Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPrawie 900 wniosków o zmianę przeznaczenia działek

(Zam: 12.04.2017 r., godz. 12.09)

Samorząd w Długosiodle chce uwzględnić przynajmniej część z nich, dlatego przymierza się do ewentualnej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 marca gościli specjaliści z zakresu planowania przestrzennego, którzy omówili obowiązujące zapisy studium. Wszystko po to, by zebrani w sali radni i sołtysi, a także inni mieszkańcy zyskali punkt odniesienia do ewentualnej zmiany.
– Byśmy mogli przystąpić w części przynajmniej do uwzględnienia państwa wniosków, musimy stwierdzić, że obowiązujące studium i plan wymagają zmiany – tłumaczyła zastępca wójta Ewa Karczewska. – Nowy studium i plan to następny etap. Firma przygotowuje dokumenty.
Konsultacje społeczne na temat nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym będą się odbywać w gminie od kwietnia do listopada.
– Będziecie państwo o nich zawiadamiani sukcesywnie – podkreśliła Ewa Karczewska.
20 kwietnia w godz. 10.00-13.00 konsultacje odbywać się będą w budynku filii Gminnego Centrum Informacji (zagospodarowanie terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią), 21 kwietnia w godz. 10.00-13.00 w Domu Kultury w Długosiodle (planowany zalew wodny, rozpatrywane lokalizacje – Kornaciska, Długosiodło, Nowa Pecyna, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna), 21 kwietnia w godz. 13.15-16.15 w Domu Kultury w Długosiodle (zagospodarowanie terenu na Obszarach Natura 2000).
– Proszę przychodzić na spotkania, rozmawiać, pytać – zachęcała zastępca wójta.
Informacji na temat procedury sporządzania studium udziela Urząd Gminy w Długosiodle, tel. 29 642 36 55.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl