Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaDeskurów i Ślubów pod inwestycje

(Zam: 12.04.2017 r., godz. 12.04)

Gmina Wyszków chce zachęcić inwestorów do lokowania swoich zakładów w Deskurowie i Ślubowie. Radni podjęli uchwałę rozpoczynającą procedurę stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ok. 73 ha w Deskurowie i Ślubowie.

Obecnie to obszar częściowo zabudowany i zagospodarowany (zabudowa mieszkaniowo-usługowa). Są też tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, usługowej, usług komunikacyjnych, zieleni krajobrazowo-ekologicznej, tereny rolne, lasy i zieleń leśna.
Nowy plan zagospodarowania pozwoli realizować na tym terenie zabudowę przemysłową, produkcyjną, usługową i usługowo-mieszkaniową. Do gminy wpłynęły już wnioski o zmianę przeznaczenia wybranych terenów. Większość z nich dotyczyła m.in. zmiany przeznaczenia pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, przemysłowo-produkcyjno-usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl