Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 grudnia 2023 r., imieniny Blanki, EligiuszaFundusz sołecki na 2012 r.

(Zam: 12.04.2011 r., godz. 11.32)

Gmina przystępuje po raz trzeci do realizacji funduszu sołeckiego, który jest wydzielany z ogólnego budżetu gminy. Pierwszy raz fundusz był realizowany w 2010 r.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego w 2012 r. Do 31 lipca każdy z sołtysów otrzyma informację z Urzędu Gminy o proponowanej wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw. Natomiast mieszkańcy mają obowiązek do 30 września złożyć projekt informujący, co będzie realizowane w ramach funduszu dla wsi.

– Jest to oddolna inicjatywa, docenienie lokalnego społeczeństwa, które może decydować o tym, co jest potrzebne, co się będzie działo w danej wsi – przypomniał nowo wybranym sołtysom zasady działania funduszu sołeckiego radny Sławomir Gałązka. – Wcześniej tylko rada decydowała o wszelkiego rodzaju inwestycjach, teraz bierze się pod uwagę głos mieszkańców, odbywają się spotkania sołeckie, na których są zgłaszane konkretne potrzeby.

Radny Gałązka pytał wójta o możliwość dofinansowania funduszu sołeckiego ze środków budżetu państwa. Wójt Mieczysław Pękul poinformował, że gmina ma możliwość otrzymania refundacji w wysokości od 10 do 30%, w zależności od zamożności gminy.
– Jeszcze nie upłynął termin na realizację funduszu sołeckiego na 2012 r. Gdy będzie on gotowy, to wniosek o refundację zostanie złożony – zadeklarował wójt.

D.L.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta