Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaMałe zainteresowanie organizacji

(Zam: 14.12.2016 r., godz. 13.28)

Radni uchwalili Program współpracy powiatu wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Dokument różni się w kilku zapisach od jego tegorocznej wersji.

Niektórzy podczas sesji Rady Powiatu zwrócili uwagę na małe zaangażowanie przedstawicieli organizacji w procedurze przygotowywania programu.
Po konsultacjach społecznych z przedstawicielami organizacji w programie współpracy na rok przyszły zostały wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentu, który obowiązywał w 2016 r. W katalogu zadań priorytetowych nie ma punktu mówiącego o promocji powiatu. W dziedzinie pomocy społecznej została wprowadzona możliwość ogłoszenia konkursu na podstawie projektu uchwały budżetowej (chodzi o wcześniejsze ogłoszenie konkursu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej tak, by mógł ruszyć z początkiem roku). Kwota na wspieranie osób niepełnosprawnych m.in. na wniosek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych została zwiększona o 20 tys. zł i będzie w 2017 r. wynosiła 35 tys. zł. Na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia będzie 5 tys. zł zamiast 8 tys. zł (ze względu na małe zainteresowanie organizacji pozarządowych tą dziedziną). Na kulturę fizyczną i turystykę powiat przeznaczył 20 tys. zł zamiast dotychczasowych 35 tys. zł. Z 6,5 tys. zł do 10 tys. zł zwiększono pulę na realizacje tzw. małych grantów.
Radny Waldemar Sobczak zwrócił uwagę, że w konsultacjach dotyczących przygotowania programu brała udział tylko jedna organizacja pozarządowa.
– To jakie to są konsultacje? – zwrócił się do pracowników Starostwa. – Trzeba się zastanowić, czy my w ogóle docieramy do tych organizacji pozarządowych, może coś szwankuje w komunikacji?
– Przyszedł na konsultacje przedstawiciel jednej organizacji. Inne wykazują swoją aktywność w momencie ogłoszenia konkursu – zaznaczył naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw społecznych Starostwa Powiatowego Mariusz Marszał.
Przypomniał, że organizacje pozarządowe odpowiadają na potrzeby społeczne w tych obszarach, gdzie jednostki samorządu terytorialnego nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeb mieszkańców. Według niego, przedstawiciele III sektora powinni zgłaszać powiatowi, jakie zadania chcą realizować. Skoro jednak tego nie robią, powiat przyjmuje program w kształcie, w jakim funkcjonował w latach poprzednich.
– Aktywność jednego stowarzyszenia jest bardzo mocna i to należy pochwalić – dodał starosta Bogdan Pągowski. – Pozostałe, jeśli nie są zainteresowane, to nie będziemy chodzić po Wyszkowie i wykrzykiwać „Słuchacie państwo, przeprowadzamy konsultacje”. Kwestia ta jest uregulowana ustawą, ogłaszamy informacje w Internecie, robimy spotkanie. Cóż w tym temacie możemy zrobić więcej?
– Organizacje, które przystępują do konkursu doskonale wiedzą, w jakich terminach są ogłaszane konkursy i kiedy jest konsultowany program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zaznaczył naczelnik M. Marszał.
Według radnej Justyny Garbarczyk, pracownicy Starostwa wypracowali przez lata dobre procedury związane ze współpracą z organizacjami.
– Organizacje się nie zgłaszają, to jest ich decyzja. Od kilku lat dopracowywaliśmy się systemu wysyłania informacji przez e-mail – mówiła radna. – Jestem przewodniczącą jednego ze stowarzyszeń i otrzymuję informacje o przyjęciu uchwały o współpracy, są wysyłane informacje o ogłoszeniu konkursów. Należą się słowa uznania dla tych, którzy taki system wypracowali.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 20.12.2016 r., godz. 17.03
Oby nie powtórzył się scenariusz podobny wyszkowskiemu SLD, któremu przewodniczył Radosław Oleksiak , rodzony brat radnej Garbarczyk, w którym z powodu braku współpracy ogłoszono wybory do władz SLD. W tym przypadku nie zostaną wykorzystane pieniądze. Powodem jest również brak autorytetu.
Wszystko na rzecz PSL i Długosiodła.
Dodane przez Organizacje pozarządowe, w dniu 22.12.2016 r., godz. 08.13
Jestem przewodniczącym jednej z organizacji pozarządowych na terenie Wyszkowa. Wielokrotnie organizacja starała uczestniczyć w ogłaszanych przez starostwo programach. Procedura stosowana w Starostwie przez urzędników starostwa zazwyczaj sprowadzała się do znalezienia sposobu na przekazanie środków finansowych na teren Długosiodła. Były sytuacje, że organizacje z terenu Wyszkowa składały profesjonalne przygotowane aplikacje którym komisja weryfikacyjna przyznawała maksymalną ilość punktów a np organizacja z Długosiodła składała odręczną notatkę o chęci uczestniczenia w programie - bez spełnienia podstawowych wymogów dla takiego programu - która komisja odrzucała jako nie spełniającą warunków do pozyska środków a w efekcie i tak środki trafiały do tej organizacji za decyzją Starosty Pągowskiego. Szkoda czasu i zawracania głowy na uczestniczenie w pozornym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Lepiej byłoby gdyby otwarcie powiedziano "wszystko co robimy w Starostwie Wyszków ma wspierać działania PSL i pana Jastrzębskiego. Byłaby jasność sytuacji.
to nie moja rola
Dodane przez Joasia, w dniu 28.12.2016 r., godz. 11.14
Do Kamieńczyka nawet wrony rzadko dolatują pomimo ,że jest położony bliżej Warszawy, no ale cóż jak widać na układy nic nie poradzisz.
1 X rakiem
Dodane przez Kruk, w dniu 30.12.2016 r., godz. 18.37
Dziwi,że radna Garbarczyk w tak ważnej sprawie jak plany finansowe Gminy na 2017 rok wstrzymała się od głosu. Brak zdania jednej radnej mówi ,że nie chce odpowiadać za brak jego realizacji. Niemożność zrealizowania zaplanowanych inwestycji już dzisiaj przewidują radny Głowacki oraz radni z PIS . W głosowaniu nie wyrazili swej aprobaty. Jest to uczciwe, rzeczowe podejście do sprawy. Jeżeli nie ma się zdania to za co bierze się pieniądze? No ale prawo przecież uwzględnia taką postawę radnego w głosowaniu.
Wydzielone pokoje w bibliotece na bezpłatny nawet punkt
Dodane przez Anonim, w dniu 30.12.2016 r., godz. 18.59
osobom uzaleznionym w tym od alkoholu oraz przemocy to bardzo trafny pomysł.
Dodane przez Anonim, w dniu 30.12.2016 r., godz. 19.18
wyjatek potwierdza regułę.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl