Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaLondzin audytorem

Ikona
(Zam: 19.04.2011 r., godz. 11.58)

Agnieszka Londzin obejmie stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym. Pracę na cały etat rozpocznie 1 czerwca.

Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji. Audytor to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Przedmiotem działalności biegłych rewidentów mogą być m.in.: sprawozdania finansowe, ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe, doradztwo podatkowe. Działalność audytu jest skoncentrowana na obszarach, w których występują najbardziej istotne elementy ryzyka dla organizacji.
Jerzy Ausfeld, który był naczelnikiem wydziału ochrony środowiska i rolnictwa, został niedawno sekretarzem urzędu, na opuszczone przez niego stanowisko będzie ogłoszony konkurs. Aktualnie obowiązki naczelnika pełni pracujący w wydziale Robert Skoczeń.
Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl