Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 listopada 2020 r., imieniny Flory, Jana

Z budżetem na 2017 r.

(Zam: 11.01.2017 r., godz. 13.59)

Dochody gminy Zabrodzie w tym roku mają wynieść 24 387 934 zł, wydatki 24 128 439. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć 1 700 000 zł. To założenia budżetowe, które w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy ulegną z pewnością licznym zmianom.

Radni gminni zaakceptowali budżet na 2017 r. podczas sesji, która odbyła się 22 grudnia. Tak jak w poprzednim roku, właściwie nie było sesji, podczas której nie wprowadzaliby zmian do planu wydatków i dochodów, tak też w tym roku z pewnością będą podejmowali liczne uchwały w sprawie poprawek do gminnego budżetu.
W ramach wydatków inwestycyjnych samorząd zaplanował na 2017 r.:
– budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Zabrodziu (ul. Aksamitna i Różana) – 100 000 zł
– budowę sieci wodociągowej w Kicinach i Płatkowie – 60 000 zł
– budowę stacji uzdatniania i ujęcia wody w Obrębie – 250 000 zł
– budowę wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać (dokumentacja projektowa) – 100 000 zł
– budowę wodociągu w Młynarzach (dokumentacja projektowa) – 70 000 zł
– modernizację studni nr 2 i budowę studni nr 5 na stacji uzdatniania wody – 90 000 zł
– rozbudowę drogi gminnej w Słopsku – 40 000 zł
– budowę drogi gminnej w Mostówce – 30 000 zł
– rozbudowę drogi gminnej Niegów-Wysychy – 172 500 zł
– rozbudowę drogi gminnej w Anastazewie – 60 000 zł
– rozbudowę drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy – 300 000 zł
– rozbudowę odcinka drogi gminnej w Płatkowie, Podgaci, Anastazewie – 100 000 zł
– rozbudowę odcinka drogi gminnej w Gaju i Niegowie – 20 000 zł
– rozbudowę drogi gminnej w Gaju – 20 000 zł
– rozbudowę odcinka drogi gminnej w Głuchach – 100 000 zł
– wykonanie połączenia ul. Bankowej z ulicą osiedlową w Lipinach – 10 000 zł
– zakup gruntów pod drogi gminne – 20 000 zł
– zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie – 50 000 zł
– budowę hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie (dokumentacja projektowa) – 30 000 zł
– budowę kanalizacji Gaj-Zazdrość (dokumentacja projektowa) – 30 000 zł
– budowę kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny (dokumentacja projektowa) – 30 000 zł
– modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Zabrodzie – 17 500 zł.
Spłata kredytów ma kosztować 1 155 000 zł, pożyczek – 62 200 zł.
Wójt zaznaczył, że w przypadku inwestycji drogowych wykup gruntów od prywatnych właścicieli będzie się odbywał na podstawie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Dokumentacje dotyczące inwestycji trafią do starosty, który powoła biegłego rzeczoznawcę, by ten wycenił wartość gruntów przeznaczonych pod budowę drogi.
– Mieszkańcy otrzymują decyzję, my jako Urząd Gminy jesteśmy zobligowani do zapłaty ceny według wyceny rzeczoznawcy – poinformował wójt Tadeusz Michalik.
W ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano wydatki na m.in.: bieżące utrzymanie dróg gminnych – 183 600 zł, nazewnictwo ulic, wyłapywanie bezdomnych psów, wywóz padliny – 84 600 zł, oświetlenie uliczne – 245 600 zł, obiekty sportowe – 16 900 zł, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 188 700 zł, dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 398 400 zł, dotację dla niepublicznego przedszkola „Zaczarowany ołówek” w Zabrodziu – 279 600 zł.
Na utrzymanie administracji publicznej (Urzędu Gminy, Rady Gminy, obsługi finansowej szkół itp.) samorząd przeznaczy 2 708 091 zł. Wydatki bieżące na oświatę wyniosą 8 215 375,25 zł (trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła zawodowa, cztery oddziały zerowe, sześć oddziałów przedszkola, dowożenie uczniów, do szkół, dotacja dla przedszkola „Zaczarowany ołówek”, doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych, awanse zawodowe).
Wpływy podatkowe mają wynieść 1 521 711 zł, subwencja oświatowa – 5 867 410 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77 000 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego (Program 500 +) gmina dostanie 5 137 000 zł, świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 342 000 zł.
J.P.

Komentarze

Plany do realizacji
Dodane przez Marek Zabrodziak, w dniu 12.01.2017 r., godz. 11.25
Powodzenia oby wszystko co ujęte w budżecie będzie zrealizowane

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl