Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2020 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Radykalna reklamowa zmiana

(Zam: 11.01.2017 r., godz. 14.33)

W Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego od 11 stycznia jest już dostępny projekt uchwały dotyczącej zasad umieszczania reklam w gminie Wyszków, sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń. Uwagi można przedstawić do 24 lutego.Uchwałę ma podjąć Rada Miejska, jednak władze miasta wcześniej postanowiły zapytać mieszkańców o zdanie w kwestii lokowania m.in. reklam, z których niektóre są wątpliwą ozdobą przestrzeni publicznej. Władze miasta dosyć szczegółowo proponują określić możliwości związane z zapełnianiem tej przestrzeni. Proponują m.in. zakazać lokalizacji nowych obiektów małej architektury wyższych niż 3,5 m i pow. użytkowej większej niż 25 m2, sytuowania obiektów małej architektury o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących dźwięk, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu: błyskowe lub pulsujące itp., lokalizacji kontenerów na odpady wielkogabarytowe oraz na odzież używaną. Projekt uchwały określa, z jakich materiałów powinna być wykonana mała architektura (drewno, stal, odlewy żeliwne, szary granit, szary marmur, przezroczyste szkło lub jego imitacja).

Uważaj, jak się reklamujesz
Określając zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, władze miejskie proponują podzielić gminę Wyszków na dwie strefy krajobrazowe, z których I strefa zawiera granice administracyjne miasta z wyłączeniem strefy II, czyli dzielnicy przemysłowej, oraz granice administracyjne obrębów geodezyjnych gminy Wyszków. Według projektu, reklamą nie są informacje umieszczane na drzwiach, oknach, lub witrynach zawierające informacje na temat możliwości płacenia kartami płatniczymi oraz korzystania z innych kart (rabatowych, lojalnościowych itp.), o ile mają powierzchnię nie większą niż kartka A5. Nie jest reklamą informacja o godzinach otwarcia lokalu (nie większa niż kartka A3) oraz ochronie i monitoringu obiektów (o ile nie zawiera nazw i znaków graficznych).
W I strefie krajobrazowej władze miasta proponują wprowadzić zakaz sytuowania wolno stojących tablic i urządzeń reklamowych. Mogą to zrobić tymczasowo jedynie władze miejskie na czas trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż 30 dni przed ich rozpoczęciem. Tablic i urządzeń reklamowych nie będzie można mocować na obiektach budowlanych. Proponuje się zakaz sytuowania więcej niż jednego nośnika reklamowego rozumianego jako urządzenie reklamowe (oprócz szyldu) służące reklamie danej działalności, na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona. Nie będzie można umieszczać na elewacjach urządzeń reklamowych niezwiązanych z działalnością w tym obiekcie. Urządzenia reklamowe nie będą mogły wystawać poza zarys budynku, a także nie będą mogły być lokowane na ogrodzeniach, tymczasowych obiektach budowlanych, obiektach małej architektury, elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych, balustradach, murach, konstrukcjach oporowych oraz urządzeniach infrastruktury technicznej i drogowej, na słupach oświetleniowych i trakcyjnych.
Dopuszcza się sytuowanie urządzeń reklamowych w witrynie prowadzonej działalności, nieznajdującej się na elewacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu, w którym prowadzona jest działalność. Można będzie sytuować urządzenia reklamowe danej działalności płasko w witrynie
prowadzonej działalności od zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia o maksymalnej powierzchni 1 m stanowiącej nie więcej niż 20 proc. powierzchni witryny. Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru witryny.
Projekt lokalnego prawa nakazuje sytuowanie urządzeń reklamowych w linii parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra płasko na elewacji budynku, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona działalność, a powierzchnia nośnika nie może przekraczać 1 m kw. Władze będą też wymagały sytuowania urządzeń reklamowych wykonanych z użyciem jednakowych materiałów i kolorystyki dla wszystkich urządzeń reklamowych w obrębie jednego budynku, a także sytuowania urządzeń reklamowych z zastosowaniem typografii o kolorystyce jednakowej dla wszystkich urządzeń reklamowych w obrębie jednego budynku.
W I strefie będzie można stosować tylko jeden szyld na elewacji budynku, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Projekt lokalnego prawa zakazuje zasłaniania nim okien, drzwi, charakterystycznych detali architektonicznych budynku (gzyms, parapet, balustrada) w sposób zakłócający proporcje między ścianami a przeszkleniami. Szyldy nie będą mogły być jaskrawe, emitować światła o zmiennym natężeniu (neony, ekrany LED, LCD itp.).
To tylko niektóre szczegóły proponowanej uchwały.

Ogrodzenia do 1,8 metra
Ogrodzenia według propozycji władz nie będą mogły być wyższe niż 1,8 metra w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W projekcie znalazł się zakaz sytuowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów betonowych przęseł, a także „stosowania niskostandardowych materiałów wykończeniowych oraz elementów refleksyjnych, odblaskowych i o jaskrawej barwie”.
Jeśli propozycja zmian wejdzie w życie, mieszkańcy będą musieli stosować ogrodzenia w odcieniach czerni, szarości, zieleni lub w naturalnych kolorach materiałów tradycyjnych, takich jak cegła, kamień, klinkier, drewno,
metal. W projekcie jest wymóg zapewnienia prześwitów o wysokości minimum 12 cm od poziomu terenu i szerokości minimum 20 cm, w liczbie nie mniejszej niż jeden na każde 20 mb ogrodzenia w celu umożliwienia migracji zwierząt, z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw.
Zawarte w projekcie uchwały zasady i warunki znajdą zastosowanie do obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń istniejących, sytuowanych, budowanych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały.
Dla istniejących w dniu wejścia w życie uchwały obiektów małej architektury, termin dostosowania do zasad i warunków ich sytuowania określonych w uchwale, wskazuje się na 1 stycznia 2019 r.
Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, trzeba będzie dostosować do zawartych w uchwale zasad i warunków, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.
Dla istniejących w dniu wejścia w życie uchwały ogrodzeń, termin dostosowania do zasad i warunków ich sytuowania określonych w uchwale wskazano na 1 stycznia 2020 r.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Jątek, w dniu 11.01.2017 r., godz. 19.18
Czytaąc to wszystko złapałe się za głowę. Wyszków pod względem estetyki, urbanistyki, architektury to nawet nie Puł-tusk. A kryteria podkręcone jak na Wilanów park zabytkowy. Kto w urzędzie wypnie pierś po order z buraka?
Dodane przez Anonim, w dniu 11.01.2017 r., godz. 20.41
Czytam te zakazy,nakazy,ograniczenia to czuję się tak stłamszany,że cholera mie bierze.Czy to w Wyszkowie już Pis rządzi ???
Dodane przez Anonim, w dniu 12.01.2017 r., godz. 07.15
Skąd te piękne wizualizacje się biorą?
Pytanie za 100 punktów
Dodane przez Quiz Show, w dniu 12.01.2017 r., godz. 09.55
Gdzie to jest?
Dodane przez Darocha, w dniu 12.01.2017 r., godz. 11.05
Do 2041 - jeszcze nie ta pora!
Gabaryty deski do trumny
Dodane przez Właściciel, w dniu 12.01.2017 r., godz. 11.31
na razie jest na obrazie. Wczytując się w wymogi z pewnością tak pozostanie. Ile trzeba zarobić , by móc zainstalować takie instalacje? Gdzie tak jest?! Czy ktoś w urzędzie na to odpowie? Wymowny jest ten pawilonik - znaczy się olać, by przeżyć.
Dodane przez 123, w dniu 12.01.2017 r., godz. 11.42
Kolejne poronione pomysły Kozonowej, ludzie mają wymieniać ogrodzenia, bo są niezgodne z jej widzimisię. Ta kobieta już dawno powinna zostać zwolniona z UG. Rozumiem nowe, niech będą zgodne z nowymi wymogami, ale stare wybudowane na starych zasadach powinny zostać jak są, prawo nie powinno działać wstecz, ale w Wyszkowie jest inaczej.
do Quiz Show
Dodane przez Anonim, w dniu 12.01.2017 r., godz. 11.53
odpowiedź: Nanibylandia
do Anonim, w dniu 12.01.2017 r., godz. 07.15
Dodane przez Anonim, w dniu 12.01.2017 r., godz. 11.56
odpowiedź znajdziesz w dolnym prawym rogu. Malutkim drukiem -
Dodane przez lipa, w dniu 12.01.2017 r., godz. 12.58
do odane przez 123,tak pomysły kozonowej to gm. Somianka, nic gminie uwłaczając chodzi o jej złe nawyki i doświadczenia
Dodane przez Anonim, w dniu 12.01.2017 r., godz. 13.12
znalazłem , Wiktoria!
Dodane przez Anonim, w dniu 13.01.2017 r., godz. 08.23
"pomysły kozonowej" - problem polega na braku odpowiedzialności urzędnika za podejmowane decyzje. co ja piszę, jakie decycje?? polecenia!!!!
Dodane przez Leonardo, w dniu 13.01.2017 r., godz. 10.35
Wygląda to na bezrefleksyjne działanie - kopiuj wklej.
Żywcem zerżnięta pod siebie bo muzy nie!
Dodane przez Anonim, w dniu 13.01.2017 r., godz. 17.08
aż się prosi , by ten kto ten projekt zmalował jako pierwszy dla przykładu powiesił u siebie reklamę z przezroczystego szkła z zastosowaniem elementów odbijających światło pod postacią lampek z choinki z prześwitem zgodnie z poziomem - ile ?
Polonia restituta
Dodane przez Anonim, w dniu 13.01.2017 r., godz. 17.28
Śp. Smoleń wysiada.
Onomatopeja
Dodane przez Icek, w dniu 16.01.2017 r., godz. 15.54
nikt cię trzyma!
Dodane przez Mieszkaniec, w dniu 17.01.2017 r., godz. 21.27
Dla mnie to wygląda jak ekskluzywny szalet.
Dodane przez Nigdy nie ufaj nagiemu kierowcy autobusu, w dniu 17.01.2017 r., godz. 22.09
Bardzo był bym rad z takich szaletow. Jak przystało na lansowany przez Nowosielskiego i Mroza "Nowoczesny Wyszków". Co mamy w zamian po kilkunastu latach włodarzenia przez Nowosielskiego? Szalet ruderę na PKP, zamkniętą ruderę w centrum pod Sezamem i toi toi w parku. Celowo nie wymieniam szaletu, który udostępniła prywatna galeria handlowa w ramach promocji interesu.
Dodane przez Anonim, w dniu 18.01.2017 r., godz. 12.38
Najwyższy czas szarpnąć się na szalet na poziomie. Ja umiejscowiłbym go w okolicy Placu Miejskiego tzw. patelni.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl