Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 stycznia 2021 r., imieniny Felicji, Rafała

Powstała Krajowa Administracja Skarbowa

(Zam: 22.03.2017 r., godz. 14.16)

1 marca została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Wprowadzone zmiany mają umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych
połączonych służb.

Krajowa Administracja Skarbowa to wyspecjalizowane jednostki administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniać będą także obsługę i wsparcie podatnikom i przedsiębiorcom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.
Nową, skonsolidowaną KAS w woj. mazowieckim od 1 marca 2017 r. tworzą jednostki organizacyjne:
1. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
2. 51 urzędów skarbowych (lokalizacja urzędów skarbowych pozostała bez zmian)
3. Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami w Warszawie oraz 4 delegaturami zamiejscowymi w Radomiu, Pruszkowie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 oddziałami celnymi w Radomiu, Grójcu, Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Garwolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.
Delegatury urzędów celno-skarbowych zostały zorganizowane na bazie urzędów celnych i funkcjonują w dotychczasowych lokalizacjach urzędów celnych. Dotychczasowe oddziały celne kontynuują swoją działalność pod tą samą nazwą i w tych samych co dotychczas lokalizacjach.
Podczas przeprowadzania reformy przyjęto następujące założenia:
– urzędy skarbowe wykonują dotychczasowe zadania,
– utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej nie będzie tworzyło nowych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców.
Organizacja urzędów skarbowych, tj. ich siedziby, zasięg terytorialny i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje również bez wpływu na przepisy regulujące rozliczenie roczne PIT, stąd reforma nie będzie odczuwalna dla podatników składających deklaracje podatkowe w okresie rozliczania podatku PIT. Bez zmian pozostaną również zasady rozliczania podatku CIT, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych.
W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.
Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Urząd Celno-Skarbowy będzie realizował zadania związane m.in. z wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, obejmowaniem towarów procedurami celnymi oraz rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw skarbowych.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl