Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaMożna zgłosić uwagi do uchwały antysmogowej

(Zam: 27.07.2017 r., godz. 17.55)

Urząd Marszałkowski przyjmuje je do 18 sierpnia. To element konsultacji dotyczących projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekt jest dostępny na stronie urzędu www.mazovia.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (II piętro, pokój 220) od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do 18 sierpnia w formie pisemnej (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa), ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl