Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 listopada 2020 r., imieniny Konrada, Leonarda

Skromny w swej wielkości

(Zam: 22.03.2017 r., godz. 14.03)

W Ołtarzewie 8 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego honorowego obywatela gminy Wyszków ks. prof. Henryka Kietlińskiego. Wzięła w nim udział m.in. liczna reprezentacja gminy Wyszków, szkół, samorządu powiatowego.

Msza odbyła się w pallotyńskim kościele seminaryjnym Królowej Apostołów. Trumna została złożona w kwaterze pallotyńskiej na ołtarzewskim cmentarzu. Podczas swojego przemówienia burmistrz Grzegorz Nowosielski przypomniał, że 20 marca 2003 r. Rada Miejska w Wyszkowie nadała księdzu Henrykowi Kietlińskiemu honorowe obywatelstwo Wyszkowa w uznaniu jego zasług dla miasta, a w szczególności za krzewienie miłości do ziemi wyszkowskiej, za godną, serdeczną i pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami, za okazywane wsparcie duchowe.
– Tak mu do twarzy było w tej skromności i pokorze, które tylko podkreślały jego wielkość. Tak piękną kartę historii naszego kraju, naszego Wyszkowa, zapisał godnością, honorem, odwagą, patriotyzmem – ale przede wszystkim bezgraniczną miłością i wiarą w człowieka – zaznaczył. – Mówił do nas: kochani, żyjcie, cieszcie się, wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają, uśmiechajcie się do siebie, szanujcie, ufajcie Bogu. Takie proste i takie wyjątkowe przesłanie. Bo taki był ksiądz profesor Henryk Kietliński, skromny w swej wielkości.
Prócz kapłanów, rodziny, przyjaciół, ks. Henryka Kietlińskiego żegnały liczne delegacje, m.in. zastępca burmistrza Aneta Kowalewska, radni miejscy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy Wyszkowa, wicestarosta Adam Mróz, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Krzysztof Arbaszewski, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe szkół, gminy Wyszków, Związku Piłsudczyków, Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód „Rajski Ptak” Ośrodek V Koło w Wyszkowie, Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec „Rój Promienistych” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 23.03.2017 r., godz. 11.17
Którzy radni?
Dodane przez Anonim, w dniu 23.03.2017 r., godz. 13.01
Nie ci o , których myślisz, to znana wszystkim prawda.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl