Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2020 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Rekrutacja do przedszkoli i szkół

(Zam: 15.03.2017 r., godz. 15.19)

31 marca rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona elektronicznie. Od 16 marca natomiast formalnie rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej rodzice mogą pobierać już od 1 marca. 16 marca rozpocznie się formalne przyjmowanie tych wniosków, potrwa ono do 31 marca. W tych samych terminach wnioski o zmianę szkoły będą mogli składać rodzice uczniów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, zdecydowani na przeniesienie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4. Wnioski są dostępne w sekretariatach wspomnianych szkół oraz wydziale edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
W piątek 31 marca o 8.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Do 19 kwietnia do godz. 15.00 rodzice będą mogli elektronicznie składać wnioski. 8 maja o godz. 9.00 zaplanowana jest publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych, a do 10 maja do godz. 15.00 rodzice mają czas na potwierdzenie woli posyłania dziecka do wybranej placówki. 12 maja o godz. 9.00 opublikowana zostanie lista kandydatów przyjętych. Terminy rekrutacji uzupełniającej podane zostaną do końca marca.
Terminy tegorocznej rekrutacji szkolnej i przedszkolnej są nieco późniejsze niż w latach poprzednich, co wynika z procesu wdrażania reformy edukacji.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl