Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyStudium w końcu uchwalone

(Zam: 25.01.2017 r., godz. 15.14)

– To krok służący dalszemu rozwojowi naszej gminy – mówi o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie jej wójt Tadeusz Michalik. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem dokumentu.Po perturbacjach związanych z koniecznością dwukrotnego wyłożenia do publicznego wglądu i przeprowadzenia publicznych dyskusji, studium dla gminy Zabrodzie staje się faktem.
– Historia studium jest dość długa, bo trwa 8 lat, zmierzamy ku końcowi i myślę, że na tej sesji spróbujemy nasze studium uchwalić – powiedział wójt Tadeusz Michalik podczas obrad Rady Gminy, które odbyły się 19 stycznia. – Uwag do projektu studium było dość dużo, część udało się uwzględnić w momencie pracy nad dokumentem, część niezasadnych nie można było uchwalić, o co radnych prosiłem – dodał. – Przystępując do uchwalenia studium musimy powrócić jeszcze raz do uwag, które już przegłosowaliście. Mam prośbę, byśmy spróbowali podejść do sprawy rzeczowo i poważnie. Co studium nam daje jako gminie? Bez tego dokumentu praktycznie nasza gmina stoi w miejscu i nie może się rozwijać.
Wójt zapowiedział, że po uchwaleniu studium gmina przystąpi do przygotowania planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości.
– Nie zrobimy planów od razu dla całej gminy, bo z tym wiążą się koszty – zauważył wójt. – Proszę o nieuwzględnienie wniosków, które już raz były głosowane – dodał.
Na ten apel odpowiedzieli radni nie uwzględniając uwag i głosując za studium jednomyślnie „za”.
– To jedna z najważniejszych uchwał w tej kadencji podjęta jednogłośnie – podsumował Tadeusz Michalik. – Wydaje mi się, że przed naszą gminą otwiera się nowa era działalności. To studium jest potrzebne, bo do tej pory były problemy z budownictwem, z terenami pod przemysł.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Stach, w dniu 25.01.2017 r., godz. 20.27
Co tam z kukurydzą Pana L?
Dodane przez Obserwator, w dniu 25.01.2017 r., godz. 21.47
Czyje uwagi zostały uwzględnione podczas pracy nad dokumentem? Wójta i jego wybrańców? Niech wójt poda ich nazwiska. Ktoś zna tych szczęśliwców? Dla czego nie uwzględniono pozostałych uwag odsyłając wnioskodawców z kwitkiem? Dla czego uwzględniono tylko wniosek radnego? Plan powstał bez konsultacji z mieszkańcami. Pod przykrywką otwarcia terenów przy S8 na inwestycje przepchnięto interesy wójta, radnych i wąskiej grupy wtajemniczonych. Same tereny przy S8? Tam radny musi dalej sadzić kukurydzę i dogadał się w tej sprawie z pozostałymi radnymi. Jaki wynik w tej sprawie? Nie wiem. Z artykułu nie wynika. Proponuję podziękować Wójtowi i radnym podczas wyborów.
Dodane przez robi, w dniu 26.01.2017 r., godz. 22.11
To bardzo ważny dokument, który wskazuje w które działki gmina będzie inwestowała wspólne pieniądze a w które nie. Zatwierdzenie tego dokumentu bez informacji i konsultacji to działanie na szkodę mieszkańców. I kto to robi? Wójt i radni.
Dodane przez Seba, w dniu 28.01.2017 r., godz. 20.11
Celem było otwarcie na inwestycje terenów przy S8. Zamiast tego projekt wykorzystano do zapewnienia rozwoju działkom wójta, radnych i ich znajomych. Dodatkowo zabroniono pozostałym mieszkańcom zabierania głosu i zakazano wnoszenia wniosków. Już raz radni wybrali zamiast wyborców i wiadomo jak to się kończy. Myślę, że tym razem skończy się właśnie tak. Wójtowi za to powinni podstawić taczki.
Zły wybór
Dodane przez Zabrodziak, w dniu 29.01.2017 r., godz. 13.45
Niestety drodzy zabrodzianie, dokonaliśmy złych wyborów i teraz ponosimy tego konsekwencje. Dobrze, że następne wybory już niedługo. Może jeszcze przez ten czas zmądrzejemy i zastanowimy się komu oddajemy głos.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl