Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2020 r., imieniny Malwiny, Teodora

Planowana budowa nowej stacji uzdatniania wody

Ikona
(Zam: 05.04.2011 r., godz. 11.15)

Rada Gminy na sesji 29 marca zatwierdziła uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej na lata 2011-2015.

Plan był uprzednio przedstawiany na posiedzeniach komisji. Najważniejszym jego punktem – jak podkreślał kierownik Zakładu Jan Śliwiński – jest budowa stacji uzdatniania wody w Rząśniku. Istniejąca stacja kończy żywotność technologiczną, stan techniczny zbiorników, z których pobiera się wodę, jest bardzo słaby, podobnie jak urządzeń wewnętrznych.

– Chcemy rozbudować sieć kanalizacyjną i wodociągową, to zresztą obowiązek gminy – przedstawiał plan Jan Śliwiński. – Wiele osób się buduje, np. w Porządziu, chcemy umożliwić mieszkańcom dostęp do tych sieci.
Oprócz inwestycji większych pozostają do wykonania drobniejsze prace remontowe, jak udrożnienie przewodów do stacji w Ochudnie, naprawa dachów, rynien. Oczyszczalnię modernizowano w 2010 r., była to część technologiczna prac, której efekty są dobre, jak ocenił kierownik zakładu. Pozostało jeszcze dostosowanie dróg dojazdowych do potrzeb transportu osadu z oczyszczalni. Jest przewożony 40-tonowymi samochodami, trzeba utwardzić nawierzchnie dróg.

Oddzielną sprawą jest montaż monitoringu, umożliwiającego obserwowanie i nadzór sieci, zwłaszcza oczyszczalnię i stację uzdatniania wody oraz przepompownie. Te ostatnie należy niemal codziennie sprawdzać, a jest ich 14, w związku z czym objazd taki generuje spore koszty.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 2 mln zł. Gmina w kwietniu będzie składać wniosek o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, którą opłaci wykonawców. Po uzyskaniu refundacji z funduszy unijnych, środki te posłużą do spłaty pożyczki. Co do wyboru programu unijnego, jest to jeszcze sprawa otwarta. To normalna procedura, zastosowana też przy wykonanej wcześniej modernizacji oczyszczalni – środkami unijnymi spłaca się pożyczkę, zaciągniętą na wykonanie zadania. W aktualną inwestycję będą zaangażowane również środki własne, jednak największy koszt to budowa nowej stacji. Reszta zadań nie będzie generować takich środków, to np. remonty budynków, przedłużanie sieci. Dokumentacja dotycząca planowanej stacji uzdatniania wody została już złożona do Starostwa Powiatowego.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl