Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaBielino prosi o wsparcie

(Zam: 01.03.2017 r., godz. 13.03)

Radni podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z założeniami reformy, Publiczne Gimnazjum w Rząśniku przestaje istnieć. Z kolei w szkole w Bielinie, która będzie musiała pomieścić osiem roczników, niezbędne są prace adaptacyjne.

Uczniowie dzisiejszych klas I i II gimnazjum w przyszłym roku szkolnym będą kontynuować dotychczasowy tryb nauczania w budynku, gdzie kształcą się obecnie, czyli przy ul. Wyszkowskiej w Rząśniku.
W związku z reformą granice obwodów szkolnych w gminie Rząśnik nie zmienią się. Obecne sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi placówkami. Konieczność rozszerzenia oferty edukacyjnej na dwa dodatkowe roczniki dla niektórych placówek może być wyzwaniem. Już teraz społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinie zwróciła się z prośbą do władz gminy o wsparcie w zakresie modernizacji szkoły. Prace miałyby polegać na adaptacji strychu na bibliotekę, świetlicę, salę lekcyjną. Konieczna jest też rozbudowa sali gimnastycznej. W przedsięwzięcie mają się zaangażować sołectwa wchodzące w skład obwodu placówki. Społeczność szkolna chce, by samorząd wsparł je finansowo. Szkoła w Bielinie w tym roku będzie obchodziła jubileusz 55-lecia. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl