Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaStąd widać morze

Ikona
(Zam: 19.04.2011 r., godz. 11.35)

Eksponaty i publikacje związane z morzem złożyły się na wystawę, którą w stróżówce w miejskim parku prezentuje Liga Morska i Rzeczna. Lokalny oddział stowarzyszenia 14 kwietnia otworzył tam swoją Szyprówkę.

Obiekt Lidze Morskiej i Rzecznej przekazało miasto będące jego właścicielem. Organizacja przygotowując ekspozycję oddała hołd nieżyjącemu wyszkowianinowi Kazimierzowi Deptule, poświęcając mu jej sporą część. Postać tę wspomniał komandor doc. dr Józef Kowalewski.

- Obiekt ten został przywrócony pierwotnemu przeznaczeniu. Nasz patron Kazimierz Deptuła włożył dużo energii, by przekształcić go w muzeum morskie, które funkcjonowało tu przez lata – mówił. – Wtedy uważano go za entuzjastę i nie wiadomo było, czy większość wyszkowian podziela jego zdanie. Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Był to człowiek z olbrzymią pasją, wizjoner, który wyprzedzał swoją epokę o kilkadziesiąt lat. W najczarniejszych czasach komunizmu mówił trzema językami obcymi, działał z perspektywą. Był Europejczykiem w czasach, kiedy o integracji europejskiej jeszcze się nie śniło. Dzięki niemu i ja założyłem ten mundur, zaszczepił pasję we mnie i kpt. Janczarku – dziś komendancie Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej.

Obiekt poświęcił ks. dziekan, kapelan mazowieckiej Ligi Morskiej i Rzecznej Waldemar Krzywiński. Po przecięciu wstęgi uczestnicy wydarzenia zwiedzali wystawę. Część eksponatów przekazała do Szyprówki córka Kazimierza Deptuły Eliza Kłos.

- Znany jestem we władzach ligi i miasta ze swojej upierdliwości, ale to wszystko po to, by propagować nasze powiązania wyszkowskie z morzem. Tak jak mówił nasz patron, z Wyszkowa widać morze – mówił prezes wyszkowskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej Julian Bielawski.
Wręczył pamiątkowe statuetki w kształcie okrętowego steru prezesowi LMiR Andrzejowi Królikowskiemu, burmistrzowi Grzegorzowi Nowosielskiemu, komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień Leszkowi Wieczorkowi oraz ks. Waldemarowi Krzywińskiemu.

Andrzej Królikowski wręczył z kolei Julianowi Bielawskiemu dzwon, który zabrzmiał na otwarciu muzeum. Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku Maryla Puścian podarowała pamiątkową tabliczkę.

- To kolejna ekspansja Ligi Morskiej, która do tej pory prowadziła szeroką działalność kulturalną poprzez swoją orkiestrę, ale nie miała bazy lokalowej – skomentował burmistrz.

- Czuję olbrzymie wsparcie Ligi dla WKU. Jestem dumny, że jestem członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej, jesteście wizytówką miasta i powiatu – stwierdził Leszek Wieczorek.

Podczas wydarzenia uczestnicy obejrzeli unikalne nagranie wideo, przekazane przez malarza i rysownika Adama Karpińskiego, na którym podczas wernisażu w „Hutniku” w 1990 r. zarejestrowano wypowiedź Kazimierza Deptuły na temat Józefa Piłsudskiego.

W Szyprówce można oglądać książki poświęcone morzu, modele statków, plakaty, zdjęcia z uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej. Będzie je mógł obejrzeć każdy – na drzwiach muzeum dostępna będzie informacja o godzinach dyżurów członków Ligi, a także numer telefonu, który pozwoli umówić się na zwiedzanie.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl