyku ks. Kazimierz Sztajerwald, który poświęcił świetlicę.

W obiekcie mają odbywać się zajęcia dla trzydziestoosobowej grupy mieszkańców Skuszewa, w wieku od 15 do 25 lat. Jak poinformowała zebranych koordynator programu Marzena Karpińska, realizacja projektu potrwa do końca tego roku. W tym czasie na młodych mieszkańców wsi czeka szereg warsztatów i szkoleń, w tym m.in. czteromiesięczny kurs języka angielskiego, spotkania ze specjalistą do spraw uzależnień, doradztwo zawodowe. Na pobliskim boisku będą organizowane zajęcia sportowe. Dodatkowo odbędzie się obóz survivalowy oraz wyjazd do teatru. Opiekunem i pedagogiem świetlicy jest Barbara Kalisz, która w trakcie spotkania zaapelowała do mieszkańców, by korzystali z oferty placówki oraz wspólnie dbali o obiekt.

Świetlica ma być otwarta w poniedziałek, środę, czwartek i piątek – w godzinach od 15.00 do 19.00.

Łączna wartość projektu wyniosła 149 012, 67 zł. Nad złożeniem wniosku i pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego pracował zespół projektowy z wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w składzie: koordynator Marzena Karpińska oraz pracownicy socjalni: Maria Figat, Aneta Zyśk i Mariusz Duszyński.

Realizatorzy projektu i mieszkańcy wsi otwarcie świetlicy uczcili grillem oraz grami i zabawami, w tym cieszącym się dużym powodzeniem karaoke.

Ł.CH.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl