Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 stycznia 2021 r., imieniny Anastazego, Wincentego

Wójt z absolutorium

(Zam: 15.06.2017 r., godz. 20.37)

Radni pozytywnie ocenili działania wójta i wykonanie budżetu za poprzedni rok udzielając Andrzejowi Żołyńskiemu absolutorium.

– To był rok o tyle trudny, że nie było środków z Unii Europejskiej, teraz programy pomocowe zaczynają ruszać, choć nie w takiej skali jak w poprzednich latach – podkreślił wójt podsumowując realizację budżetu podczas sesji Rady Gminy 2 czerwca. – Składaliśmy wnioski na różnego rodzaju zadania drogowe, ale regulamin konkursowy był tak skonstruowany, że jesteśmy za bogaci, by dostać pieniądze.
A. Żołyński podkreślił jednak, że gmina nie zwlekała z ogłaszaniem przetargów, dzięki czemu skorzystała w ubiegłym roku z niższych cen na wykonywanie prac budowlanych.
– Mimo, że nie dostaliśmy dofinansowania, zrobiliśmy sporo dróg. W tym roku też tego typu inwestycje zrealizujemy. Szybko nie załatwimy problemu dróg, ale jesteśmy po to, by go rozwiązywać – zadeklarował.
W ubiegłym roku inwestycje kosztowały gminę 2 301 610,02 zł. Były to: przebudowa drogi transportu rolnego w Jasieńcu (koszt 199 394 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 88 983,27 zł), utwardzenie działek nr 288 i 145 w Jasieńcu (koszt 109 985 zł), przebudowa drogi gminnej Zdziebórz-Suwin wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej (139 027 zł), przebudowa drogi gminnej Jackowo Górne-Jackowo Dolne (319 013 zł, dofinansowanie ze schetynówki – 155 349 zł, dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego – 96 720 zł), przebudowa drogi gminnej Nowe Kozłowo-Wola Mystkowska (393 932 zł), przebudowa drogi gminnej w Kręgach (240 731 zł), przebudowa drogi wewnętrznej w Ulasku (125 158 zł), budowa nowych punktów świetlnych (37 109 zł), termomodernizacja oraz wymiana dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Mystkowskiej (87 392 zł), utwardzenie działki nr 253 w Jackowie Górnym (29 997 zł), budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i utwardzenie wjazdu na plac w Suwinie (29 286 zł), utwardzenie placu przy remizie OSP w Barcicach (15 867 zł), utwardzenie placu przy remizie OSP w Somiance (50 999 zł), wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starych Wypychach (55 250 zł), wykonanie dokumentacji projektowych na drogi w Ulasku, Jasieńcu, Nowym Kozłowie, Popowie (ul. Zastodolna), Starym Kozłowie, Wólce Somiankowskiej, Jankach, Nowe Wypychy-Stary Mystkówiec (20 441 zł).
Pozostałe inwestycje to: wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy sieci wodociągowej w Somiance i Somiance-Parcele (4 199 zł), wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania „Odnawialne źródła energii w gminach Somianka, Brańszczyk, Zatory” (5 407 zł), zakup programu komputerowego do obsługi centralizacji podatku VAT (7 380 zł).
Gmina przeznaczyła też 200 000 zł dotacji dla powiatu wyszkowskiego na budowę drogi powiatowej Ostrowy-Nowe Kręgi oraz 133 700 zł dotacji dla szpitala na remont i modernizację oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Łącznie dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 24 282 116,22 zł, wydatki – 22 004 697,78 zł. Dług gminy na koniec 2016 r. wyniósł 5 304 672,70 zł, czyli 21,85 proc. dochodów.
J.P.

Komentarze

Dodane przez rolka, w dniu 17.06.2017 r., godz. 19.25
Droga Ostrowy - Kręgi Nowe to fajna inwestycja. Jężdżę tam często rowerem.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl