Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenySkąpy zasób mieszkaniowy

(Zam: 18.01.2017 r., godz. 12.51)

Gmina Zabrodzie dysponuje zaledwie dwoma budynkami komunalnymi, chce zwiększyć tę pulę o nieruchomość w Niegowie.

Radni uchwalili Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zabrodzie na lata 2017-2021. Przyjęcie tego dokumentu to wymóg ustawowy. By zwiększyć zasób, gmina Zabrodzie wystąpiła do starosty powiatu wyszkowskiego o przejęcie dwóch budynków mieszkalnych położonych w Niegowie (przy trasie S8). Jeśli je nabędzie, musi przeprowadzić remonty oraz zaadaptować nieruchomości do funkcji lokali mieszkalnych.
Według stanu na grudzień 2016 r., do mieszkaniowego zasobu gminy należą dwa lokale. Jeden pod adresem Mościcka 10B to murowany, parterowy, wolno stojący, kryty blachą obiekt o pow. 279 m kw. z trzema lokalami. Jego stan techniczny jest zły, zużyte są elementy wykończeniowe, nie ma instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej ani zaopatrzenia w wodę. Trzy lokale zawiera także budynek w Obrębie (w tym dwa są zamieszkałe) – murowany, parterowy, wolno stojący, kryty blachą. Jego stan techniczny także jest zły – zużyte są elementy wykończeniowe i armatura instalacji wewnętrznych budynku.
Gmina nie zamierza budować nowych mieszkań – takie stwierdzenie zawarto w programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym.
W latach 2012-2016 wpłynęły do samorządu dwa wnioski o przydzielenie lokalu komunalnego. Zostały odrzucone, bo nieruchomości, które posiada gmina nie nadają się do zamieszkania. Władze planują jedynie prowadzić remonty w takim zakresie, aby poprawić bezpieczeństwo techniczne budynków i zabezpieczyć je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. W lokalach, za które nie jest pobierany czynsz, nie przewiduje się przeprowadzenia modernizacji oraz kapitalnych remontów w kolejnych latach.
Samorząd szacuje, że wydatki związane z mieszkaniowym zasobem będą stałe i do 2021 r. wyniosą rocznie 6 000 zł (koszty bieżącej eksploatacji – 4 500 zł, koszty remontów – 1 000 zł, koszty zarządu – 500 zł). Sprzedaż lokali nie jest planowana.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl