Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyBudżet na plus

(Zam: 06.07.2017 r., godz. 10.54)

Radni pozytywnie ocenili realizację budżetu gminy w 2016 r. Wójtowi Pawłowi Kołodziejskiemu 20 czerwca udzielili absolutorium.

Decyzję tę podjęli podczas sesji Rady Gminy. Dochody samorządu w 2016 r. wyniosły 31 482 989, 32 zł, wydatki – 29 948 971,59 zł, nadwyżka wyniosła więc 1 534 017,78 zł. Na inwestycje gmina przeznaczyła 2 916 790,03 zł. Dług na koniec 2016 r. wyniósł 2 150 000 zł. Pozytywną opinię na temat zrealizowanego budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Także radni podnieśli ręce za udzieleniem absolutorium.
– Dziękuję za pozytywną ocenę mojej pracy, jest ona dla mnie bardzo ważna, jestem z niej zadowolony – zwrócił się do radnych wójt Paweł Kołodziejski. – Dziękuję za merytoryczną pracę, spokojną, pełną odpowiedzialności, mam nadzieję, że nie zawiodę państwa. Wiele rzeczy, które zostały wykonane, zawdzięczam również pracownikom. Może niektóre rzeczy nie zawsze wyjdą do końca, ale tam nie ma błędów, gdzie nic się nie robi.
– Mam nadzieję, że nie zabraknie panu determinacji do realizacji celów, które stawiamy sobie na kolejne lata – podkreślił przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Soliwoda.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl