Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Powiat w skrócie

(Zam: 17.08.2010 r., godz. 08.37)

[w:] „Wyszkowiak” nr 33/2010 z 17 sierpnia 2010 r.

Wykonawca wybrany
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg z Ostrowi Mazowieckiej złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę drogi powiatowej w Kręgach (gmina Somianka). Zaproponowało wykonanie inwestycji za 74 tys. 150 zł brutto. W postępowaniu droższe okazały się oferty firmy Granar z Warszawy oraz Spółdzielni Robót Budowlano-Drogowych z Tłuszcza.

Powszechny Spis Rolny
Od 1 września do 31 października trwał będzie Powszechny Spis Rolny – pierwszy do czasu wejścia Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej. Pozostało więc trzy tygodnie do czasu, kiedy rachmistrzowie zapukają do drzwi rolników. Zapytają między innymi o zwierzęta gospodarskie, ciągniki, maszyny, pracujących w gospodarstwie rolnym, zużycie nawozów, powierzchnię zasiewów. Każdy będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi. Dane będą zabezpieczone i chronione tak, by nie dostały się w niepowołane ręce. Spis pozwoli na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2002-2010, zaktualizowanie danych dotyczących gospodarstw itp. W sumie pełnym spisem zostanie objętych 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha oraz 10 tys. gospodarstw o wielkości poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich.

Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl