Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaAzbest do usunięcia

(Zam: 01.03.2017 r., godz. 13.03)

Gmina Wyszków złożyła wniosek o dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest w 2017 r.

W przypadku otrzymania wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorząd zamierza zapewnić transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych 59 gospodarstwom z gminy Wyszków. Łącznie ma być usuniętych i unieszkodliwionych zostanie 177,58 ton działających rakotwórczo wyrobów.
Przewidywany koszt zadania to 71 032 zł, przy czym samorząd ubiega się o 60 377,20 zł. Zakładany termin realizacji przedsięwzięcia to czerwiec-październik 2017 r.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl