Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Debatowali o bezpieczeństwie

(Zam: 30.11.2016 r., godz. 12.18)

Między innymi brak wystarczającej liczby parkingów przy miejskiej targowicy oraz problem palącej młodzieży w rejonie szkół to tematy poruszane podczas kolejnej społecznej debaty z udziałem policji.Debaty społeczne Komenda Powiatowa Policji organizuje regularnie. Na tę, która odbyła się 24 listopada w miejskiej bibliotece przybyło niewielu mieszkańców. Większość uczestników, prócz policjantów, stanowili reprezentanci samorządów gminnych i powiatowego.
Na początku spotkania komendant powiatowy policji insp. Michał Toporkiewicz wręczył radnej sejmiku województwa mazowieckiego, dyrektor wyszkowskiego szpitala Cecylii Domżale Medal za Zasługi dla Policji. Omówił też realizację wniosków zgłoszonych podczas wcześniejszej debaty powiatowej. Mieszkańcy prosili w jej trakcie o przeprowadzenie w godzinach popołudniowych kontroli prędkości na al. Wolności w Rybienku Leśnym. Jak zaznaczył komendant, w to miejsce zostały skierowane patrole wyposażone w wideorejestrator i radar do pomiaru prędkości. Zdaniem insp. Toporkiewicza, dzięki tym zabiegom problem szybko jeżdżących kierowców zmalał. Podczas ubiegłotygodniowej debaty niektórzy uczestnicy wskazywali jednak, że samochody nadal mkną z niedozwoloną prędkością al. Wolności. Poprosili o dalsze patrolowanie ulicy.
Na wniosek mieszkańców policjanci sprawdzali też miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Daszyńskiego i Pułtuskiej w Wyszkowie. Nie potwierdzili informacji, że są one zajmowane przez osoby do tego nieuprawnione. Wspólnie z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzili kampanię informacyjno-profilaktyczną „Zabrałeś moje miejsce, zabierz moje kalectwo”, która ma na celu przestrzec kierowców przed parkowaniem w miejscach dla niepełnosprawnych.
Funkcjonariusze sprawdzili też cykl sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I Armii Wojska Polskiego, Pułtuskiej, Daszyńskiego. Według nich, najbardziej opowiada on obecnemu natężeniu ruchu na skrzyżowaniu. Komenda na wniosek mieszkańców zajęła się też kwestią ewentualnego przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Wąskiej. Według komendanta, takie rozwiązanie nie jest planowane i wiązałoby się z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się oraz postoju pojazdów dla m.in. klientów sklepów położonych wzdłuż Wąskiej. Według policji, wybudowana niedawno ul. Chopina łącząca ul. Wąską z Sowińskiego znacznie ułatwia dojazd mieszkańcom ul. Wąskiej do centrum miasta.

Niebezpieczny lewoskręt i skrzyżowanie
Mundurowi wykorzystali czwartkowe spotkanie, by wypromować Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem której przez Internet można zgłosić policji przypadki naruszeń prawa i zagrożeń bezpieczeństwa (m.in. akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, przekraczanie dozwolonej prędkości, niszczenie zieleni). Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji za pomocą działającej od września mapy do tej pory mieszkańcy dokonali 207 zgłoszeń, z czego policjanci potwierdzili 76. Najwięcej z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowego parkowania.
Podczas debaty swoje uwagi przedstawiło kilku uczestników. Radny powiatowy Krzysztof Sobieski zwrócił uwagę na organizację lewoskrętu z ul. Kościuszki w ul. Wąską. Przed lewoskrętem została ulokowana wysepka – azyl dla pieszych przechodzących przez jezdnię. Utrudnia ona skręcanie kierowcom.
– Czy pan skręcał w lewo jadąc od strony kościoła? Trzeba jechać trochę pod prąd, żeby skręcić – zwrócił się do przedstawiciela policji K. Sobieski.
Komendant M. Toporkiewicz zapewniał, że przebudowa skrzyżowania była dyskutowana.
– Mieliśmy wiele uwag, ale jesteśmy jedynie organem doradczym. Według inżynierów ruchu, pod względem bezpieczeństwa to najlepsze rozwiązanie jakie może być. Nie zawsze wygodnie oznacza bezpiecznie – zauważył komendant.
Według niego, przy budowie lewoskrętu brano pod uwagę także plany gminy, która przy ul. Wąskiej na miejscu po sklepie „grzybek” zamierza wybudować parking z wyjazdem w ul. Wąską.
Policjanci obiecali też przeanalizować organizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego i Bankowej. Jak zauważył K. Sobieski, z ul. Bankowej można przejechać prosto przez skrzyżowanie w dalszą nowo wybudowaną część Bankowej (przy Galeo). Jego zdaniem, to rozwiązanie stwarza duże zagrożenie dla użytkowników ruchu.

„Dymek” na przerwie
Radny miejski Rafał Salwin zwrócił uwagę stróżów prawa na młodzież palącą papierosy przy rondzie na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i I Armii Wojska Polskiego. Jak zauważył, przez przebywających tam uczniów szkół średnich, dzieci wracające ze Szkoły Podstawowej nr 2 mają problem z korzystaniem z przejścia dla pieszych, a rodzice obawiają się o bezpieczeństwo maluchów. Według niego, bywają przypadki, że uczniowie podstawówki przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Radny zwrócił też uwagę na młodocianych kierowców, którzy ok. godz. 8.00, dojeżdżając do szkoły, rozwijają duże prędkości na drodze. Komendant obiecał skierować w ten rejon miasta dodatkowe patrole. R. Salwin zauważył jednak, że policjanci do tej pory patrolowali ten rejon miasta w godzinach, kiedy młodzież ma lekcje i nie wychodzi przed parkan szkoły.
– To też problem nauczycieli – oni też mają obowiązek przypilnować uczniów na przerwie. Kiedy wychodzą za bramę, to nie znaczy, że mogą robić, co chcą – podkreślił podinspektor Tomasz Marcinkiewicz.
– Problem w tym, że palący to osoby pełnoletnie. Rodzic na nasze zgłoszenie zareaguje albo nie. Będziemy kierowali patrole – podkreślił insp. M. Toporkiewicz.
Jeden z mieszkańców Bogdan Osik przypomniał, że podczas debaty policyjnej która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w 2012 r. zgłosił problem niebezpiecznego skrzyżowania ul. Sowińskiego i Prostej (dochodziło tam do częstych kolizji). Gmina Wyszków wybudowała sygnalizację świetlną. Zdaniem B. Osika, pojawił się jednak kolejny problem. Sygnalizacja świetlna okazała się niefunkcjonalna, bo piesi przechodzący przez pasy na ul. Sowińskiego (wzdłuż ul. Prostej) muszą długo czekać na zmianę światła na zielone, a często, gdy spóźnią się z naciśnięciem przeznaczonego dla nich guzika, muszą czekać na przejście aż dwa cykle zmiany świateł. Wielu niecierpliwiąc się w tej sytuacji przechodzi przez jezdnię na czerwonym świetle.
– Napisałem pismo do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu – poinformował Bogdan Osik.
– Pieszy nie może sterować sygnalizacją. Musi się zamknąć cały cykl zmiany świateł – podkreślił Mirosław Szydlik z wydziału ruchu drogowego komendy.
Do dyskusji włączył się burmistrz Grzegorz Nowosielski, który obiecał, że w kwestii zmiany programu sygnalizacji porozmawia z naczelnikiem wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego Michałem Szewczykiem i poda w późniejszym terminie odpowiedź dotyczącą rozwiązania problemu zgłaszanego przez B. Osika. Dodał też, że na wniosek jednego mieszkańców na skrzyżowaniu zamontowano sygnalizację dźwiękową, która ułatwia osobom niewidomym przechodzenie przez jezdnię w trakcie, gdy dostępne jest dla nich zielone światło. Jak podkreślił, to rozwiązanie nie było wprowadzone od razu przy okazji budowy sygnalizacji, bo okoliczni mieszkańcy nie chcieli go uważając, że dźwięki będą im przeszkadzać, szczególnie w porze nocnej.
– Osoba, która się do nas zwróciła, odprowadza dziecko do szkoły, bez tej sygnalizacji nie może wykonywać codziennych czynności. Ważąc te dobra zdecydowaliśmy się na montaż sygnalizacji dźwiękowej – podkreślił burmistrz.

Parkingów wciąż za mało
Waldemar Sobczak omówił problem braku miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie miejskiej targowicy.
– Tereny służące parkowaniu są zajęte, znaleźć wolne miejsce to wielki problem. Musimy coś zrobić w tej materii, by wygospodarować dodatkowe miejsca – zaznaczył. – Policja przyjedzie, nałoży mandaty za nieprawidłowe parkowanie, ale problem pozostanie. Wszyscy jeżdżą teraz samochodami, chcą zaparkować jak najbliższej targowiska. Władze samorządowe niech pochylą się na tematem, może trzeba by wygospodarować jakiś placyk, porozumieć się z właścicielami prywatnych gruntów – sugerował.
– Mamy na to pomysł – podkreślił Grzegorz Nowosielski. – Zaprojektowaliśmy cześć ul. Dworcowej od ul. Okrzei do Sowińskiego, a także ul. Sowińskiego od Dworcowej do Sienkiewicza. Na tym odcinku chcemy zrobić wiele nowych miejsc parkingowych. Według kosztorysu przebudowa będzie kosztować 3 mln zł, ale chcemy aplikować o środki unijne, może równolegle także do schetynówki – informował.
Jego zdaniem, budowanie miejsc postojowych w dalszej odległości od targowiska np. przy ul. Matejki, gdzie gmina ma swoje tereny, nie miałoby sensu, bo mieszkańcy chcą zatrzymywać samochody jak najbliżej wejścia do targowiska.
– Ludzie przyzwyczaili się do parkowania przed bramą. Przed targowicą jest dużo aut, ale trochę dalej, w kierunku Matejki jest już luźno. Wystarczy przejść 2-3 minuty – zauważył burmistrz. – Budowanie parkingu gdzieś daleko nie ma sensu, musi być w okolicy targowiska miejskiego.
Naczelnika wydziału rolnictwa i środowiska Starostwa Powiatowego Zdzisława Mikołajczyka zainteresowała kwestia przygotowania policji na wypadki wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).
– 22 listopada pod przewodnictwem starosty odbyło się spotkanie na temat afrykańskiego pomoru świń. Czy jesteście państwo przygotowani do ewentualnego zagrożenia, które do nas się przybliża? – zwrócił się do komendanta.
Insp. Toporkiewicz zaznaczył, że policja ma za zadanie wykonywanie działań prewencyjnych zapobiegających przedostaniu się choroby.
– Prowadzimy politykę uniemożliwiającą wywożenie zwierząt z zagrożonych rejonów – podkreślił Michał Toporkiewicz.
Taksówkarz Krzysztof Wiśniewski zwrócił uwagę policjantów na fakt, że często miejsca parkingowe wyznaczone dla taksówek (np. przed szpitalem, przy dworcu PKP) są zajmowane przez innych kierowców.
– Poza tym, czuję się w Wyszkowie bezpieczny, wykonuję zawód nocny, jest mnóstwo patroli, jestem pełen uznania – zaznaczył.

Bezpieczeństwo także przeciwpowodziowe
– Cieszę, że przy tak licznej frekwencji podejmujemy tematy związane z bezpieczeństwem – zabrał na koniec głos starosta Bogdan Pągowski. – Bezpieczeństwo to nie tylko kwestia ruchu drogowego, chodzi także o bezpieczeństwo zdrowotne, przeciwpowodziowe. Szybko zapominamy, że jesteśmy przy rzece Bug. Dwa lata temu były prowadzone prace przy ujściu rzeki do Zalewu Zegrzyńskiego. Zostały one zakończone. Trzeba, panie burmistrzu, ponownie wystąpić do wojewody o podjęcie dalszych prac, bo ujścia cały czas są zasypywane nanoszonym piaskiem. Zaniechanie prac może spowodować powtórkę powodzi z lat poprzednich. Bug jest nieprzewidywalny.
B. Pągowski obiecał też wdrożenie działań mających na celu kontrolowanie młodzieży w rejonach szkół.
– Chodzi o to, by promować niepalenie – podkreślił.
J.P.
Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 30.11.2016 r., godz. 17.13
To już było zobrazowane.
Dodane przez ela, w dniu 30.11.2016 r., godz. 17.13
Ten medal, to jakąś kpina jest.
Dodane przez Anonim, w dniu 30.11.2016 r., godz. 17.34
Momentami zdjęcia przypominają Posterunek 13.
Sygnalizacja świetlna
Dodane przez Anonim, w dniu 30.11.2016 r., godz. 21.24
Po dwóch latach działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Sowińskiego i Prostej nareszcie jest ok.Tak trzymać Panie Burmistrzu.Oby tak już zostało.
Dodane przez ..., w dniu 01.12.2016 r., godz. 00.26
Nie dali nagrody w tym roku, to se Cecyla chociaż medali nawiesza na ścianie. Żałosna baba...
Zdjęciowy dubel
Dodane przez Anonim, w dniu 01.12.2016 r., godz. 18.14
rozumiem ,że nieźle można dorobić robiąc artystyczne zdjęcia ślubne i jeszcze na poprawiny się na załapać ale podwójne i jeszcze powtarzające się fotografie policji w bibliotece na jednej stronie Wyszkowiaka , dziwne!
Dodane przez Proste Osiedle, w dniu 02.12.2016 r., godz. 09.02
Skrzyżowanie Sowińskiego z Prostą w końcu zaczęło normalnie funkcjonować. Ile czasu upłyneło od złożonego przez Osika wniosku, zanim dokonano prostej operacji. Burmistrz nawet na tak oczywiste sprawy nie potrafi normalnie zareagować, tylko wyczekuje na podobne do tego publiczne spędy? Pół roku sprawa leżakowała w urzędniczej szufladzie. To jakieś nienormalne jest.
Dodane przez do Proste Osiedle, w dniu 02.12.2016 r., godz. 13.14
Dobrze jest? To nie marudź i się ciesz!
Dodane przez ..., w dniu 02.12.2016 r., godz. 20.37
Bo łun ni ma łobowiązku...
Dodane przez Anonim, w dniu 03.12.2016 r., godz. 15.11
Czy łuna tańczy dla mnie czy też nie , etc., etc.,. Bądź tu teraz człowiekiem. Obawa i w ułożonym segregatorze.
do policji i straży miejskiej
Dodane przez Mieszkaniec, w dniu 06.12.2016 r., godz. 20.59
Kiedy będziecie podejmowali interwencję przeciwko parkującym samochodom na chodniku - tak parkują, że przejść nie można. MIEJSCA - PINGWIN, ULICZKI OSIEDLOWE. strażnicy miejscy zero reakcji - KOMENDANCIE WEŹ SIĘ ZA SWOICH PRACOWNIKÓW.
Cegielnia
Dodane przez TD, w dniu 07.12.2016 r., godz. 09.30
Wzorcowy pododdział chorób wewnętrznych w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie jest traktowany jak prywatna klinika. Do „Lawendowej doliny” – tak o nim się mówi nieoficjalnie – trafiają pacjenci prosto z Ośrodka Diagnostyki i Informacji Medycznej Noble Medicine prof. Kazimierza Wardyna. Niepotrzebne są skierowania, nie ma oczekiwania w wielomiesięcznej kolejce. Wystarczy sowicie opłacona wizyta w Noble Medicine i telefon profesora. Rachunek za badanie i leczenie pokrywa NFZ - pisze Wojciech Kamiński w najnowszym numerze „Gazety Polskiej”. Dziennikarz przeprowadził prowokację.
Cegielnia cd.
Dodane przez TD, w dniu 07.12.2016 r., godz. 09.35
Współwłaścicielem spółki Noble Medicine jest specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i medycyny rodzinnej prof. Kazimierz Wardyn. Spółka została zarejestrowana kilka miesięcy przed otwarciem nowoczesnego oddziału wewnętrznego w Szpitalu Czerniakowskim. Sama lecznica przeżywa problemy finansowe. Zadłużenie placówki wynosi 45 mln zł. Jej dyrektorem jest mgr inż. Roman Nojszewski. Wcześniej wsławił się on likwidacją stoczni w Szczecinie i Gdyni. Za „dobrze” wykonaną pracę wziął ponadmilionową premię. Domagał się dodatkowo wypłaty ponad 10 mln zł.
Dodane przez Bronx, w dniu 13.05.2018 r., godz. 09.05
Od kilku dni jest znów stary problem ze światłami na skrzyżowaniu Prostej z Sowińskiego. Jak pamiętam to pan Osik pisał wniosek w tej sprawie który pan Burmistrz pozytywnie zaopiniował więc o co tu chodzi .

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl