Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 maja 2022 r., imieniny Magdaleny, UrbanaAkcja „Biała wstążka”

(Zam: 07.12.2016 r., godz. 11.04)

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się kampania przeciw przemocy wobec kobiet. Jej symbolem jest biała wstążka. W akcji biorą udział także wyszkowscy policjanci.

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, ale także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie jej stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania rozpoczęła się 25 listopada. Zakończy się 10 grudnia. Założenia kampanii to zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej, przemocy wobec kobiet, zachęcenie do mówienia, kształtowanie postaw krytycznych wobec zjawiska, edukacja młodych ludzi na temat konstruktywnych sposobów wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów, kształtowanie nowego pokolenia, które żyje bez przemocy, z szacunkiem i w zgodzie z innymi.
Kobiety nie zawsze przyznają wobec innych, że ich partnerzy, członkowie rodziny stosują wobec nich przemoc. Sytuacje przemocy i innych nadużyć mogą wystąpić także w miejscu pracy. Tymczasem nie każdy mężczyzna wie, jak zareagować na sytuację krzywdzenia kobiet w swoim otoczeniu. Podstawowe rady przekazywane mężczyznom w ramach kampanii to:
– Rozmawiaj z mężczyznami na temat przemocy wobec kobiet. Porusz ten temat w pracy, w kręgu znajomych, w rodzinie, w kościele. Bądź wzorem nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla tych, którym brakuje w życiu pozytywnego męskiego wzorca. Daj przykład innym mężczyznom, powiedz im, że nie akceptujesz żadnej formy przemocy wobec kobiet. Twój głos może mieć duży wpływ na zmianę norm społecznych i stereotypów dotyczących przemocy wobec kobiet oraz roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i życiu społecznym.
– Zareaguj, gdy inny mężczyzna poniża kobietę, lub stosuje wobec niej przemoc. Nie czekaj na innych – ty też możesz pomóc.
– Nie śmiej się z seksistowskich dowcipów, które są obraźliwe i poniżające. Przeciwstawianie się, szczególnie w męskim gronie, tego typu uwagom może nie być łatwe, ale jest duża szansa, że znajdziesz sojuszników lub chociaż wzbudzisz refleksję.
– Zaoferuj pomoc krzywdzonej kobiecie. Zachęć ją, by skontaktowała się z instytucjami i/lub organizacjami, które mogą jej pomóc. Czasami samo zaoferowanie pomocy i jasne zakomunikowanie sprawcy, że to co robi jest społecznie nieakceptowane, a poza tym jest przestępstwem, może okazać się pomocne. Izolacja ofiary i poczucie bezkarności u sprawcy podsycają przemoc.
– Nigdy nie usprawiedliwiaj sprawcy przemocy.
– Wspieraj organizacje pomagające krzywdzonym kobietom. Wiele z nich boryka się z brakiem funduszy na swą działalność.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl