Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyNiebezpieczny wirus coraz bliżej naszego powiatu

(Zam: 22.02.2017 r., godz. 14.47)

Nawet ponad 8 tys. zł kary może zapłacić gospodarz, który do inspektoratu weterynarii nie zgłosi faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków. Restrykcyjne przepisy związane są z dużym ryzykiem rozprzestrzenienia się w Polsce ptasiej grypy. Niestety, wiele osób wciąż o nich nie wie, są zaskoczone kontrolami weterynarzy i grożącymi im sankcjami.Główny Inspektorat Weterynarii regularnie podaje komunikaty dotyczące wytępiania w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków. Do tej pory zanotował ich 57. Ostatnie zanotowane przypadki dotyczą padłego łabędzia niemych i dzikiej gęsi w województwie kujawsko-pomorskim. Ryzyko zakażenia ptactwa domowego jest duże, dlatego minister rolnictwa w swoim rozporządzeniu określił zakazy, obowiązki rolników, którzy muszą się dostosować do procedur związanych z rozprzestrzenieniem się ptasiej grypy w Polsce.
Rozporządzenie obowiązuje od końca grudnia 2016 r., jednak ludzie wciąż czują się niedoinformowani i wielokrotnie są zaskoczeni sankcjami, jakie im grożą za niezastosowanie się do rozporządzenia. Stąd też wizyta powiatowego lekarza weterynarii Edmunda Mateya na sesji Rady Gminy Zabrodzie 16 grudnia. Omówił on procedury związane z ochroną zwierząt przed ptasią grypą, a także odpowiadał na pytania.
– Żeby nie pojawiały się opinie, że weterynaria tylko straszy karami administracyjnymi. To kolejna okazja, by państwu temat przybliżyć – zaznaczył.
Wystąpienie ptasiej grypy zanotowano na Mazowszu, m.in. w relatywnie niedaleko położonym od Wyszkowa Pułtusku i powiecie legionowskim.
– Słyszeliśmy od rolników „w gminie nie ma ptasiej grypy, a wy nas kontrolujecie”. Przepisy obowiązują na terenie całego kraju, wszystkich – zaznaczył E. Matey.

Nie wolno…
W całej Polsce, zgodnie z rozporządzeniem:
– zakazane jest organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
– ptaków tych nie można przechowywać i prezentować na targowiskach w celu sprzedaży lub innego sposobu zbycia,
– nie wolno poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– zakazano też wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
– Jest zakaz prezentacji ptaków w celu sprzedaży. Na targu w Wyszkowie była taka próba. Nawiązałem kontakt z komendantem policji, by zainteresował się problemem – podkreślił powiatowy lekarz weterynarii. – Na podstawie rozporządzenia w Pułtusku zostało zamknięte targowisko. Handlujący jak nie mogą tam, to próbują sprzedawać w Wyszkowie i Makowie. Próbujemy to zjawisko opanować.

Szereg obowiązków
Rolnicy i inni posiadacze ptaków muszą też zastosować się do nałożonych przez ministra obowiązków:
– w rozporządzeniu nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych
lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
– należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
– drób musi być utrzymywany w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– trzeba zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacje o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, datę przemieszczenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia, liczbę ptaków.
Nakazano także:
– przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
– karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
– wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
– stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
– stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
– oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
– powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
– dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
Edmund Matey apelował o zabezpieczenie oczek wodnych.
– Są przypadki, że były przyczyną wystąpienia grypy ptaków – zaznaczył.
Poinformował też, że zamiast mat dezynfekcyjnych rolnicy mogą zastosować trociny lub inny materiał, o ile będzie nawilżony środkiem dezynfekcyjnym.

Będą kolejne kontrole
Do tej pory Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie nałożył żadnych kar administracyjnych za niezgłoszenie faktu posiadania w gospodarstwie ptaków lub niewywiązanie się z innych obowiązków nakazanych rozporządzeniem. Warto wczytać się w jego zapisy i zastosować się do nich, w przeciwnym razie kara może wynieść nawet dwukrotność średniej płacy krajowej, czyli 8 094,42 zł.
– Robimy sprawozdania o ilości przeprowadzonych kontroli, a także składamy informacje o nałożonych karach. Okres, że nasze kontrole przechodzą bezboleśnie się kończy. Proszę o przekazanie sąsiadom, znajomym, by przejęli się zapisami rozporządzenia ministra – apelował E. Matey.
– Sam odwiedziłem inspektorat weterynarii zawożąc ok. 200 deklaracji mieszkańców informujących o tym, że mają drób. Jeśli ktoś jej nie wypełnił, proszę powiadomić weterynarię o posiadaniu drobiu – apelował wójt Tadeusz Michalik.
Kary finansowe to jedno, jednak wystąpienie ptasiej grypy wiąże się z jeszcze poważniejszymi skutkami, łącznie z koniecznością wybicia brojlerów. W gospodarstwie, gdzie doszło do zainfekowania ptaków, śmiertelność może dochodzić nawet do 100 proc. Wirus nie jest groźny dla ludzi.

Osoby utrzymujące drób i inne ptaki powinni wypełnić odpowiednie zgłoszenie i przekazać je niezwłocznie po wypełnieniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie, ul. Serocka 3, 07-200 Wyszków, Telefon: 29 742 54 46, Fax: 29 742 54 46, email: wyszkow@piwwyszkow.pl. Wzór zgłoszenia faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków dostępny jest w siedzibie Inspektoratu, w urzędach gmin, a także jest do pobrania na stronie internetowej www.piwwyszkow.pl.

Zasady, których trzeba przestrzegać, by uchronić gospodarstwo przed ptasią grypą:
– nie karm drobiu na zewnętrz budynków inwentarskich,
– pozostaw ptaki w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu,
– nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem,
– w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłączenie do tego celu,
– stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, gdzie utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach o wyjazdach z gospodarstwa,
– zabezpiecz budynki, gdzie utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem do zwierząt dzikich, w tym ptaków,
– obserwuj stan zdrowia ptaków, o wszystkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.
(na podstawie ulotki
Inspektoratu Weterynarii)
J.P.

Komentarze

SIO wirusom!
Dodane przez Anonim, w dniu 22.02.2017 r., godz. 19.36
Jaja klasycznie zostały rzucone bo jak może być inaczej w takim momencie , by później kurzym światem nie rządził szatan.
Dodane przez Pała, w dniu 22.02.2017 r., godz. 20.35
Jak czytam tubę PO i Nowoczesnej, to mam wrażenie, że Eychler już jest nosicielem.
Do Pała
Dodane przez Anonim, w dniu 22.02.2017 r., godz. 23.26
Dobre 😀
Dodane przez Emu, w dniu 23.02.2017 r., godz. 09.55
W jego przypadku to nie grypa, a raczej wścieklizna.
Objawy nerwowe...
Dodane przez Diagnoza?, w dniu 23.02.2017 r., godz. 11.27
Drgawki (choroba morska), skręty szyi, drżenie i paraliż rąk i nóg, niezborność ruchowa (kac). Sinica i wybroczyny (siny-czerwony nos)...
Dodane przez Ola, w dniu 23.02.2017 r., godz. 14.00
Proponuje odkazic to seledynowe s....... i konieczna bezterminowa izolacja.
Do Pały
Dodane przez Dyziek, w dniu 23.02.2017 r., godz. 15.42
myślisz,że Eychler ... !?
Dodane przez Anonim, w dniu 23.02.2017 r., godz. 16.39
Kwarantanna?
Dodane przez Wiktoria, w dniu 24.02.2017 r., godz. 10.30
Nie przesadza się starych kur.
Diagnoza?
Dodane przez Anonim, w dniu 25.02.2017 r., godz. 12.11
Pozwol,ze dodam do twojej diagnozy jakie sa konsekwencje dla innych organow,szczegolnie dla mozgu. Wowczas medycyna jest bezradna.
Dodane przez Niebezpieczny wariat, w dniu 25.02.2017 r., godz. 13.25
Niebezpieczny wirus
kaczo wirus
Dodane przez ANTEK, w dniu 25.02.2017 r., godz. 15.05
Czy Pan Kaczyński bezpieczny przed ptasią grypą?
Dodane przez Anonim, w dniu 25.02.2017 r., godz. 17.28
Tu cię boli?
Dodane przez AWP, w dniu 25.02.2017 r., godz. 18.22
Ptasia grypa nie tyka ludzi. Przed tym, czego nosicielem jest ME, ma odporność wrodzoną.
Dodane przez Janina, w dniu 25.02.2017 r., godz. 20.58
Pewnie większość tych nienawistnych wpisów dokonali katolicy z PISu. Jest mi was żal.
Janina 20.58
Dodane przez Anonim, w dniu 26.02.2017 r., godz. 14.37
Zal powinnas miec z powodu ,,wirusa"ktorego bronisz,a ktory sieje od dawna wrogosc,nienawisc,wugaryzm,chamstwo. Widac,ze tobie to nie przeszkadza,uwazasz,ze to jest w porzadku,a zatem nic dodac,ta sama patologia albo juz zakazenie.
Dodane przez ??, w dniu 26.02.2017 r., godz. 19.37
A jak jestem żydem z peło to mogę pisać?
Dodane przez Mowa, w dniu 26.02.2017 r., godz. 21.50
Tak, i przejedź pijaną zakonicę w ciąży na pasach. Niekatoliku z PO i Nowoczesnej.
Saperką
Dodane przez Anonim, w dniu 28.02.2017 r., godz. 16.20
Pij mleko a będziesz wielki!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl