Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 listopada 2020 r., imieniny Konrada, Leonarda

Komisja spisze państwowe działki

(Zam: 11.01.2017 r., godz. 14.02)

Władze samorządowe powołały komisję inwentaryzacyjną, która sporządzi spis mienia Skarbu Państwa znajdującego się w gminie Zabrodzie.

Jej sprawozdanie będzie podstawą do wystąpienia do wojewody o komunalizację m.in. działek w Obrębie, gdzie ma powstać stacja uzdatniania wody.
W 1990 r. w gminie Zabrodzie został sporządzony spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji. W latach 90. wojewoda ostrołęcki wydał kilkadziesiąt decyzji stwierdzających nabycie na rzecz gminy Zabrodzie z mocy prawa własności nieruchomości ujętych w spisie inwentaryzacyjnym. Niestety, w spisie z 1990 r. nie zostało ujętych szereg nieruchomości gruntowych. Powołana za zgodą radnych komisja inwentaryzacyjna ma uzupełnić te braki. W jej skład weszli: Jan Getka (przewodniczący), Jerzy Nowak, Radosław Kućmierowski, Monika Wrona. Mają oni za zadanie przeprowadzić inwentaryzację mienia Skarbu Państwa, sporządzić spis inwentaryzacyjny i przedstawić wójtowi sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji. W dalszej kolejności gmina wystąpi do wojewody o wydanie kolejnych decyzji komunalizacyjnych.
Wójtowi Tadeuszowi Michalikowi zależy na jak najszybszym zakończeniu tej procedury. Chce bowiem, by na własność gminy przeszły m.in. działki w Obrębie, gdzie w 2017 r. samorząd planuje budowę stacji uzdatniania i ujęcia wody.
– Bez tej inwestycji dalsze wodociągowanie gminy jest niemożliwe – podkreślił podczas sesji Rady Gminy 22 grudnia.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl