Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Ptasia grypa w odwrocie

(Zam: 19.04.2017 r., godz. 17.18)

Po wielomiesięcznej walce z chorobą i ograniczeniach nałożonych na rolników, minister rolnictwa podpisał rozporządzenie dające więcej swobody hodowcom drobiu i innych ptaków.

Obowiązujące od 6 kwietnia rozporządzenie znosi zakaz m.in. organizowania targów oraz sprzedaży ptaków na targowiskach, a także nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
Nadal zakazuje się pojenia drobiu i innych ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, należy utrzymywać drób w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami. Dzikie ptaki nie mogą też mieć kontaktu z paszą. Trzeba nadal korzystać z mat dezynfekcyjnych, odzieży, obuwia ochronnego. Trzeba również zgłaszać inspekcji weterynaryjnej wystąpienie u drobiu zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki oraz nagłego spadku nieśności.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl