Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 listopada 2020 r., imieniny Flory, Jana

Priorytetem budowa dróg

(Zam: 11.01.2017 r., godz. 14.00)

– Nasza polityka zmierza ku temu, by jak najwięcej budować dróg, takie są oczekiwania społeczne – podkreśla wójt Andrzej Żołyński.

Radni gminni uchwalili 28 grudnia budżet samorządowy na 2017 r. Dochody w 2017 r. mają wynieść 22 888 621 zł, w tym subwencje 8 891 484 zł, udział w podatku dochodowym – 2 987 331 zł, dotacja na bieżące zadania własne i zlecone – 7 178 436 zł, podatki i opłaty lokalne – 3 203 500 zł, pozostałe dochody – 627 870 zł. Samorząd zamierza wydać w tym roku 22 125 297 zł, w tym, na inwestycje – 2 080 000 zł, oświatę i wychowanie – 7 496 892 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 7 657 336 zł, kulturę i sport – 360 000 zł, drogi publiczne – 2 320 770 zł, ochronę środowiska i gospodarkę komunalną – 688 000 zł, gospodarkę mieszkaniową – 282 394 zł, obsługę długu – 220 000 zł, administrację – 2 525 616 zł. Gmina nie uwzględniła ewentualnych kosztów związanych z reformą oświaty.
– Oczywiście nie wiemy, co będzie po reformie. Teraz dokładamy prawie 1 700 tys. zł do zadań zleconych przez państwo – poinformował wójt Andrzej Żołyński.
Wśród inwestycji samorząd zaplanował budowę wodociągu w Popowie Parcelach – 20 000 zł, przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej Zdziebórz-Kozłowo – 600 000 zł, przebudowę drogi gminnej Celinowo-Suwin – 600 000 zł, przebudowę drogi gminnej w Somiance – 250 000 zł, przebudowę drogi w Somiance na odcinku na odcinku drogi powiatowej Wyszków-Somianka-Popowo Kościelne do drogi powiatowej – 100 000 zł, przebudowę drogi w Wólce Somiankowskiej – 340 000 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne (Popowo Kościelne, Janki, Nowe Kozłowo, Stare Kozłowo, Celinowo, Ulasek) – 80 000 zł, wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna-Popowo A – 20 000 zł, wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Somianka – 60 000 zł, budowę punktów świetlnych na terenie gminy – 10 000 zł.
– Prowadzimy budżet zrównoważony, od prawie czterech lat nie zaciągamy kredytów, ile pieniędzy do nas wpływa, tyle staramy się wydać – zaznaczył Andrzej Żołyński. – To może się zmienić, bo składamy wnioski do unijnych funduszy, a zakładamy, że jeśli uda się uzyskać pieniądze gmina zaciągnie kredyty na wkład własny, czy wyemituje obligacje, by to dofinansowanie wykorzystać.
Wójt zakłada, że w ciągu roku nowe projekty, nieujęte pierwotnie w budżecie, uda się zawrzeć i zrealizować.
– Plany są po to, by je modyfikować, co pokazuje przykład 2016 r. Wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Były składane wnioski o dofinansowanie różnych zadań. Była nadzieja na schetynówkę, ale zabrano z Mazowsza 20 000 000 zł z tej puli – podkreślił wójt zaznaczając, że gmina nie uzyskała dofinansowania z rządowego programu przebudowy dróg.
Według niego, samorząd chce się skupić na przebudowie dróg gruntowych na asfaltowe.
– Jest zaplanowanych do realizacji pięć dróg, a jeśli plany się ziszczą, modyfikacja budżetu będzie nieunikniona. Zakładam, że zadań w trakcie roku przybędzie – zaznaczył. – Nie da się wszystkich tym budżetem zadowolić, ale staramy się nie korzystać ze źródeł powodujących zadłużenie budżetu, dążymy do jego zbilansowania – powtórzył.
Jedna z mieszkanek zapytała, dlaczego w Somiance nie są przewidziane chodniki do budowy.
-Nie zaproponowałem budowy chodników w całej gminie – zaznaczył Andrzej Żołyński. – Do tej pory realizowaliśmy chodniki przy dofinansowaniu zewnętrznym, zazwyczaj unijnym. Spotkałem się z krytyką sołtysów, radnych, osób zamieszkujących przy drogach gruntowych, że budujemy chodniki, a nie drogi. Argumentowaliśmy, że są dostępne środki zewnętrzne, więc z nich korzystamy. Teraz jednak, póki co, na chodniki środków zewnętrznych nie ma, dlatego w propozycji budżetu takie inwestycje nie są ujęte – tłumaczył wójt. – Staramy się jak najwięcej dróg gruntowych utwardzić asfaltem. Mija ponad 20 lat od przemian gospodarczych, a mamy jeszcze masę niewybudowanych dróg u rdzennych mieszkańców.
Wójt przyznał, że spotyka się z argumentami, że wieś Somianka powinna lepiej wyglądać.
– W projekcie budżetu są dwie drogi w Somiance – to miejscowość gminna, która ma co najmniej trzy drogi gruntowe, a przecież tak nie powinno być. Społeczeństwo oczekuje, że będzie się poruszać po dobrych drogach, a praktycznie nie ma gospodarstwa bez samochodu – zaznaczył wójt. – Jak państwo widzicie po strukturze wydatków i dochodów, prędko pewnie tych zaszłości nie nadrobimy. Dokładamy do zadań zleconych, a one powinny być finansowane z zewnątrz – ten kto nam zleca realizację zadań, powinien dać nam pieniądze.
Andrzej Żołyński liczy, że po rozstrzygnięciu przetargów wiosną samorząd zaoszczędzi pulę pieniędzy, która pozwoli na realizację kolejnych, nieprzewidzianych wcześniej w budżecie zadań.
– Zapewne w okolicach kwietnia pojawią się nowe propozycje aktualizacji budżetu – zaznaczył.
Wójt liczy też, że lokalne grupy działania uruchomią w końcu nabory wniosków o dofinansowanie, z których będzie mogła skorzystać m.in. gmina Somianka.
– Jest dosyć duże opóźnienie w wykorzystaniu środków unijnych, mamy rok 2017, a niewiele projektów unijnych ruszyło – poinformował. – To daje nam nadzieję, że jakieś projekty na chodniki, rewitalizacje będą realizowane. Dla Mazowsza jest jednak zdecydowanie mniej pieniędzy, więc nie ma co liczyć, że będą możliwe tak liczne inwestycje jak w poprzednim okresie unijnego budżetu.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 17.01.2017 r., godz. 16.03
Zrobić 6 projektów drogowych za 80 tysięcy to się może drodzy radni nie dać...

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl