Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2020 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Organizacje realizują zadania

(Zam: 15.03.2017 r., godz. 15.15)

W styczniu i lutym organizacje pozarządowe rozpoczęły realizację zadań publicznych z dotacji przyznawanych przez Urząd Miejski. Dotacje w zakresie kultury na 2017 r. otrzymały organizacje: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkowie (75 000 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa Puszczy Białej i Kamienieckiej (12 000 zł), Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca (10 000 zł), Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „Razem” (8 000).

Zadanie pn. „Działalność uniwersytetu trzeciego wieku” realizuje stowarzyszenie „Wyszkowski Uniwersytetowi Trzeciego Wieku” za 8 000 zł.
Dofinansowanie do końca roku na wspieranie programów zapobiegających bezdomności zwierząt (20 000 zł) otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Wyszkowie.
Dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym wspieranie szkolenia sportowego) do czerwca 2017 r. realizują: MKS Bug Wyszków (piłka nożna, 85 000 zł), UKS Olimp (piłka nożna kobiet, 21 000 zł), MKS Gimnazjon Apin Wyszków (sporty walki, 20 000 zł), Rhinos Wyszków (futbol amerykański, 16 000 zł), KS Camper Wyszków (piłka siatkowa, 13 000 zł), UKS Jedynka (piłka nożna, 10 000 zł), UKS Polonez (piłka siatkowa, 5 000 zł). Dodatkowo 20 000 zł na okres styczeń-grudzień otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Polonez” na zadanie „Starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie minimum na szczeblu wojewódzkim”.
Ponadto dotacje celowe (zgodnie z Uchwałą nr III/7/10 z późń. zm. dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków) na realizację upowszechniania i rozwój sportu na terenie gminy Wyszków do czerwca 2017 r. otrzymały kluby sportowe: MKS Bug Wyszków (piłka nożna, 80 000 zł), Rhinos Wyszków (futbol amerykański, 34 000 zł), KS Camper Wyszków (piłka siatkowa, 55 000 zł) UKS Jedynka (rezygnacja z przyznanej dotacji – 10 000 zł), UKS Czwórka (nie przystąpiła do podpisania umowy na kwotę 6 000 zł).
Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017 dofinansowanie na „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych” otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wyszkowie (26 000 zł). Na „Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego dla dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania” 57 000 zł otrzymała Fundacja nad Bugiem.
„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia” realizują: MKS Bug Wyszków – 20 000 zł, Fundacja „Idzik” – 5 050 zł, Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna – 4 780 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wyszkowie – 7 510 zł, Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń” – 6 885 zł, KS Camper Wyszków – 10 855 zł, Fundacja Cyryla i Metodego – 5 860 zł, Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca – 17 060 zł.
„Organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe” podjęli się: Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna – 9 000 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wyszkowie – 6 000 zł, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Wyszków – 20 000 zł, UKS Jedynka Stowarzyszenie Piłkarskie – 7 910 zł, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Wyszków „TOR” Tradycja – Oświata – Rozwój – 7 090 zł.
W 2017 r. zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego „Obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszków” w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie realizuje Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szron” za 145 000 zł, natomiast zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wyszków” w terminach od 9 stycznia do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 września od 31 grudnia 2017 r. zostało w drodze otwartego konkursu powierzone zostało Fundacji „Pozytywka” z Natalina (178 000 zł).
Oprac. J.P.

Komentarze

Basen w Wyszkowie
Dodane przez Witek, w dniu 15.03.2017 r., godz. 19.58
A na basen gdzie są pieniądze? Ludzie uciekaja na inne gdzie nie muszą płacic za dodatkowe atrakcje. A w Wyszkowie drogo i straszna lipa. A szanowny pan dyrektor Wosiru nic z tym nie robi. Tylko się mądrzy. Oj. Prawda boli dyrektorku Panie Burmistrzu czas na zmiany.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl