Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

Potrzebna jest tylko dobra wola

(Zam: 01.03.2017 r., godz. 13.31)

To zdanie nauczycieli Gimnazjum nr 2, którzy nie rozumieją, dlaczego burmistrz nie zdecydował się na powołanie od razu wszystkich klas w powstającej Szkole Podstawowej (będą tylko klasy 0, I, IV i VII). Proszą go o przedstawienie argumentów i wyliczają swoje.

Poniżej list, który nauczyciele z Gimnazjum nr 2 złożyli w Urzędzie Miejskim 24 lutego.

Szanowny Panie Burmistrzu!
Zwracamy się do Pana z prośbą o podanie prawdziwych powodów braku Pana woli utworzenia wszystkich klas w nowo powstającej Szkole Podstawowej nr 4. Wiemy, że uważa Pan, iż funkcjonowanie w szkole tylko klas I, IV i VII najbardziej uwzględnia dobro dziecka. Chcemy dowiedzieć się, jakie argumenty przekonały Pana do takiej decyzji.
Trzeba przyznać, ze jest Pan od samego początku konsekwentny w tym stanowisku. Ale równie konsekwentnie nigdy nie przedstawił Pan konkretnych argumentów dla jego uzasadnienia. Próbował Pan uzasadniać, że prawo Panu zabrania utworzenia w SP4 innych klas niż I, IV i VII. Powoływał się Pan na opinię prawników. Tymczasem opinie MEN i Kuratorium Oświaty potwierdzają, że może Pan utworzyć klasy od I do VII, czyli także II, III, V i VI. Podaliśmy na #AKCJAreaktywacjaSP4 przykłady innych gimnazjów, które są przekształcane w szkoły podstawowe w ramach tych samych przepisów, tworzą w nich klasy I-VII. To znaczy, że nie tylko prawo, ale i życie pokazuje, że jest to możliwe. Czy nie wiedział Pan o tym, czy wprowadzono Pana w błąd?
W swoich wystąpieniach podkreśla Pan, jak bardzo szanuje mieszkańców Wyszkowa i liczy się ze zdaniem rodziców. Zapomniał Pan jednak, że z ankiet jakie Pan przeprowadził wśród rodziców uczniów szkół podstawowych w październiku 2016r. wynika, że wśród 937 ankietowanych rodziców aż 273 z nich odpowiedziało, że chce, aby ich dziecko uczyło się w Szkole Podstawowej nr 4. Zatem dlaczego nie chce Pan uszanować zdania rodziców i chce Pan utworzyć w SP4 tylko klasy I, IV i VII?
Przekazaliśmy Panu 1776 podpisów mieszkańców Wyszkowa i głosy 557 internautów, którzy opowiedzieli się za utworzeniem w SP4 klas I-VII już od roku szkolnego 2017/18. Dlaczego nie chce Pan uszanować ich zdania i mówi Pan, że będzie Pan do tego dążył, ale w następnych latach? Czy o losie dzieci nie powinni decydować w pierwszej kolejności ich rodzice?
Często podkreśla Pan, że kieruje się interesem dziecka i dobrem ucznia w szkole. Dlaczego zatem funduje Pan wyszkowskim uczniom dwóch szkół podstawowych naukę na dwie zmiany przez kilka najbliższych lat, przy jednoczesnym na wpół pustym budynku Szkoły Podstawowej nr 4?
Nie potrafimy też zrozumieć, dlaczego mając do dyspozycji kompetentnych urzędników, prawników i posiadając szerokie kontakty z innymi burmistrzami, nie chce Pan powiedzieć wprost, że to, czy będą w Szkole Podstawowej nr 4 klasy I-VII zależy tylko i wyłącznie od Pana i Pani Dyrektor Agnieszki Deptuły. Można prowadzić nabór do wszystkich klas. Potrzebna jest tylko dobra wola.
To Pan podejmie ostateczną decyzję, jak będzie wyglądać oświata w Wyszkowie i ile klas będzie uczyło się w naszej szkole. My możemy zagwarantować rodzicom uczniów, którzy będą się uczyli w naszej szkole, że zapewnimy im jak najlepsze warunki nauki, naukę na jedną zmianę, wysoki poziom nauczania i opiekę wychowawczą. W czasie trwania #AKCJAreaktywacjaSP4 daliśmy dobry przykład, jak można walczyć o prawa mieszkańców Wyszkowa w sposób godny, z poszanowaniem zasad publicznej debaty, realizując w praktyce ideę społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że przynajmniej w tej materii podziela Pan nasz pogląd.

Z poważaniem
Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie
(Tytuł artykułu pochodzi od redakcji)

***

Jestem odpowiedzialny jednakowo za wszystkie gminne szkoły
Burmistrz odpowiadając na list nauczycieli Gimnazjum nr 2 po raz kolejny podkreśla, że przyjęty sposób wdrażania reformy szkolnictwa w Wyszkowie jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami trzech szkół.

<>Szanowni Nauczyciele,
Dobro ucznia w szkole było, jest i będzie priorytetem polityki oświatowej Gminy Wyszków. Wysoka jakość edukacji, wychowania, bezpieczeństwo i możliwość rozwijania pasji i talentów, ale także równe szanse dla wszystkich uczniów w naszych szkołach to wartości, które cenimy i realizujemy od lat. Także reformę edukacji wdrażamy w duchu tych wartości. Właśnie otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty o zreformowanej sieci i obwodach gminnych szkół.
Zgodnie ze społecznym oczekiwaniem reaktywowaliśmy Szkołę Podstawową nr 4. Będzie to w ciągu trzech lat pełna, ośmioklasowa szkoła podstawowa. Obwód szkoły obejmować będzie ten sam obszar, który należał do SP nr 4 przed 1999 rokiem. Reaktywacja tej szkoły, sposób jej napełniania, wariant wdrażania reformy w Gminie Wyszków jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 – jako najbardziej zainteresowanymi. Oczekiwania i interesy tych trzech szkół są rozbieżne, stąd rozwiązanie, które stanowi kompromis i pozwoli najłagodniej wprowadzić reformę. Jako Burmistrz Wyszkowa jestem odpowiedzialny jednakowo za wszystkie gminne szkoły.
Macie Państwo prawo walczyć o swoje miejsca pracy i ja to rozumiem. Ale podejmując decyzje dotyczące przyszłości trzech miejskich szkół muszę brać pod uwagę potrzeby i interesy każdej z nich. Już pierwsze prognozy zatrudnienia pokazują, że na tę chwilę najtrudniejsza sytuacja kadrowa będzie w Szkole Podstawowej nr 1. Nie mogę nie brać pod uwagę także tego, że dla zwalnianych nauczycieli gimnazjalnych ustawodawca przewidział formę ochrony w postaci stanu nieczynnego, dla zwalnianych nauczycieli szkół podstawowych tej ochrony nie ma. Decydując o sposobie reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 4 decydujemy nie tylko o tej szkole i jej nauczycielach, ale także o dwu pozostałych.
Drugim, aczkolwiek najważniejszym argumentem, który skłonił mnie do przyjęcia kompromisu trzech dyrektorów jest dobro ucznia w szkole i równe szanse edukacyjne dla wszystkich dzieci. Chcemy uszanować etapy edukacyjne, w ramach których pracują uczniowie. W ramach każdego etapu w poszczególnych szkołach nauka i wychowanie są realizowane zgodnie z założeniem wychowawców i nauczycieli i dopiero po zakończeniu etapów edukacyjnych uczniowie różnych szkół mają opanowany ten sam materiał. Wtedy mają równe szanse wejść na kolejny etap swojej edukacji. Przyjęte rozwiązanie pozwoli nam także w ciągu trzech lat zlikwidować zmianowość w SP nr 1 i SP nr 2.
Racjonalizacja wydatków na oświatę od lat pozwala nam na inwestowanie w bazę szkolną – wszystkie nasze szkoły intensywnie chwalą się teraz nowymi boiskami, wyremontowanymi salami, pomocami dydaktycznymi. I nadal chcemy inwestować w oświatę. Są jednak granice naszych możliwości finansowych i te ograniczenia budżetowe także musimy brać pod uwagę przyjmując wariant wdrażania reformy. Musimy liczyć się ze zwiększeniem liczby oddziałów w związku ze spadkiem liczebności uczniów w klasach.
Interpretacji i analiz prawa oświatowego będzie jeszcze wiele. Już widać, że samo Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie różnie interpretuje te przepisy – obecny na spotkaniu w Wyszkowie zastępca dyrektora departamentu kształcenia ogólnego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Pan Przemysław Ogonowski twierdził, że nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum nie jest możliwy, a Nauczyciele Gimnazjum nr 2 powołują się na inną interpretację prawną urzędnika Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Zapewne tych interpretacji będzie jeszcze wiele i mogą być różne. Jak doświadczenie samorządowe wskazuje, cenną będzie praktyka ich realizacji. Wdrażanie tej reformy ustawodawca rozłożył na pięć lat, nie wyklucza weryfikacji i udoskonalania przepisów. My także będziemy się tej praktyce wprowadzania zmian oświatowych przyglądać, będziemy zdobywać doświadczenia i niewykluczone – w kolejnych latach modyfikować przyjęte dziś rozwiązania. Rozwiązania, które zostały wypracowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i za które biorę samorządową odpowiedzialność.
Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa
(Tytuł artykułu pochodzi od redakcji)

Komentarze

Dodane przez Rada Belfer, w dniu 01.03.2017 r., godz. 14.33
Panie Burmistrzu, mamy nadzieję, że szwindel ze szkołami będzie gwoździem do pańskiej politycznej trumny.
Dobro dzieci ma pan w nosie.
Dodane przez Anonim, w dniu 02.03.2017 r., godz. 18.38
Jak sobie wyobrażacie naukę wychowania fizycznego w mikrosalce gimnastycznej szkoły nr 2?
Dodane przez Sprzątaczka, w dniu 03.03.2017 r., godz. 07.57
Z reformą oświaty wrócą do wyszkoskich szkół zwolnione przez Nowosielskiego woźne? Podobno nie chodzi o oszczędnosci, a o dobro dzieci.
popieram
Dodane przez Matka, w dniu 03.03.2017 r., godz. 15.22
Powinny wrócić panie woźne i kucharki, normalna stołówka i smaczne obiady

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl