Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaStypendia dla utalentowanych uczniów

(Zam: 08.03.2017 r., godz. 13.02)

Uczeń klasy IIIb z Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie Marcel Zawadzki otrzymał na rok szkolny 2016/2017 stypendium, w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Stypendium przyznawane jest uczniowi na 10 miesięcy. Jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Jego łączna kwota wynosi ok. 4 000 zł dla stypendysty, czyli 400 zł miesięcznie. Otrzymane środki uczeń może przeznaczyć wyłącznie na cele edukacyjne.
W ramach programu Marcel realizuje projekt edukacyjny z matematyki na temat „Nierówności między średnimi” oraz uczęszcza na zajęcia Mini Akademii Matematyki na Politechnice Warszawskiej.
Wnioski o stypendium były składane w ubiegłym roku. Dofinansowanie otrzymał również absolwent gimnazjum z poprzedniego roku, Bartosz Kamiński, który obecnie jest uczniem XIV Licem Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.
Uczennica klasy IIIb Angelika Kuch otrzymała stypendium naukowe ze Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce.
Org.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl