Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, Emiliana(Bez)pańskie psy

(Zam: 19.04.2011 r., godz. 11.25)

W 2009 r. gmina wydała 5 586 zł na wyłapanie czterech bezpańskich psów i przekazanie ich do schroniska, w 2010 r. była to już kwota 22 136 zł za 15 psów, a ile będzie w 2011? Wójt Mieczysław Pękul szacuje, że może być nawet do 50 tys. zł. - Proszę mi nie zarzucać niegospodarności i rozrzutności, takie bowiem są wymogi stawiane gminie – zastrzegał się.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. Jeżeli gmina zamierza postanowić o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, musi wydać w tej kwestii odrębną uchwałę, co radni uczynili na ostatniej sesji.
Przez pojęcie „zwierzęta bezdomne” rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie i udostępnienie schroniska w celu przetrzymywania wyłapanych zwierząt okazuje się być bardzo kosztowne. W tym roku wpłynęła do gmina oferta ze schroniska, które za wyłapanie psa i przekazanie go do placówki żąda 1 751 zł. Dodatkowo jest też wymagany miesięczny ryczałt 676 zł.

- Należy wziąć większą odpowiedzialność za swojego psa – apelowała radna Jadwiga Stoszewska. Właściciele psów powinni także odpowiednich szczepień.

Jak uczy doświadczenie wielu ostatnich lat, liczba bezdomnych zwierząt, porzucanych po prostu przez dotychczasowych „kochających” właścicieli zwiększa się w czasie wakacji. Stworzenia są wyrzucane z auta lub przywiązywane do drzew. Jest to okrutne postępowanie i oby takich sytuacji było w tym roku jak najmniej.

D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl