Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaRadni: firma nie ma racji

(Zam: 12.04.2017 r., godz. 12.08)

Rada Powiatu uznała za bezzasadne zażalenie firmy, która chciała przewieźć drogą powiatową wiele ton piasku na potrzeby budowy trasy S8. Zarząd Powiatu w obawie o zniszczenie asfaltu nie zgodził się na transport.

Firma odwoływała się od decyzji władz powiatu zarzucając Zarządowi Powiatu bezczynność i niezałatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawę rozpatrzyła komisja rewizyjna Rady Powiatu działająca pod kierunkiem Wojciecha Kozona.
Komisja uznała zażalenie w całości za bezzasadne, bo skarżący w swojej korespondencji nie występował z wnioskiem o pozwolenie na przejazd nienormatywny w trybie ustawy prawo o ruchu drogowym, co mogłoby powodować stosowanie wprost procedury określonej w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, w tym dotyczących terminów załatwienia sprawy. Skarżący, według komisji, występował o zgodę w trybie ustawy o drogach publicznych, gdzie nie stosuje się wprost przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
– Zarząd odpowiadał na każde pismo w terminie i udzielał wyczerpujących informacji, dlatego komisja uznała zażalenie za bezzasadne w całości – podkreślił Wojciech Kozon.
– Mamy do czynienia z interesami dwóch stron. Przez wiele lat dużym wysiłkiem finansowym udało się nam w trzech podejściach wyremontować drogę od Białegobłota-Nowej Wsi do Porządzia. Ma ona podbudowę nieprzystosowaną do transportu o bardzo dużym tonażu – tłumaczył wicestarosta Adam Mróz. – Po naszej analizie stwierdziliśmy, że droga nie nadaje się do poruszania takiej ilości pojazdów i z takim obciążeniem, i będzie narażona na uszkodzenia, co nie jest w naszym interesie.
Jak poinformował wicestarosta, władze powiatu zastosowały się do wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
– Wypracowano model, że generalny wykonawca zawiera porozumienie z samorządem co do sposobu dostarczania materiałów budowlanych na budowę. Jeden warunek – generalny wykonawca musi zarekomendować dostawcę kruszywa – poinformował.
Zdaniem Adama Mroza, przedstawiciele Skanska (generalny wykonawca przebudowy trasy S8) stwierdzili, że mają dostawców bliżej placu budowy i nie są zainteresowani dostawą od firmy, która zwróciła się do Zarządu Powiatu o możliwość transportu piasku.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl