Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaEcha burzliwej sesji

(Zam: 12.04.2011 r., godz. 11.28)

Na ostatniej sesji Rady Gminy przegłosowano większością uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwań do usunięcia naruszenia prawa, które zgłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego po sesji z 25 lutego, na której uchwalono zamiar przekształcenia dwóch szkół – w Jackowie Górnym i Kręgach, i zlikwidowania jednej w Nowych Wypychach.

Na poprzedniej sesji był obecny Maciej Wójcik, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wyszkowie. Zwrócił wtedy uwagę, że nie zostały zachowane procedury, zgodnie z którymi obie uchwały – intencyjna i ostateczna, muszą być poprzedzone konsultacjami społecznymi, akceptacją i wnioskiem o wyrażenie opinii związków zawodowych. Związek złożył 2 marca trzy wezwania do usunięcia naruszenia prawa przy podjęciu tychże uchwał. Gmina we współpracy z prawnikami przygotowała obszerne uzasadnienia do uchwał odmawiających uznania tych pism. ZNP zarzucał przede wszystkim brak wcześniejszego przedstawienia mu do oceny projektów spornych uchwał. W uzasadnieniu gminy czytamy: „Rada Gminy (…) działała zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez NSA [Naczelny Sąd Administracyjny – red.]. Wywiązanie się z obowiązku (…) pozostaje wykonane poprzez przedstawienie jednej z uchwał. (…) Jeśli natomiast nie przekazano do zaopiniowania projektu uchwały o zamiarze likwidacji/przekształcenia, to należy przekazać do zaopiniowania projekt uchwały o likwidacji/przekształceniu”.

– ZNP zarzuca nam, że uchwały podjęto z naruszeniem prawa – Andrzej Żołyński zabrał głos. – To ich opinia. Według naszej kancelarii prawnej, to nie ma miejsca. Wszystkie ZNP w Polsce składają takie pisma do samorządów, ale według nas, nie mają racji.

Uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku uchwał dotyczących szkół w Nowych Wypychach, Jackowie Górnym i Kręgach przegłosowano odpowiednio: dziesięcioma głosami za, czterema przeciw i jednym wstrzymującym się, dwie następne uchwały ośmioma głosami za, pięcioma przeciw i jednym wstrzymującym się.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl