Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, TeodoraWycinka bez zezwolenia

(Zam: 04.01.2017 r., godz. 11.10)

Sejm w minionym tygodniu przyjął poprawki do ustawy o ochronie przyrody, które pozwalają na łatwiejsze niż do tej pory wycinanie drzew na prywatnych posesjach.

O ile usunięcie drzewa lub krzewów nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel posesji będzie mógł dokonać wycinki bez zezwolenia (do tej pory musiał się zwracać o nie do wójta, burmistrza, prezydenta). Całkowitej samowolce będą jednak zapobiegać radni, którzy będą mieli prawo określić, jakich drzew nie można wycinać, w jakich warunkach itd. Rady gmin będą także miały możliwość ustalenia stawek opłat za zezwolenie na wycinkę wydawane przedsiębiorcom.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl