Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2020 r., imieniny Krystyny, Sabiny

Wybrać przyszłość mądrze

(Zam: 22.03.2017 r., godz. 14.15)

„Wsparcie gimnazjalisty w wyborze ścieżki edukacyjnej” to tytuł spotkania, które 9 marca odbyło się w Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół i samorządów z powiatu wyszkowskiego.

Tzw. edu-event to inicjatywa Zespołu Szkół nr 1 i szkolnego doradcy zawodowego. Uczestnicy dyskutowali o szansach, jakie absolwentom obecnych gimnazjów (a w przyszłości klas ósmych szkół podstawowych) daje Zespół Szkół nr 1 oraz inne placówki ponadgimnazjalne w powiecie wyszkowskim.
– Musimy dostosować ofertę do potrzeb gimnazjalistów. Chcielibyśmy, by trafili do naszych placówek oświatowych – zaznaczył wicestarosta Adam Mróz.
Jak podkreślił, samorząd powiatowy zmienił formułę targów edukacyjnych skierowanych do młodzieży – nie odbywają się one wiosną, a jesienią. Wiosna ma być okresem organizowania w szkołach dni otwartych.
Wdrażana reforma edukacji polega nie tylko na likwidacji gimnazjów i przywróceniu ośmioklasowych szkół podstawowych. W szkołach średnich mają się pojawić szkoły branżowe kształcące w zawodach. Samorząd powiatowy zamierza je wprowadzić w Zespole Szkół nr 1, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” oraz w Zespole Szkół w Długosiodle. W Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku w związku z reformą i likwidacją gimnazjów o rok skróci się tryb kształcenia. Rada Powiatu w najbliższym czasie ma przegłosować uchwałę ostatecznie decydującą o kształcie szkolnictwa podległego samorządowi powiatowemu. Zmiany ma wcześniej zaopiniować kuratorium i nauczycielskie związki zawodowe. W kwietniu szkoły określą kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018.
Naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Krzysztof Arbaszewski przekonywał, że w powiecie wyszkowskim jest bogata oferta kształcenia zawodowego i nie ma mowy o osłabieniu tego trybu edukacji.
– Pacjent ma się dobrze, a pogłoski o jego śmierci są przedwczesne – zaznaczył.
Dziś władze powiatowe mają obawy co do tego, na ile szkoły branżowe będą cieszyć się zainteresowaniem wśród przyszłych uczniów i ich rodziców.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl