Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 marca 2023 r., imieniny Eustachego, WiktoraPrawie nowe władze

(Zam: 12.04.2011 r., godz. 11.48)

W Bursie Szkolnej 2 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków wyszkowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Głównym punktem spotkania było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz powołanie nowego. Ostatecznie, w pięcioosobowym składzie zmieniło się tylko jedno nazwisko.

Na sześćdziesiąt trzy osoby należące do koła na zebraniu pojawiło się ich tylko dwadzieścia. Gości i członków stowarzyszenia powitała Urszula Mikołajczyk, przewodnicząca zarządu.

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ma za zadanie dbać o godność ludzką, przestrzeganie praw człowieka wobec osób upośledzonych, wyrównywanie szans oraz wspieranie ich rodzin – rozpoczęła, po czym przeszła do omówienia działalności Dziennego Centrum Aktywności i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Oprócz informacji o liczbie podopiecznych, pracowników, opisu prowadzonych zadań, mówiła o współpracy z lokalnym samorządem i instytucjami wojewódzkimi. To właśnie dotacje tych jednostek, dochody własne (składki) i środki takich podmiotów jak np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowią główne źródło utrzymania placówek koła. Przypomniała, że pierwsza z wymienionych instytucji 31 grudnia zakończyła swoją działalność, a w jej miejsce powstał Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.

W czasie zebrania przyjęto również kilka wniosków, w tym m.in. o pozyskanie nowych członków i kontynuację współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Na spotkaniu obecny był Adam Warpas, zastępca burmistrza.
– Jestem pod wrażeniem raportów i tego, że stowarzyszenie wkłada w swoją pracę tyle działań i otrzymuje tyle efektów. Samorząd chce wspierać takie najlepsze podmioty samopomocowe – deklarował dalszą pomoc wiceburmistrz.
Podobnego zdania była Krystyna Kurowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z którym wyszkowskie koło współpracuje.

Ostatnim punktem zebrania było wybranie w wyborach tajnych nowego składu zarządu stowarzyszenia, komisji rewizyjnej i jednego elektora. Organizacją dalej zarządzać będą Urszula Mikołajczyk, Iwona Paszkiewicz, Anna Szklarska i Krzysztof Rejmik. W składzie tym zaszła tylko jedna zmiana – Monikę Jabłonowską zastąpi Ewa Gałązka. Elektorem została wybrana Urszula Mikołajczyk. W skład nowej komisji rewizyjnej wejdą: Edward Jarosz, Barbara Kajdanowicz i Elżbieta Narojczyk.

Ł.CH.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl