Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaMieszkania komunalne w gminie

Ikona
(Zam: 19.04.2011 r., godz. 11.28)

Gmina Brańszczyk dysponuje 20 lokalami komunalnymi. Większość z nich znajduje się w budynkach szkół, cztery są w domu nauczyciela w Brańszczyku, trzy w budynku naprzeciwko Urzędu Gminy, po jednym w ośrodku zdrowia i w byłej „agronomówce” w Brańszczyku.

Czynsze, jakie pobiera gmina z tytułu najmu lokali komunalnych tylko w części pokrywają remonty. – Miesięczne stawki są groszowe – jak określił wójt Mieczysław Pękul. W ubiegłym roku na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego gmina musiała przeprowadzić remont budynku komunalnego znajdującego się w centrum Brańszczyka, naprzeciwko Urzędu Gminy. Koszt prowadzonych prac wyniósł 50 tys. zł. Radni zdecydowali, że należałoby podnieść czynsz za wynajem lokali. Wójt, mając zgodę radnych, zapowiedział, że przygotuje projekt nowych stawek.

D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl