Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 stycznia 2022 r., imieniny Pauli, Polikarpa

Oświadczenia majątkowe radnych miejskich

(Zam: 22.06.2017 r., godz. 11.52)

.

Jan Abramczyk
Emeryt – ZUS Wyszków
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: rachunek bieżący 847,51 zł (wspólnota małżeńska), lokata terminowa – 36 314,92 zł (wspólnota małżeńska), fundusze inwestycyjne – 99 951,01 zł (wspólnota małżeńska).
– Mieszkanie o pow. 73 m kw. o wartości 215 000 zł (wspólnota małżeńska).
– Inne nieruchomości: działka leśna o pow. 1 500 m kw. (wspólnota małżeńska) o wartości 15 000 zł, działka Kamieńczyk II o pow. ok. 700 m kw. z domem o pow. 35 m kw., dzierżawa, wartość budynku ok. 60 000 zł, działka 10 000 zł (wspólnota małżeńska), garaże o pow. 36 m kw. o wartości ok. 40 000 zł (wspólnota małżeńska).
– Inne dochody: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”, rada nadzorcza – 885 zł, Waspol Sp. akcyjna w upadłości likwidacyjnej – 638,75 zł, emerytura ZUS – 41 082,12 zł, z tytułu pełnienia obowiązku społeczno-obywatelskiego – 20 450 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Hyundai i30, 1,4 benzyna-gaz, 2013 r. o wartości ok. 40 000 zł (wspólnota małżeńska).

Kazimiera Białek
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” Warszawa – pracownik gospodarczy radna RM
– Dom o pow. 210 m kw. o wartości 250 000 zł (właściciel – majątek odrębny).
– Gospodarstwo rolne o pow. 2,1022 h, las 2,1475 ha o wartości 50 000 zł, zabudowa – stodoła murowana (właściciel – majątek odrębny), bez dochodu, bez przychodu.
– Inne dochody: umowa o pracę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” – 17 415,60 zł, działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowa o dzieło i zlecenia) – 1 942,88 zł, dieta radnego – 13 797,50 zł.

Radosław Biernacki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Wyszkowie – referent ds. technicznych i inwestycji, radny miejski w Wyszkowie
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 100 zł (debet – karta debetowa), 207,24 zł – konto oszczędnościowe.
– Mieszkanie o pow. 62,45 m kw. o wartości 200 000 zł (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).
– Udziały w spółkach handlowych: 226 udziałów – Wyszkowska Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. w Wyszkowie, brak dochodów z tego tytułu.
– Członek zarządu Wyszkowskiej Centrali Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. w Wyszkowie od 17 stycznia 2014 r., brak dochodu z tego tytułu.
– Inne dochody: z tytułu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” jako referent ds. technicznych i inwestycji – 35 762,29 zł, dieta radnego – 14 032,5 zł, umowa zlecenie – 3 990,17 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Mitsubishi Lancer 2,0 KAT, 2008 r. – 16 000 zł, Radosław Biernacki – współwłaściciel, 1/2 wartości – 8 000 zł.
– Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt gotówkowy do spłaty 2 292,88 zł wobec Bank Millenium SA, oddział w Wyszkowie.

Włodzimierz Gryz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie – inspektor nadzoru budowlanego
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 249 000 zł 33 proc. wkładu na budowę lokalu mieszkalnego w kwocie 53 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa).
– Papiery wartościowe: akcje GPW – 87 szt., Impel – 654 szt., Vantage – 2 099 szt. na kwotę 27 254 zł.
– Dom o pow. 220 m kw. o wartości 400 000 zł (współwłasność małżeńska).
– Mieszkanie o pow. 28,4 m kw. o wartości 180 000 zł (współwłasność małżeńska).
– Inne nieruchomości: działka o pow. 584 m kw. o wartości 60 000 zł (darowizna).
– Inne dochody: wynagrodzenie ze stosunku pracy: 45 592 zł, dieta radnego – 14 150 zł, odsetki od lokaty – 3 220 zł (małżeńska wspólność majątkowa).
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Nissan Qashqai 2011 r. (małżeńska wspólność majątkowa).

Jan Hryniewicz
Emeryt, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszkowie 8/18 etatu, radny Rady Miejskiej w Wyszkowie, sekretarz rady nadzorczej PSS „Społem” w Wyszkowie
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: lokaty bankowe – 71 887,32 zł, ROR – 28 157,75 zł, współwłasność małżeńska, stan na 31.12.2016.
– Mieszkanie o pow. 71,22 m kw. o wartości 250 000 zł, własnościowe spółdzielcze, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” (współwłasność małżeńska).
– Inne nieruchomości: 12,5 m kw. (samo miejsce postojowe) o wartości – 2 i 4 rata 10 933,33 zł wpłacone w 2016 r., wstępna łączna wartość 27 333,33 zł, tytuł prawny – wstępna umowa z SM „Przyszłość” w Wyszkowie z 15.06.2015 na budowę miejsca postojowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym (współwłasność małżeńska).
– Inne dochody: emerytura 1.01.2016-31.12.2016 – 54 419,16 zł, wynagrodzenie ze stosunku pracy 1.01.2016-31.08.2016 – 14 149,16 zł, pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich (radny) 1.01.2016-31.12.2016 – 20 280 zł, rada nadzorcza PSS „Społem” w Wyszkowie 1.01.2016-31.12.2016 – 1 293,75 zł, wypłata z funduszu socjalnego 1.01.2016-31.12.2016 – 486,19 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Nissan Qashqai 2009 r. o wartości 35 000 zł (współwłasność małżeńska).

Bogdan Kuchta
Gospodarstwo rolne – rolnik, radny Rady Miejskiej
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 407 563 zł, oszczędności wspólne.
– Dom o pow. 150 m kw. o wartości ok. 200 000 zł, darowizna – majątek odrębny.
– Gospodarstwo rolne + las o pow. 3,79 ha + 1,23 ha dzierżawa o wartości ok. 250 000 zł, zabudowa – budynki gospodarcze murowane, darowizna – majątek odrębny, z tego tytułu przychód 5 700 zł, dochód 4 511 zł.
– Inne dochody: dieta radnego 14 150 zł, działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy – 37 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągnik rolniczy C-330 M, rok prod. 1988/1989, darowizna – majątek odrębny, samochód osobowy Toyota Yaris 2009 r., majątek wspólny.

Danuta Kukwa
PHU Danuta Kukwa – właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 45 000 zł, majątek odrębny.
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1 000 euro, majątek odrębny.
– Dom o pow. 184 m kw. o wartości 250 000 zł, własność, majątek odrębny.
– Inne nieruchomości: 2 300 m kw. działka, majątek odrębny o wartości 120 000 zł.
– Działalność gospodarcza – pośrednictwo ubezpieczeniowe, z tego tytułu przychód 166 271 z, dochód – 94 037 zł.
– Inne dochody: dieta – 20 900 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel Astra 2004 r. o wartości 8 000 zł, Honda – 12 000 zł.
– Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsumpcyjny 9 800 zł.

Czesław Lach
Radny Rady Miejskiej, emeryt
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25 000 zł (współwłasność małżeńska).
– Dom o pow. 61 m kw. o wartości 180 000 zł.
– Inne nieruchomości: działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 723 m kw. o wartości 130 000 zł (współwłasność małżeńska).
– Inne dochody: emerytura – 23 615 zł, dieta radnego – 14 150 zł.

Stanisław Nasiadka
Gospodarstwo rolne i działalność gospodarcza
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 110 000 zł (współwłasność małżeńska).
– Dom o pow. 200 m kw. o wartości 200 000 zł (własność wspólna z żoną).
– Mieszkanie o pow. 30 m kw. o wartości 150 000 zł, spadek, majątek odrębny, mieszkanie o pow. 70,60 m kw. o wartości 550 000 zł, mieszkanie o pow. 44,10 m kw. o wartości 250 000 zł.
– Gospodarstwo rolne: krowy mleczne, pow. 12,87 ha o wartości 250 000 zł, dwa budynki inwentarskie, własność wspólna z żoną, z tego tytułu przychód 550 000 zł, dochód 200 000 zł.
– Inne nieruchomości: działka o pow. 2 378 m kw. o wartości 250 000 zł, budynek usługowy 109,33 m kw. o wartości 170 000 zł, własność wspólna z żoną.
– Działalność gospodarcza – handel na zasadach ogólnych, z tego tytułu przychód 493 044,10 zł, dochód – 7 244,40 zł.
– Inne dochody: dieta radnego miejskiego – 14 032,50 zł, dieta radnego izb rolniczych – 500 zł, dopłaty z Agencji Restrukturyzacji – 26 902,53 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Auris 2012 r. o wartości 30 000 zł, własność wspólna z synem.
– Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt preferencyjny z linii Młody Rolnik na budowę obory 62 700 zł PBS Wyszków, kredyt na zakup mieszkania – 191 636 zł PBS Wyszków, kredyt na zakup działki z budynkiem usługowym 237 500 zł PBS Wyszków, kredyt na zakup mieszkania 197 630,13 zł w PBS Wyszków.

Waldemar Paradowski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1 300 zł (współwłasność małżeńska).
– Mieszkanie o pow. 52,6 m kw. o wartości 200 000 zł, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.
– Inne dochody: z tytułu zatrudnienia – 38 591,58 zł, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – 41 954,95 zł, dieta radnego – 12 270 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Seat Leon 2002 r. o wartości 11 000 zł, współwłasność z synem, małżeńska wspólność majątkowa, Peugeot 407, 2005 r. o wartości 13 000 zł, małżeńska wspólność majątkowa.
– Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsumpcyjny 30 721,72 zł w banku PKO SA + spłata kredytu, pożyczka na zakup samochodu w Banku Millenium – 14 592,41 zł.

Andrzej Piątek
WOSiR Wyszków – gł. sp. ds. technicznych
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 225 000 zł.
– Papiery wartościowe: obligacje spółki Ghelamco, 176 szt. o wartości 17 600 zł.
– Mieszkanie o pow. 58,8 m kw. o wartości 120 000 zł, współwłasność małżeńska.
– Gospodarstwo rolne: grunty rolne o pow. 3,15 ha o wartości ok. 20 000 zł, bez zabudowań, współwłasność z innymi osobami (1/2 udziału), (wspólnota małżeńska), bez dochodu z tego tytułu.
– Inne nieruchomości: garaż o pow. 15 m kw. o wartości 15 000 zł, udział 738/2554 w działce gruntu (wieczyste użytkowanie) pod mieszkaniem i garażem (własność) o wartości 30 000 zł, współwłasność małżeńska.
– Akcje w spółkach handlowych: PGE – 600 szt., PKO BP – 400 szt., PKP Cargo – 71 szt., PZU – 350 szt., notowane na GPW, wartość 32 648,42 zł, dywidendy – 878 zł.
– Inne dochody: WOSiR – 59 870,20 zł (umowa o pracę), dieta radnego – 13 950 zł, odsetki od lokat – ok. 6 000 zł, odsetki od obligacji – 110,88 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Hyundai i30, poj. 1,6, 2010 r., wartość 24 500 zł, samochód Citroen C4, poj. 1,2, 2015 r. zakupiony w II 2016 r., cena zakupu 61 800 zł, zakupiono jako nowy. Oba auta – współwłasność małżeńska.

Elżbieta Piórkowska
Dyrektor ZSS w Brańszczyku, przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie
– Mieszkanie o pow. 47 m kw. o wartości 150 000 zł, lokatorskie, mieszkanie o pow. 53,10 m kw. o wartości 350 000 zł, spółdzielcze własnościowe, majątek odrębny.
– Inne dochody: zatrudnienie w ZSS – 82 451,71 zł, renta rodzinna – 5 931,38 zł, fundusz socjalny – 355 zł, dieta radnego – 23 100,30 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Honda FR-V, 2004 r. o wartości 18 000 zł (majątek odrębny).
– Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny zaciągnięty w PKO BP SA na zakup mieszkania w kwocie 316 000 zł, na dzień 31.12.2016 pozostało do spłaty 316 000 zł (umowa kredytowa z dnia 18.10.2016, spłata I raty od stycznia 2017 r.).

Wojciech Rojek
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Wyszkowie, specjalista ds. przygotowywania i realizacji inwestycji
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 18 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa).
– Dom o pow. 90 m kw. o wartości 250 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa).
– Gospodarstwo rolne o pow. 3,64 ha o wartości 100 000 zł, zabudowa murowana (małżeńska wspólnota majątkowa), brak z tego tytułu przychodu i dochodu.
– Inne nieruchomości: dom w stanie surowym 150 m kw. o wartości 200 000 zł, działka o pow. 900 m kw. o wartości 45 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa).
– Inne dochody: stosunek pracy – 58 729,46 zł, związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich – 20 450 zł, inne źródła – 900 zł, umowa zlecenie – 2 338,52 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy KIA Ceed 1,6 D, 2009 r., Opel Astra II, 2005 r.

Rafał Salwin
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie – nauczyciel
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 36 350,09 zł (wspólnota małżeńska).
– Dom o pow. 91,10 m kw. o wartości ok. 150 000 zł, własność, majątek odrębny.
– Inne nieruchomości: działka o pow. 403 m kw., na której posadowiony jest dom, o wartości ok. 60 000 zł (własność, majątek odrębny), garaż o pow. 48 m kw. o wartości ok. 8 000 zł (własność, majątek odrębny), działka o pow. 1 000 m kw. o wartości 20 500 zł (wspólnota małżeńska).
– Majątek nabyty od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego: działka o pow. 1 000 m kw. nabyta 21.12.2015 od gminy Wyszków w przetargu nieograniczonym.
– Działalność gospodarcza – osoba fizyczna PKD 46.15.Z/46.18.Z/46.16.Z,43.22.Z, z tego tytułu przychód 51 435,76 zł, dochód – brak.
– Inne dochody: z tytułu zatrudnienia – przychód 51 435,84 zł, dochód 50 100,84 zł, z tytułu świadczeń socjalnych – 2 576,93 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (dieta) – 14 150 zł, z tytułu umów zlecenia – przychód 1 400 zł, dochód 1 120 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód Volkswagen Golf 2007 r. o wartości ok. 15 000 zł, wspólnota małżeńska.

Krzysztof Sobieski
Renta ZUS, radny miejski
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 6 666,05 zł (wspólność małżeńska).
– Dom o pow. 590,75 zł o wartości 500 000 zł, wspólność małżeńska.
– Inne nieruchomości: działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 397 m kw. o wartości 320 000 zł, wspólność małżeńska, działka 1 196 m kw. o wartości 30 000 zł i budynek gospodarczy 41 m kw. o wartości 10 000 zł, wspólność małżeńska.
– Inne dochody: renta ZUS – 16 037,24 zł, dieta radnego – 13 915 zł.

Lucyna Sosnowska
Emerytka, radna Rady Miejskiej, zatrudniona w Gościńcu Pod Jesionem 1/10 etatu, PHU Tomasz Sobotka – 1/10 etatu.
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 116 817,09 zł majątek odrębny.
– Działalność gospodarcza: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – działalność agentów zajmujących się sprzedażą m.in. wydobywanie żwiru i piasku i ich sprzedaż, z tego tytułu przychód – 1 266 252,95 zł, dochód – 274 205,33 zł.
– Inne dochody: emerytura – 33 989,25 zł, z tytułu zatrudnienia – 663,75 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych – 14 150 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Ford Mondeo (leasing), 2016 r.
– Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: zasięgnięte pożyczki na potrzeby działalności gospodarczej stan na 31.12.2016: Credit Agricole Bank Polska SA – 129 389,09 zł, Euro Bank SA – 104 204,79 zł, Bank BGŻ BNP Paribas SA – 146 490 zł, Bank Zachodni WBK SA – 140 000 zł.

Adam Szczerba
Procter&Gamble Polska Sp. z o.o. Warszawa – księgowy-specjalista, od grudnia 2010 r. radny Rady Miejskiej w Wyszkowie.
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 43 151,52 zł (stan na 31.12.2016), współwłasność małżeńska.
– Papiery wartościowe: akcje Procter&Gamble na kwotę 7 2081,77 zł (majątek odrębny).
– Mieszkanie o pow. 47,36 m kw. o wartości 355 000 zł, własność, współwłasność małżeńska.
– Inne nieruchomości: działka rekreacyjna o pow. 1 553 m kw. o wartości 70 000 zł (umowa sprzedaży, majątek odrębny), działka budowlana o pow. 1 466 m kw. o wartości 185 000 zł (umowa sprzedaży, współwłasność małżeńska), miejsce postojowe w garażu o pow. 12 kw. o wartości 20 000 zł (własność, współwłasność małżeńska).
– 203 akcje Procter&Gamble, dywidenda 1 949 zł.
– Inne dochody: umowa o pracę Procter&Gamble DS. Polska dochód 101 739,65 zł, umowa o pracę Procter&Gamble Polska Sp. z o.o. dochód 10 369,26 zł, dieta radnego dochód 13 680 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód Toyota Yaris 1,0 KAT 2003 r. o wartości 12 500 zł, współwłasność małżeńska.
– Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny w Banku Pekao SA zaciągnięty na kwotę 345 000 zł na okres 30 lat na zakup mieszkania, na 31.12.2016 pozostało do spłaty 295 000 zł, kredyt hipoteczny w Banku PKO BP zasięgnięty na kwotę 155 000 zł na okres 30 lat na zakup działki budowlanej, na 31.12.2016 pozostało do spłaty 149 000 zł.

Mateusz Śniadała
Trener personalny, trener MMA, masażysta w siłowni Raz Dwa Fitness
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3 500 zł, współwłasność małżeńska.
– Dom o pow. 120 m kw. o wartości 100 000 zł, własność, współwłasność małżeńska.
– Gospodarstwo rolne o pow. 1,2500 ha o wartości 10 000 zł, niezabudowane, własność, brak dochodu i przychodu.
– Inne nieruchomości: 0,1300 ha działka położona we wsi Jaszczułty w gminie Długosiodło o wartości 1 000 zł, własność.
– Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 21 287,39 zł, dieta radnego – 14 032,50 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy Volkswagen Passat 2001 r. o wartości 10 500 zł, własność.

Piotr Turek
ZPUH Best Pest Sp. j. – regionalny kierownik sprzedaży, radny Rady Miejskiej w Wyszkowie, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyszkowie
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zł, współwłasność małżeńska.
– Dom o pow. 121,3 m kw. o wartości 300 000 zł własność, współwłasność małżeńska łączna.
– Gospodarstwo rolne: użytki rolne o pow. 15 ha 65 a, udział 1/6, wartość 1/6 – 105 000 zł, udział 1994/100000 części we wspólnocie gruntowej o obszarze 12 ha 2 810 m kw. o wartości 4 000 zł, darowizna, zabudowa gospodarcza, współwłasność małżeńska łączna, brak dochodu i przychodu z tego tytułu.
– Inne nieruchomości: działka budowlana 820 m kw. o wartości 70 000 zł darowizna, działka budowlana 1 012 m kw. o wartości 90 000 zł darowizna, działka budowlana 906 m kw. o wartości 80 000 zł darowizna, działka budowlana 1 001 m kw. o wartości 90 000 zł darowizna, działka budowlana 835 m kw. o wartości 70 000 zł darowizna, działka budowlana 840 m kw. o wartości 70 000 zł darowizna, działki o pow. 1 900 m kw. i 837 m kw., na których znajduje się dom, o wartości 150 000 zł darowizna, działka niezabudowana o pow. 2 676 m kw. o wartości 150 000 zł darowizna, udział 1/5 w niezabudowanej działce o pow. 3 447 m kw. o wartości 150 000 zł darowizna, udział 1/2 w działce o pow. 195 m kw. stanowiącej drogę wewnętrzną o wartości 4 000 zł darowizna, własność, współwłasność małżeńska łączna.
– Majątek nabyty od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego: nieruchomość rolna o łącznej pow. 2,07 ha zakupiona w przetargu 22.122011 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych za 12 550 zł.
– Inne dochody: z tytułu zatrudnienia od 1.01.2016 do 31.12.2016 – 84 314,75 zł brutto, z tytułu pełnienia funkcji radnego – 20 280 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód Dodge Grand Caravan 2008 r. o wartości około 40 000 zł, współwłasność małżeńska.

Sławomir Wróbel
Gospodarstwo rolne, właściciel
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 391 000 zł współwłasność małżeńska.
– Dom o pow. 147 m kw. o wartości szacunkowej ok. 300 000 zł, własność.
– Mieszkanie o pow. 49,07 m kw. o wartości szacunkowej ok. 200 000 zł oraz udział 1375/44600 części we współwłasności garażu o pow. użytkowej 668,99 m kw. garażowe o wartości ok. 15 000 zł, współwłasność małżeńska; mieszkanie o pow. 50,89 m kw. o wartości szacunkowej 450 000 zł oraz udział 1/116 części we własności garażu o pow. 3 234 m kw. o wartości 36 000 zł, współwłasność małżeńska.
– Gospodarstwo rolne: użytki rolne + lasy, łączna powierzchnia 19 ha, wartość szacunkowa 500 000 zł i około 21 ha, współwłasność małżeńska, o wartości szacunkowej 700 000 zł, zabudowa gospodarcza, własność, z tego tytułu przychód 312 600 zł, w tym dochód w wysokości 122 300 zł.
– Inne dochody: dopłaty z ARiMR za 2015 r. – 44 556 zł (wpłynęły w 2016 r.), za 2016 r. – 39 144 zł, dieta przewodniczącego komisji za 2016 r. – 20 280 zł, wynajem mieszkania – 10 000 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągniki rolnicze Deutz-Fahr K 100 2006 r. o wartości około 80 000 zł, Agroplus 67 2006 r. o wartości około 50 000 zł, Ursus 4512 1994 r. o wartości około 25 000 zł, C 330 1990 r. o wartości około 15 000 zł, samochód osobowy Volkswagen Touran 2008 r. o wartości około 35 000 zł, samochód osobowy Mercedes ML 270 2004 r. o wartości około 35 000 zł, pługi obrotowe 2016 r. o wartości 18 500 zł, siewnik zbożowy 2016 r. o wartości 19 000 zł, całe mienie ruchome – współwłasność małżeńska.

Grzegorz Wyszyński
Zasiłek przedemerytalny
– Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 43 640,74 zł, małżeńska wspólnota majątkowa.
– Dom o pow. 102 m kw. o wartości 200 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa.
– Gospodarstwo rolne o pow. 1 ha o wartości 15 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa brak przychodu i dochodu z tego tytułu.
– Inne nieruchomości: działka, na której stoi dom o pow. 225 m kw., wartość 40 000 zł, działki budowlane 2 000 m kw. o wartości 200 000 zł, małżeńska wspólnota majątkowa.
– Inne dochody: dieta radnego – 19 890 zł, zasiłek przedemerytalny – 12 301,68 zł.
– Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel IV 2010 r. o wartości 15 000 zł, małżeńska wspólnota.
Oprac. J.P.

Komentarze

Nie wszystko jest dobre.
Dodane przez Anonim, w dniu 22.06.2017 r., godz. 15.01
Czy emeryt Hryniewicz musi być zatrudniony jako nauczyciel na 1/2 etatu tym samym odbierając godziny nauczycielom pełnozatrudnionym? To już nie samorząd to grupa kombinatorów dojących jednostki samorządowe. Jak wam nie wstyd? Jak taki człowiek jak Hryniewicz może mówić o jakiejkolwiek moralności dzieciom postępując amoralnie. Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Bez poparcia burmistrza nie byłoby to możliwe. Pan burmistrz otoczył się kombinatorami i ich wspiera.
Dodane przez ..., w dniu 22.06.2017 r., godz. 15.46
Wielkość działek rolniczych podaje sie w hektarach. Chyba, że mamy do czynienia z działką nierolniczą...
Dodane przez Dno!, w dniu 22.06.2017 r., godz. 22.06
Wstyd to Nowosielski. Wspiera kombinatorstwo, a kombinatorzy wspierają wyszkowskie dziadostwo. Wstydu nie masz Nowosielski. Senatorski stołek ci się marzy? Dno!
Wszystko dla swoich.
Dodane przez Zdegustowany postawą radnych czytelnik, w dniu 24.06.2017 r., godz. 09.03
Podobno w szkołach brak etatów, podobno. Ale niektórzy do końca swego kombinatorskiego życia widzą tylko siebie i swoje kombinatorskie interesy. dla tych całożyciowych kombinatorów godziny zawsze się znajdą. Wyszkowska Rada Miejska to raczej stowarzyszenie starców wzajemnej adoracji. A fee.
Wie chyba co robi.
Dodane przez Rodak z USA, w dniu 24.06.2017 r., godz. 21.06
Wlodek Gryz jedyny z radnych ma papiery wartosciowe GPW. A taki niewygledny.
niektórymi mile zaskoczony
Dodane przez Wyszkowianin, w dniu 27.06.2017 r., godz. 14.24
Widać, że panowie radni Kuchta, Biernacki i Śniadała i Sobieski to oni są wzorem do naśladowania bo pomagają ludziom, i zasługują na miano radnego. A radny Hryniewicz i reszta kontrabandy, to już jest kompromitacja na 1/1000 jego etatu nauczyciela. Wstydź się bierzesz emeryturę i jeszcze pracę młodym odbierasz.
Do Wyszkowianina
Dodane przez Anonim, w dniu 28.06.2017 r., godz. 23.47
Rozbawiles mnie😀.A niby w czym?mają to napisane w oświadczeniach majątkowych? powoli zaczynają się ujawniać.w końcu za rok wybory...

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl