Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 czerwca 2020 r., imieniny Jakuba, Konrada

Szkoła ze średnią 4,4

(Zam: 01.03.2017 r., godz. 12.44)

W Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” 9 lutego odbyła się uroczysta gala podsumowująca pracę Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszkowie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 – wyniki uczniów w nauce, ich sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości. Następnie dyrektor Wiesław Pasek przedstawił dane dotyczące szkoły w której uczy się 532 dzieci – 261 w klasach I-III, 271 w klasach IV-VI. 93 uczniów uzyskało średnią 4, 75 i więcej i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a w tej liczbie jest 61 uczniów ze średnią 5,0 i więcej.
Wśród klas czwartych najwyższą średnią uzyskała klasa 4c – 4,7, wśród piątych 5b – 4,5, wśród szóstych 6d – 4,5. Średnia szkoły wyniosła 4,4. Natomiast średnia frekwencja szkoły to 91,3 proc. Uroczystość poświęcona była wzorowym uczniom, a w ich gronie znaleźli się najlepsi z najlepszych: w klasach czwartych – Olga Zdrojewska z kl. 4c ze średnią ocen 5,7, w klasach piątych – Julia Nowak i Kinga Zbrzeźniak z kl. 5c ze średnią 5,5 oraz Mateusz Wojtaszek z kl. 5d ze średnią 5,0, w klasach szóstych Klara Lisek z kl. 6c ze średnią 5,7.
18 uczniów z klas I-III i 26 z klas IV-VI otrzymało gratulacje i dyplomy za 100-procentową frekwencję.
Dyrektor zaprezentował również sukcesy uczniów w różnych dziedzinach i na różnych szczeblach.
Przewodniczący komisji oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej Jan Hryniewicz przypomniał, że uroczyste podsumowanie semestru jest niezwykle piękną tradycją szkoły, która trwa już od 41 lat. Złożył gratulacje wyróżnionym uczniom i przypomniał, że bycie w gronie najlepszych jest zaszczytem, ale jednocześnie obliguje do dawania przykładu i mobilizowania siebie i innych do wytężonej pracy i osiągania coraz lepszych wyników.
Przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Rogalska również pogratulowała uczniom, a także ich rodzicom i nauczycielom, bo sukces można osiągnąć jedynie dzięki współpracy i dobrym relacjom.
Następnie wręczono dyplomy najlepszym uczniom oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.
Uroczystość zakończyła niezwykle barwna część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły pod kierunkiem Renaty Fydrych i Olgi Mitlosh.
M. Kuklińska

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl