Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 lipca 2020 r., imieniny Amelii, Filipa

Po co burzyć to, co działa dobrze…

(Zam: 16.11.2016 r., godz. 14.28)

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeciwstawia się planowanej przez rząd reformie szkolnictwa. Prezes organizacji Sławomir Broniarz 9 listopada wziął udział w Wyszkowie w debacie na temat przyszłości edukacji.Jego zdaniem, planowana przez PiS zmiana będzie sprzyjać tworzeniu „nowej istoty społecznej”.
Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz był gościem powstałego niedawno w Wyszkowie Klubu Obywatelskiego, w którego imieniu zebranych w auli filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica witał Adam Mróz. Lider wyszkowskiej Platformy Obywatelskiej zapowiedział serię podobnych spotkań.
– Chciałbym, by te dyskusje były autentyczne i by toczyły się na wysokim poziomie – podkreślił Adam Mróz.
W debacie o edukacji wzięli udział głównie nauczyciele i samorządowcy.
Według Sławomira Broniarza, zdecydowana większość nauczycieli jest reformie przeciwna.
– Moim zdaniem, reforma nie dotyka bezpośrednio edukacji. Celem jest w miarę bezbolesne przeprowadzenie, głównie rękami nauczycieli i rodziców, zmian w zakresie obsady stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego w roku 2018 – uznał prezes ZNP. – Poirytowani rodzice, a także nauczyciele, którzy nie znajdą swojego nazwiska w arkuszach organizacyjnych szkół, nie będą mieli pretensji do minister edukacji narodowej, Sejmu, rządzących, tylko przyjdą do swojego wójta, burmistrza, prezydenta, starosty. To samorząd jest organem założycielskim szkół i on będzie traktowany jako sprawca nieszczęścia – dodał.
Sławomir Broniarz uważa, że braki w finansowaniu (niewystarczająca rządowa subwencja) będą skutkowały zwolnieniami nauczycieli. ZNP zaniepokojone jest też planowanymi zmianami w programach nauczania.
– Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że być może będziemy jako szkoła wykorzystywani w procesie tworzenia nowego obywatela, nowego absolwenta, nowej istoty społecznej, która będzie modelowana na wzór i podobieństwo tych, którzy nam ten model serwują – oznajmił gość. – Pojawia się nowy wzorzec bohatera historycznego, nowy wzór bohatera do naśladowania, tyle tylko, że bez miecza, tarczy, ale z kijem baseballowym, to wzorce, które będą punktem wyjścia do wychowania młodego pokolenia.
Zdaniem S. Broniarza, rząd nie ma podstaw, by twierdzić, że gimnazja nie sprawdziły się i panuje w nich patologia. Według niego, dowodem na to nie jest przykład niedawnego pobicia ucznia w szkole w Koninie.
– Mamy 1 mln 100 tys. uczniów w gimnazjach i posługiwanie się trzema czy czterema przykładami jest po prostu obrazoburcze. To, że jakiś idiota pobił profesora w tramwaju wcale oznacza, że powinniśmy likwidować uniwersytety czy komunikację zbiorową – zaznaczył. – Mamy dobrą szkołę, dobrych nauczycieli, mamy się czym chwalić. Pytanie, po co burzyć to, co funkcjonuje dobrze? – podkreślił.
Przejęcie przed laty szkół przez samorządy uznał za dobrą decyzję rządzących. Jak zauważył, powstanie gimnazjów łączyło się dla nich z brakiem lokali i pieniędzy na stworzenie placówek.
– Gimnazja od samego początku były pozostawione same sobie. I jeśli mówimy, że ta reforma się udała to nie dzięki Handkemu (minister edukacji – przyp. red.), czy kolejnym ministrom, ale nauczycielom i samorządom – zaznaczył. – Bez względu, jaka opcja polityczna rządzi, kto wygra wybory, edukacja nie powinna być zakładnikiem jakiejkolwiek opcji politycznej, a gimnazja jako element ustroju szkolnego bronią się swoimi wynikami.

Potrzebne zmiany także w uczelniach
Naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego Sławomir Cieślak sugerował reformę edukacji także na poziomie akademickim.
– Środowisko akademickie jest dosyć hermetyczne. Nie formułuje tego, co widzi i wie. Jest jednak pytanie, czy tak naprawdę nie jest potrzebna reforma szkolnictwa wyższego? Ono też powinno się dopasować do modelu systemu edukacyjnego – mówił.
– Trudno upatrywać winy tylko liceów w tym, że kilku czy kilkunastu rektorów negatywnie oceniło istniejący model ustrojowy szkolnictwa. Większość z państwa siedzących tu zdawała egzaminy na wyższe studia, a dzisiaj można zostać słuchaczem wyższej uczelni mając maturę na poziomie 30 proc. – argumentował S. Broniarz składając odpowiedzialność za jakość kształcenia także na uczelnie. – To dobrze, że wśród ludzi są aspiracje, ale nie do końca ci, którzy na te wyższe studia idą są tymi, na których my byśmy czekali. Z długiej strony cieszymy się, że poszli na studia, a nie skończyli gdzieś pod budką z piwem. Trzeba znaleźć złoty środek, bo nie osiągniemy jakości wtedy, kiedy będziemy mówić tylko o masowości w skolaryzacji i będziemy przyjmować na wyższe studia tych, którzy tam nie powinni się znaleźć.
Prezes ZNP przyznał jednocześnie, że dziś jest więcej miejsc w państwowych szkołach wyższych niż abiturientów. Jego zdaniem, istnieje też zbyt dużo kierunków pedagogicznych w ofercie uczelni w stosunku do zapotrzebowania panującego na rynku pracy.
– To tak jak w szkołach, jeśli środowisko samo tej sytuacji nie uporządkuje, to trudno liczyć, że ustawodawca to zrobi – podkreślił gość. – To samo tyczy się nauczycieli. Nie jest tajemnicą, że istnieje jakiś odsetek takich nauczycieli, którzy się w szkole w ogóle nie powinni się znaleźć, bo nie ma w nich nic z Janusza Korczaka.
Nauczyciel Gimnazjum nr 2 Krzysztof Ogrodziński wypomniał prezesowi ZNP, że ten zarzucił nauczycielom bierność w stosunku do planowanych zmian.
– Co robi związek, by powstrzymać tę reformę? – zwrócił się do Sławomira Broniarza. – Z drugiej strony, co my jako nauczyciele możemy zrobić, jeśli Sejm ma większość, ma prezydenta, nie zwraca uwagi na opinie samorządowców, fachowców? Czy mamy się tylko dostosować do tej reformy i starać się ją wdrażać z jak najmniejszym problemem dla dzieci?
S. Broniarz przypomniał, że ZNP jest aktywne i kontestowało już wcześniej pomysł nowego rządu dotyczący zniesienia obowiązku szkolnego dla 6-latków.
– Małżeństwo Elbanowskich miało jednak większy wpływ na losy 6-latków aniżeli społeczeństwo – dodał.
Zaznaczył, że związek wyraża swoje zdanie w publikacjach w „Głosie nauczycielskim”, Internecie, a także dzięki obecności w mediach.
– Kiedy zaczęliśmy kontestować pomysł likwidacji gimnazjów, zarzucono mi że jestem politykiem, co dziś jest określeniem pejoratywnym – podkreślił. – Jak nie ma argumentów rzeczowych, to pojawiają się inwektywy. Pojawił się zarzut, że należę do KOD-u. Sprawdziłem – żeby sie zapisać do KOD-u, trzeba wypełnić deklarację i otrzymać legitymację. Takie twierdzenie było jednak reakcją ministerstwa na działania związku. Dziś nie jesteśmy sami. Mamy za sobą korporacje samorządowe, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowniczej Kadry Oświatowej, kilkanaście organizacji pozarządowych, stowarzyszenia rodziców, świat nauki. To efekt tego, że coś robimy.
– Uważam, że za delikatnie postępujecie i za późno. Manifestacja będzie dopiero 19 listopada – wtrącił Krzysztof Ogrodziński. – Czy pan nie uważa, że polityczna mądrość naszego rządu dąży do tego, by skłócić nasze środowisko, aby poszło ono w różnych kierunkach? Wyszkowski samorząd nie może podjąć konkretnych decyzji, bo nie ma uchwalonego nowego prawa oświatowego. My też nie wiemy, co mamy robić, ale się przygotowujemy. Dajemy propozycje samorządowi, by reforma była z korzyścią dla dzieci, rodziców, nauczycieli, infrastruktury.
– 19 listopada wcale nie jest późnym terminem. Sejm nawet jeśli przyjmie ustawę w ciągu jednego posiedzenia, to jeszcze jest Senat, prezydent – uznał prezes ZNP. – Jeśli nas będzie na placu Piłsudskiego 20 tysięcy, to efektu żadnego nie będzie, ale jak będzie 50-60 tysiecy, to robi to wrażenie.

Problem ze szkolnictwem zawodowym
O szkolnictwo zawodowe i planowane szkoły branżowe zapytał nauczyciel Paweł Różański.
– Jak pan widzi przywrócenie tych młodych ludzi do zawodu tokarza czy frezera? I kto ich będzie uczył? – podkreślił i zwrócił uwagę na brak narzędzi do nauki. – Czy mamy ich uczyć teoretycznie?
Zdaniem S. Broniarza, nie ma dziś wielu chętnych firm, które uczyłyby młodych ludzi zawodu w praktyce. Wolą przeprowadzić własne kursy zatrudniając kadrę.
– Nie potrafię odpowiedzieć, w jakim kierunku pójdzie szkolnictwo zawodowe, bo lada moment może się okazać, że cała sfera usług wymaga tylko i wyłącznie 2-3-miesięcznych kursów, a nie 3 lat zasadniczej szkoły zawodowej – stwierdził szef ZNP. – Rynek usług kończy się, wchodzimy w nowy etap rozwoju gospodarczego, potrzebne będą takie zawody, których dziś nie jesteśmy w stanie określić. Nauczyciel jest w stanie przygotować do każdego zawodu, ale musi wiedzieć do jakiego.
Swoje obawy wyraziła Elżbieta Piórkowska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku i jednocześnie przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie.
– Ta reforma, niestety zostanie wprowadzona, klamka zapadła. Nasze niezadowolenie jest ogromne. Duże koszty poniesiemy jako dyrektorzy i jako samorządowcy – zaznaczyła. – Większość z nas pewnie nie była zwolennikami wprowadzenia gimnazjów. Dziś natomiast burzymy się, że będą one likwidowane – nie stać nas na kolejną reformę, nowe programy, podręczniki. Dużo pracy włożono w to, by gimnazja dobrze funkcjonowały – dodała. – Większość z nas ma obawy, czy nie będziemy zwolnieni. Jako dyrektor szkoły będę musiała podjąć taką decyzję. Mam 98 proc. nauczycieli Korczaków. Kogo z nich teraz zwolnić? Większość z nich ma potrójne kwalifikacje, to wspaniali terapeuci.
E. Piórkowska podkreśliła, że samorządy dodają wiele pieniędzy z własnego budżetu (poza finansowaniem rządowym) do funkcjonowania szkół.
– Co zrobić, by nauczyciele jednego z naszych gimnazjów nie stracili pracy? I aby dzieci nie straciły na reformie, żeby rodzice byli zadowoleni? – zastanawiała się.
S. Broniarz przyznał, że samorządy zainwestowały ogromne pieniądze w lokalne szkoły.
– Komisja wspólna rządu i samorządu budziła nadzieję, że ktoś pani premier przemówi do rozsądku – podkreślił namawiając, by w lokalnych społecznościach odbywały się dyskusje dotyczące jak najlepszego przejścia przez zmiany.
Nie miał jednak wątpliwości, że kolejna reforma będzie generowała kolejne duże koszty dla samorządów.
J.P.


Komentarze

Dodane przez Zofia, w dniu 16.11.2016 r., godz. 16.12
Jak to po co burzyć. Przecież PIS burzy wszystko to, co jest dobre. Jestem matką dwojga dzieci w szkole podstawowej. Starszy syn jest już w technikum. W mojej ocenie gimnazja to bardzo dobre szkoły. Moje dzieci nie chcą słyszeć o tym, że mają pozostać do VIII klasy w podstawówce. A coraz głośniej mówi się na ten temat, że te reforma jest zupełnie nieprzygotowana. Rzeczywicie, nie ma powodu, żeby niszczyć to , co dobrze funkcjonuje. Słucham radia, oglądam telewizję, tyle mądrych ludzi jest przeciwko tej rewolucji. O co tu chodzi. Chyba naprawdę tylko o to, żeby ktoś na tym zarobił. Prezes powiedział, że p. Szydło to gospodyni, ale chyba nie najlepsza, jak nie dba o dzieci i szasta niepotrzebnie pieniędzmi.
Dodane przez prawy, w dniu 16.11.2016 r., godz. 16.55
Tak plujecie na PiS a niedawno senator PSL przeszedł do PiS a dziś poseł PO przeszedł do Nowoczesnej.
Dodane przez do Zofii, w dniu 16.11.2016 r., godz. 18.27
Zofia co ty wypisujesz. Gimnazja były wcześniej dobre jak było dużo małych szkół wiejskich, słabo wyposażonych i pójście do dobrze wyposażonego gimnazjum było sensownym posunięciem. Ale teraz jak tych małych szkół wiejskich nie ma, nastąpił duży skok cywilizacyjny w Polsce, to gimnazja zostały wypierane przez zespoły szkół, składające się z podstawówki i gimnazjum czyli tworzono podstawówkę 9-klasową. Dlaczego jeszcze gimnazja są złe bo nie potrafią dobrze przygotować do ponadgimnazjalnej. Nawet dobrze przygotowani z matematyki w gimnazjum nie radzą sobie z matematyką w pierwszej klasie liceum. 3-letnie liceum( teraz będzie czteroletnie) nie jest w stanie przygotować do matury i na studia.Uczniów uczą rozwiązywać zadania testowe ale już żeby poradzić sobie z egzaminami z przedmiotów rozszerzonych, z matematyki, j. angielskiego i innych to jest coraz gorzej i pogłębia się różnica w stosunku do dzieci uczonych w Warszawie. Kiedy się uczyć jak w podstawówce, 4-5 a w szóstej przygotowują do testu, w gimnazjum w pierwszej wyrównują poziom, w drugiej uczą a w trzeciej przygotowują do bardzo ważnego testu gimnazjalnego, w liceum podobnie. Jak nauczyć jak są trzy cykle trzyletnie, w których pewnie z rok przeznaczano na równanie albo przygotowywanie do egzaminów. Nie mówię o innych aspektach związanych z rozwojem emocjonalnym, gimnazjum to było inne środowisko niż w podstawówce. Patrzę tak jako rodzic ale pewnie specjaliści znajdą jeszcze inne ważne sprawy. Nowy system jest klarowniejszy i lepszy. Rodzice to szybko zauważą a nie jak teraz młodzież uczy się do 1 w nocy a oceny i wiadomości niesatysfakcjonujące młodzież. A szkoła średnia to coś więcej niż tylko kucie.
Dodane przez Aldona, w dniu 16.11.2016 r., godz. 18.40
Całkowicie się z tym panem Broniarzem zgadzam. Ta reforma przyniesie dużo złego i pochłonie mnóstwo pieniędzy. Znowu na nic nie będzie, bo trzeba dołożyć do szkół. A najbardziej ucierpią dzieci. Dlaczego PiS mówi, że ludzie chcą likwidacji gimnazjów. Ci, z którymi ja rozmawiam twierdzą, że to głupota, a ci, co mają dzieci w wieku szkolnym są mocna zaniepokojeni. Ja tam na manifestacje się nie wybieram, ale więcej na PIS nie zagłosuję. Głupio robią.
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 16.11.2016 r., godz. 19.42
Pan, a może raczej towarzysz Broniarz w 1999 roku wyprowadzał ludzi na ulice, żeby zablokować ówczesną reformę, w wyniku której powstały gimnazja. Dziś również organizuje manifestacje, które mają jednak nie dopuścić do likwidacji gimnazjów.Szukałem wyjaśnienia tego faktu w relacji ze spotkania. Ale nie znalazłem. Widocznie pan Broniarz nie uznał za stosowne udzielić informacji w tej sprawie. Opowiada natomiast o tworzeniu "nowej istoty społecznej". Ma w tym spore doświadczenie, w ZNP jest od dawien dawna, bowiem wstąpił do tej komunistycznej organizacji w pamiętnym roku 1981.
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 16.11.2016 r., godz. 21.22
Pytanie - po co burzyć? Odpowiedź - bo działa dobrze. I wszystko jasne w temacie.
Dodane przez Anonim, w dniu 16.11.2016 r., godz. 21.36
Program 500 plus.Karabin 500 plus.Mieszkanie plus.Zmniejszenie wieku emerytalnego.75 lat plus (leki).Z tych plusów wyjdzie taki minusowy deficyt,dług,który polakom się nie wyśnił w horrorach i Balcerowicz znowu będzie nas ratował.Każdy kto ma pojęcie o ekonomii wie,że to nierealne !!!!!!!!!!!!!!! Dolar kosztował rok temu około 3,10 zł.Teraz prawie 4,10 zł i będzie drożej.
Dodane przez system is error., w dniu 16.11.2016 r., godz. 22.53
Pytanie - po co burzyć ? Odpowiedź - bo działa źle. Pytanie - dlaczego działa źle ? Odpowiedź - bo uczniowie mimo komputerów, wyedukowanych nauczycieli i całego tego nowoczesnego wyposażenia są głupsi niż ich koledzy z XX wieku.
Dodane przez Kamil, w dniu 17.11.2016 r., godz. 07.50
Skończyłem gimnazjum, liceum, studia. Tak jak moi rówieśnicy jestem dowodem na to, że ten system jest dobry i chciałbym, żeby moje dzieci też w takim się uczyły. Nie sądzę, żeby to nowe było lepsze, a więc po co to?
To wy jesteście głupsi
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 17.11.2016 r., godz. 08.49
Głupsi niż przewiduje ustawa, bo pomimo doświadczeń II Wojny Światowej i lat komunizmu zagłosowaliście na tą kato-komuno-faszystowską bandę, która niszczy dziś wszystko co Polska i Polacy osiągnęli po odzyskaniu niepodległości.
do anonim
Dodane przez k, w dniu 17.11.2016 r., godz. 08.50
zapomniales o ekschumacji plus i koryto plus ( misiewicze) i powinni sobie mowic z mownicy brawo Ty - Brawo Ja
Dodane przez ola, w dniu 17.11.2016 r., godz. 09.09
rozdawane przez "dobrą zmianę" na lewo i prawo, bez względu na potrzeby i okoliczności indywidualne, kolejnych plusów odbywa się w świetle kamer, natomiast cichcem ruszyła druga fala tzw. odszkodowań smoleńskich. I tak, już wpłynęło ok. 150 wniosków od bliższej i dalszej rodziny ( łącznie z wnukami!), przy czy liderem jest pani Gosiewska, europosłanka ( odsyłam do informacji o uposażeniu europosłów), która oprócz tego co już otrzymała i otrzymuje, a więc tuż po katastrofie 250 tys. dla siebie i każdego z dzieci, oraz rodziców, jednorazowego odszkodowania w wysokości 40 tys. zł, comiesięcznej renty dla dzieci w wysokości 2 tys. zł, 4 wdowy dostały po 4 tys. zł renty, natomiast 11 niepracujących współmałżonków po 2-3 tys. zł comiesięcznej renty. To wszystko okazało się za mało i pani Gosiewska wystąpiła o 5 mln odszkodowanie oraz dodatkowe pieniądze na dzieci, pani Merta chce 2 mln zł, brat i rodzice jednej ze stewardes 2 mln zł, pani Kurtyka 1 mln zł, itd. W każdym razie minister Macierewicz powołał powołał specjalnego pełnomocnika ds odszkodowań smoleńskich. Jeżeli więc niektórym w naszym kraju wystarczą resztki i ogryzki po "dobrej zmianie" to już nie wiadomo czy śmiać się czy płakać...Zgadzam się, że deficyt tuż za rogiem, a dług publiczny nigdy nie był tak wysoki!!! Jednym słowem - rokowanie złe. P.S. Dzisiaj super-minister będzie pokazywać kolejne prezentacje, pieniędzy z tego nie będzie ale dla wybranych kolejne kawy, ciasteczka, przekąski, obiady, podróże, hotele... i tak to się kręci
Dodane przez Anonim, w dniu 17.11.2016 r., godz. 10.36
ola, taka mądra. Też chodziła do gimnazjum?
Dodane przez ja, w dniu 17.11.2016 r., godz. 11.09
Dlaczego system jest zły i trzeba go zmienić na 8+4 lub 8+5 ? Bo nauczyciele nie uczą tylko wymagają.
Dodane przez Jadwiga, w dniu 17.11.2016 r., godz. 12.00
Przez ten rok PIS udowodnił, że nie umie rządzić.
Dodane przez k, w dniu 17.11.2016 r., godz. 13.16
czasy sie zmienily i zadne zmiany gimnazjum nie pomoga kiedys do zawodowki byly egzaminy wstepne a teraz na studia kazdego przyjmuja kto ma kase i wplaca jest za duzo szkol srednich i kazdy sie dostanie gdzie chce i nie musi sie uczyc a kiedys po 10 osob na jedno miejsce do liceum
Do M.Eychlera
Dodane przez Tedy, w dniu 17.11.2016 r., godz. 14.59
Jedynie co twoj mozg przetwarza,to nienawiscia do PiS. w kazdym z komentarzu,jak tez gdy piszesz pod innymi nickami sa tylko obelgi. A zatem jak mozna nazwac osobe tak piszaca? Czy jest w porzadku z twoja osobowoscia? Czy Ty potrafisz napisac cos rozsadnego,prawdziwego. Wyluzuj sie, bo to nudne pisanie dookola to samo. Widac,ze o niczym nie masz pojecia i bredzisz jak maly Kazio co nie chce isc do przedszkola
Czerwony Wyszków
Dodane przez Jacek, w dniu 17.11.2016 r., godz. 18.27
Panie głowacki, komuna w Wyszkowie ma wielu sympatyków. Nie mówę tylko o panu w pierwszym rządzie.
Dodane przez Roman, w dniu 17.11.2016 r., godz. 19.21
Obserwuję, jak Polacy przełknęli następne kłamstwo PISu. Prezydent obiecał obniżyć wiek emerytalny, jak tylko zostanie prezydentem. Nic nie wspominał, że obniży też emerytury, a nawet przed wyborami zapewniał, że muszą one wzrosnąć. Teraz wyszło jak z tymi niby darmymi lekami, tanimi mieszkaniami, frankowiczami itp. Ta dobra zmiana już zaczyna wszystkim bokiem wychodzić.
Dodane przez wawa, w dniu 17.11.2016 r., godz. 20.58
Jestem pewien,że taki Tedy ma w szafie kij bejzbolowy z logo Polski Walczącej.To jest najbardziej debilny elektorat Kaczyńskiego.To jest typ palący flagę Ukrainy.Likwidacja gimnazjów to czysta głupota.To jest totalna walka dla walki ze wszystkim co zrobili poprzednicy.Jarosław Kaczyński doprowadza Polskę do przepaści.
Dodane przez Anonim, w dniu 17.11.2016 r., godz. 21.05
Panie Głowacki Marek.Od 1999 roku to chyba coś się zmieniło.Na tej podstawie każdy ma prawo do zmiany zdania
Do wawa czyli seledynowego gbura
Dodane przez Tedy, w dniu 17.11.2016 r., godz. 22.11
Takie skojarzenia sa tylko w sam raz pasujace do twojego zacietrzewienia. Chlopie,to,ze ukaral cie los pozbawiajac rozumu,to jeszcze z zawzietoscia pokazujesz to w kazdym komentarzu. Jednego nie wiesz,ze ty,wlasnie tylko ty nie jestes w stanie nikogo obrazic bo obrazasz i kompromitujesz tylko swoja watla juz osobowosc. Nie zastanawia cie,ze ludzie nie chca podawac ci reki i unikaja. Lach w seledynowym kolorze przynosi ci tylko pogarde, tyko wspolczuc tym co sa z toba na codzien..
Dodane przez Barbara, w dniu 18.11.2016 r., godz. 08.24
Nauczyciele liceów dopiero teraz zauważyli, że ,,dobra zmiana" wydłużyła naukę w liceach o rok, a godzin jest tyle samo, co przy trzech latach nauki. Może wreszcie wszyscy zrozumieją, jaki jest prawdziwy cel tej reformy. Nasi nauczyciele razem z innymi jadą jutro na manifestację. Dość tych kłamstw.
do Tedy znaczy Josek
Dodane przez wawa, w dniu 18.11.2016 r., godz. 09.34
Ty jesteś skrajny nacjonalista pisowski na dodatek chory i jedyny taki na tym forum i w Wyszkowie.Pozdrowienia i wyrazy poparcia dla KOD i Pana Marka Eychlera.Racja jest po Waszej stronie.
Seledynowy nieuk nadaje jak zwykle
Dodane przez Tedy, w dniu 18.11.2016 r., godz. 13.31
Czy ty masz pojecie o czymkolwiek innym? W twoich juz wyprostowanych zwojach mozgowych zaKODowane tylko PiS i msciwosci. Przegrana na kazdym zbiegowisku i wasza bezradnosc w propagandzie poteguje u ciebie chorobe. Im wiecej glupawych wpisow seledynowego gbura tym lepiej,ty soba,swoim zaklamaniem,prostactwem doskonale napedzasz fale niecheci i wrogosci do takich jakich ty wynaturzonych struktur piszacych na zlecenie.
Do Marka E.
Dodane przez Zenek, w dniu 18.11.2016 r., godz. 13.41
Panie Marku,artykul i komentarze do niego dotycza waznej sprawy. Natomiast pan jak bumerang ciagle pisze tylko jedno i jak zawsze bez sensu i nie grzecznie. Ma pan problemy osobiste to sa psycholodzy,ktorzy pomaga. Wyladowywanie stresu na forum jest bezskuteczne i nie przynosi ulgi. Uszanuj pan czytelnikow i nie zasmiecaj swoimi problemamy forum.
do WAWA
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 18.11.2016 r., godz. 14.05
Wawa, mówienie, że jest skrajnym nacjonalistą to dla tego przygłupa tylko powód do dumy. To skrajny debil po prostu.
Dodane przez Anonim, w dniu 18.11.2016 r., godz. 18.18
czy Tedy=Josek to J Osęka?
Dodane przez wawa, w dniu 18.11.2016 r., godz. 21.17
Chciałbym "zaśmiecić" to forum refleksią dotyczącą obchodów 14 rocznicy mianowania na stanowisko prezydenta Wa-wy Lecha Kaczyńskiego.Stanowczo protestuję za wydawaniem państwowych pieniędzy na bardzo przepłacone wieńce składane przed jego urealnionym wizerunkiem,pomnikiem,płaskorzeźbą.Ekshumacje to miliony ze skarbu państwa,które są naprawdę niepotrzebne.Wszystko co zrobi Pis jest poprawiane tak jak ten pseudo pomnik.Wiele ustaw uchwalanych w sejmie to buble prawne,które są poprawiane.Nie uważam Lecha Kaczyńskiego za szkodnika interesów Polski.Szkodnikiem jest jego brat.
Dodane przez Anonim, w dniu 18.11.2016 r., godz. 21.27
Marku Eychler.W związku ze znaczną zbieżnością poglądów politycznych i zbliżającym sę końcem roku.Zapraszam Cię na piwo.Termin do ustalenia.
do Jacka i anonima z 17.11 , 21.05
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 18.11.2016 r., godz. 21.55
Po pierwsze wątpię, że jest jakiś Czerwony Wyszków. Został on rozbity, a po części sam się zmarginalizował. Oczywiście są jacyś SBecy, partyjniacy, ale także osoby oszukane przez komunę, którzy po cichu śpiewają sobie czasem "Bój to jest nasz ostatni...." i marzą o powrocie do starych dobrych, komunistycznych czasów. Ale to jest margines. To, że żyją na ciepłych emeryturkach ( dotyczy esbeków i partyjniaków, a także innych komunistycznych nierobów) to skandal, to kompletne dno i mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Groźniejsi są jednak wg mnie ci częściowo przepoczwarzeni, zadomowieni w nowych strukturach i je degenerujący. Ja się zgadzam, że można zmienić zdanie. Nie akceptuję jednak ukrywania zmiany poglądów. A to ma miejsce.
do Zenek
Dodane przez Anonim, w dniu 18.11.2016 r., godz. 22.11
Dziwne że nie bulwersuje Cię wpis powyżej twojego.
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 19.11.2016 r., godz. 07.18
Towarzysz Broniarz nic nie mówił o neomarksistowskiej ideologi gender, której wielkim zwolennikiem jest ZNP. Nie namawiał do jej wyznawania. A przecież ostatnio ZNP był bardzo aktywny w tej sprawie. Czyżby zapraszający poinformowali go, że w Wyszkowie ten temat mógłby być niebezpieczny ?
Do Anonima 18 11 godz 22.11
Dodane przez Zenek, w dniu 19.11.2016 r., godz. 14.06
Wyobraz sobie,ze nie bulwersuje mnie wpis Tedy. Uwazam,ze w porownaniu z niegrzecznymi a wrecz brutalnymi komentarzami goscia seledynowego ( jak go nazywajac) komentarz Tedy prawdziwie odzwierciadla jego postepowanie. Wyglada na to,ze dla Ciebie chamstwo. jest cacy,natomiast krytyka chamstwa to juz Cie bulwersuje. No coz,mamy rozne wartosci jak tez rozne upodobania.
Dodane przez ///, w dniu 19.11.2016 r., godz. 15.10
"A gdzie był pan Broniarz, gdy ponad rok temu wpychano na siłę sześciolatki do pierwszej klasy? "
obsesja
Dodane przez Wiktor, w dniu 19.11.2016 r., godz. 15.32
Pseudo reforma.Nieodpowiedzialna dewastacja systemu oświaty".........Bo Wam się zachciało być jak towarzysz Mao"......Pisowski kaganiec zamiast kaganka.Nie liczenie się ze środowiskiem nauczycielskim i rodzicami.Skandaliczna,kosztowna,niepotrzebna deformacja edukacji realizowana przez Zalewską poprzez wprowadzanie w błąd opinii publicznej oraz poniżanie nauczycieli.Jeden wielki chaos w szkole i w państwie.Pis to partia ludzi,którzy przez swoją prostotę nigdzie indziej kariery by nie zrobili.......Głowacki idz do lekarza.Wybierz takiego,który za komuny nie leczył bo przy wiadomej chorobie nie fizycznej dostaniesz jeszcze zawału na wiadomość,że dotykał kiedyś jakiegoś SB-ka.
Dodane przez asd, w dniu 19.11.2016 r., godz. 19.33
Niektórzy wiecznie narzekają, straszą, protestują, strajkują, manifestują. "zakładali" gimnazja były krzyki, likwidują gimnazja też krzyczą. Zlikwidować Kartę Nauczyciela i do pracy rodacy. Gdyby nie reforma oświaty, to teraz zapewne by żądały podwyżek i też by strajkowały...... Wpis ja :" nauczyciele nie uczą tylko wymagają." tylko szkoda, że nie od siebie a dla siebie. :) a efekt Jest taki jak pisze system is error. 100% racji. brawo, system jest zły i trzeba to zmienić....
Dodane przez Anonim, w dniu 19.11.2016 r., godz. 21.06
Dlaczego Bóg pokarał Polskę aż takimi pokrakami w Pis.To nie jest grono odpowiedzialnych ludzi do rządzenia.Według Zalewskiej nauczyciele z likwidowanych gimnazjów mają otrzymać od losu "nową" szansę czyli 30 tysięcy nauczycieli w całym kraju na bruk.
Dodane przez Wiktor, w dniu 19.11.2016 r., godz. 21.49
Gwiazdą tygodnia jest nijaka pani Pielucha z partii Pśys (siedzi w ostatnim rzędzie ław sejmowych).Kobita jest za deportacjami inaczej niż kaczyński myślących.Miliony różnie wybierają.....Nawet Białoruś po ostatnich wyborach nie jest najgorszym wyborem.
Seledyn juz pisze jako Wiktor
Dodane przez Anonim, w dniu 19.11.2016 r., godz. 22.48
Pewnie trzyma przed komputerem kalendarz z imionami i co raz wali pod innym nickiem. Ile ten chlopina natrudzi sie na prozno,a PiS idzie w potege,a ludzie przejrzeli na oczy i ciesza sie z pozytywnych dokonan Rzadu.
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 20.11.2016 r., godz. 08.59
Każdy, kto sobie wpisze w wyszukiwarkę hasło "ZNP a gender" dotrze do dużej ilości materiałów świadczących o tym, że organizacja ta promuje ideologię gender. Jej liderzy, jak wynika z różnych oświadczeń i stanowisk chcieliby wprowadzać tę ideologię do przedszkoli, szkół i na uniwersytety. Niewątpliwie w Platformie Obywatelskiej nurt gender jest również bardzo silny, szczególnie po odejściu Jarosława Gowina. Mamy więc jeden z ważnych elementów ideowego sojuszu pomiędzy ZNP i PO. Sojuszu widocznego również w Wyszkowie. A jednak na tym etapie pan Mróz nie zdecydował się poruszyć tej ważnej sprawy. Ciekawe dlaczego ?
Dodane przez Anonim, w dniu 20.11.2016 r., godz. 11.24
Pis to raczej już upadł.Tymczasem na kolana.Spodziewamy się wcześniejszych wyborów z powodu TOTALNEJ KOMPROMITACJI Polski przez tych ludzi.Brawoooo Eychler
Dodane przez Anonim, w dniu 20.11.2016 r., godz. 11.35
Nie byłam na manifestacji z nauczycielami, bo pojechałam z rodziną na uroczystości do Łagiewnik. Całą Mszę modliłam się do Chrystusa Króla, by oświecił wreszcie rządzących, żeby przestali krzywdzić ludzi swoimi pomysłami, i żeby zaniechali tej nieprzemyślanej i niepotrzebnej reformy. Na mszy był też Prezydent. Może ta wspólna modlitwa pomoże.
Dodane przez Anonim, w dniu 20.11.2016 r., godz. 13.31
WITAMY W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE.
Dodane przez Anonim, w dniu 20.11.2016 r., godz. 14.37
PiS pracuje,nie okrada,a seledynowy pisze to o czym jego chora glowa marzy. PiS nie upadl,raczej seledyniak upadl na glowie i to z dluzej wysokosci i stad pojawiajace sie glupawe,nic nie wnoszace komentarze. Jest tak zamotany,ze nie dostrzega,ze jego sponsor KODogorywa,a dlaczego? Sa w nim tacy osobnicy jak wyszkowski nieudacznik w seledynowym lachu,ktorzy oprocz nie wiedzy,klamstw,prowokacji i kompromitacji,nic soba nie wnosza. Ta ofiara losu zszedl do poziomu,gdzie sam siebie pozdrawia,zachwala,zaprasza na piwo,piszac pod roznymi nickami,myslac,ze czytelnicy reprezentuja ten sam niski intelekt jak on.
Dodane przez Anonim, w dniu 20.11.2016 r., godz. 14.45
Ostatnia deska ratunku dla szczujni to modlitwa do Boga? Weźcie się do roboty posożyty, dość waszego wycia za przeszłością. Wszystko wam nie pasuje. Biadolicie nad Polska jakby to była tylko wasza własność.
Dodane przez MK, w dniu 20.11.2016 r., godz. 17.37
Dziś po raz pierwszy się przestraszyłem i zasmuciłem jednocześnie, gdy na ulicę wyszedł KOD nauczycielski. Przerażenie i smutek głównie wzięły się stąd, że kilkoro demonstrantów zostało zaczepionych przez reporterów i udzieliło odpowiedzi na żywo. Nie były to opinie oszlifowane do wieczornych wydań, ale tak zwane setki, czyli co się powiedziało, to już się „nieodpowie”. Na pytanie, dlaczego Pani/Pan protestują, klasyczne ciała pedagogiczne, emocjonalnie, na poziomie klas wczesnoszkolnych, kaleczyły zdania tak nieludzko, że nie przypominało to języka polskiego. Pragnę uspokoić wszystkie nauczycielki i nauczycieli, że nie jest to ocena zawodu i środowiska, ale tej części, która wyległa na ulicę. Naprawdę słabo się człowiekowi robi, gdy pomyśli, że tacy ludzie odpowiadają za edukację naszych dzieci. Przeszedłem przez trzy poziomy szkolnictwa, starą podstawówkę, stare liceum ogólnokształcące i niestety nowe studia, które uważam za żadne osiągnięcie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że jakieś 70% nauczycieli, to byli święci ludzie. Potrafili z nami wytrzymać i pomimo niesamowitego oporu materii, włożyć nam do głów przynajmniej tyle wiedzy, żebyśmy się nie kompromitowali, jak nauczyciele na marszach ZNP i KOD.
Dodane przez Popieram odpowiedzialnych nauczycieli., w dniu 20.11.2016 r., godz. 18.00
Niektórzy nauczyciele dziwią się, że ZNP tak walczy o stary system i swoich dyrektorów i wicedyrektorów z gimnazjum. ZNP i tak ma dil z samorządem w Wyszkowie i krzywdy im nie zrobią. Pytanie czy Nowosielski i radni zdecydują się na mniejsze liczebnie klasy i naukę na jedną zmianę czy oszczędzanie na oświacie, likwidację gimnazjum i zwalnianie nauczycieli ? PiS może robi niektóre reformy może zbyt szybko ale reforma oświaty okazuje się potrzebna a do września 2017 roku jeszcze sporo czasu i można to dobrze przepracować. Modlitwa jest zawsze potrzebna ale ciężka praca jeszcze ważniejsza.
do MK
Dodane przez rodzic, w dniu 21.11.2016 r., godz. 09.26
Bardzo panu współczuję. Nie jest pan dobrym człowiekiem i chyba ciężko z tym panu żyć. Szkoda, że nie było pana na manifestacji. Miałby pan okazję poznać ludzi, o których pan pisze, a pana wypowiedzi nie byłyby wtedy tak tendencyjne. Rozumiem , że jest pan zadowolony z ,,dobrej zmiany". Znam jeszcze parę osób, które też są, ale to nie upoważnia pana do obrażania tych, co walczą o polskie szkoły. A z KOD-u nikogo nie widziałam. Natomiast nauczycieli poparła cała opozycja. Chyba to o czymś świadczy. Może należy zweryfikować swoje stanowisko na spokojnie, bez emocji i uprzedzeń.
Dodane przez Matka Polka, w dniu 21.11.2016 r., godz. 10.16
TV pokazała jak protestujący nauczyciele kaleczą język polski. To, że cała opozycja (nie cała, gwoli ścisłości) rzekomo popiera KOD, to wiemy wszyscy. Jak to, że chciałaby powrotu do władzy, żeby pozostało jak było we wszystkim. Beznadziejny ten protest był.
Dodane przez k, w dniu 21.11.2016 r., godz. 10.27
komuna wraca i bedzie rejonizacja a" jaroslaw polske zbaw" coraz bardziej przypomina przywudcow chin czy korei niedlugo beda rozstrzelania za inne poglady
Dodane przez emeryt, w dniu 21.11.2016 r., godz. 13.07
W latach 80 też tak to się zaczynało. Czyżby pan Broniarz miał być następnym Wałęsą. Brawo. Teraz będą na pana pluć, tak jak to robili z działaczami Solidarności. Ale jest pan wielki. Zorganizować tak wielką manifestację i to ze światłych, wykształconych ludzi. Kłaniam się nisko. Tak trzymać. Jednak nauczyciele to mądrzy i odpowiedzialni ludzie i nie martwcie się tymi ujadaczami z PIS. Oni czują, że już sobie porządzili. Teraz ich rozliczą.
do MK
Dodane przez Izydor, w dniu 21.11.2016 r., godz. 16.32
Przykład idzie z góry. Skoro pani minister - polonistka- nie potrafi mówić po polsku, to nie można tej umiejętności wymagać od innych. Może powinien pan swoje uwagi zgłosić też do pani minister. Śmiało.
A OC wam już przyszło na 2017 ?
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 21.11.2016 r., godz. 18.49
I teraz się misie zastanówcie, ile kosztuje was 500+, obniżanie wieku emerytalnego, spłacanie łapówy dla kościoła za poparcie, pisowskie afery z Misiewiczami czy afera z powrotem 8-mio letniej podstawówki. Nie jednemu z was ta podwyżka o ponad 100% OC wystarczyłaby nie na 500+, ale na 2 000 +.
Broniarz
Dodane przez ola, w dniu 21.11.2016 r., godz. 20.52
Przystojny jest.
Rodak z Usa
Dodane przez Anonim, w dniu 21.11.2016 r., godz. 21.29
Powracają w Stanach kawały (dzoksy)o nierozgarniętych polakach.Dołujecie na całego.
Dodane przez Anonim, w dniu 21.11.2016 r., godz. 21.51
Matko polko,,która to TV poniża nauczycieli ??? Chyba Trwam (w głupocie) lub pisyjna...A propos.TVPisyjna odcina się od WOŚP Jerzego Owsiaka i jego 25 lecia.
Dodane przez Jan, w dniu 22.11.2016 r., godz. 09.38
Każdemu zdarza się pobłądzić, ale mądrość polega na tym, żeby zejść ze złej drogi. Niestety PIS dalej kroczy w złym kierunku. Czekają nas strajki. Zacznie się od szkół, a później będzie powtórka sprzed 30 lat. A miało być pięknie.
do ola
Dodane przez Anonim, w dniu 22.11.2016 r., godz. 09.59
Niech ci Broniarz zrobi nowego człowieczka na wzór i własne podobieństwo.
Dodane przez Anonim, w dniu 22.11.2016 r., godz. 11.50
Drogo nas będzie kosztowała ta nauka gry w szachy.
Dodane przez ela, w dniu 22.11.2016 r., godz. 12.17
Nie mam zaufania do ludzi tak często zmieniających poglądy.
Te pier... to sprawa Wernyhory.
Dodane przez Boski, w dniu 22.11.2016 r., godz. 13.24
Janie, jak robotnik z winnicy na skrzydłach wiary w prawdę, którą odkryłeś dotarłeś do sedna sprawy. Kumasz?I tak do końca życia. Ja nie dam rady, wole malować.
Dodane przez Anonim, w dniu 22.11.2016 r., godz. 13.28
Do wPISu z godziny 9.59. Widać po chamskim wPISie, że to szambo-pisior pisze.
Do Jana
Dodane przez Anonim, w dniu 22.11.2016 r., godz. 13.57
Piszesz,ze PiS kroczy w zlym kierunku,czyli co,nie podoba ci sie ze nie kradna,ze nie rozsprzedaja za grosze majatku narodowego,ze nie pogardzaja rodzinami i ich dziecmi,ze rozliczaja zlodzieji,cwaniakow. Jezeli czytasz I interesujesz sie co dzieje sie w kraju,to powinienes wiedziec jak rozkradano Polske. Liczebnosc afer jest zatrwazajaca.,ratusz w Warszawie, ostatnio Police,gdzie na go go,i inne uciechy zdefraudowano miliony,czy afera wicemarszalka z PSL. Zastanawia mnie,czy wiezienie pomieszcza tych aferzystow. To wszystko dzialo sie za poprzedniego Rzadu. A Ty co? Tesknisz ?Jakim trzeba byc ,zeby jeszcze miec czelnosc psioczyc na obecny,pracujacy ciezko I odpowiedzialnie obecny Rzad. Nie jeden z was ma bezsenne noce i w zamysleniu dni, czujac strach,ze pewnie przyjdzie i na mnie kolej rozliczenia.
Dodane przez Anonim, w dniu 22.11.2016 r., godz. 14.09
Następny proszę, byleby kulturalnie.
Dodane przez Lusia, w dniu 22.11.2016 r., godz. 14.18
Prawda jest taka,madry wie co pisze,a glupi pisze to co wie od swoich zleceniodawcow. Stad tyle przyglupich,prowokatorskich komentarzy w wykonaniu jednego cudaka,podajacego roznymi nickami,aby zrobic wrazenie,ze tych przyglupow jest wiele. Tematem prowokacji jest pisanie o nienawisci do PiS.
Dodane przez liberalna demokracja zachodnia, w dniu 22.11.2016 r., godz. 18.13
We Francji sąd uznał, że nie pokazywać uśmiechniętych dzieci z zespołem Downa, bo mogłoby to urazić "sumienia kobiet, które legalnie dokonały innych osobistych wyborów”, czyli aborcji. - Upadek człowieczeństwa - tak ocenił to orzeczenie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który sam jest ojcem dziecka z zespołem Downa. "Nie sposób uwierzyć, że coś takiego mogło się wydarzyć we Francji, kraju w centrum cywilizowanego świata. Sąd uznał, że nie wolno kolportować filmu pokazującego uśmiechnięte dzieci z zespołem Downa. Bo takie kadry mogłyby naruszyć spokój „sumienia kobiet, które legalnie dokonały innych osobistych wyborów”. Czytaj - dokonały aborcji"
do Anonima z13.57
Dodane przez Sprawiedliwy, w dniu 22.11.2016 r., godz. 19.52
Jan pisze mądrze, w przeciwieństwie do ciebie. W poprzednim rządzie było dużo aferzystów, dlatego władzę stracili. Ale PIS jest jeszcze gorszy. Robią te same błędy, tylko w szybszym tempie. Dlatego to ich niedługo będą rozliczać. Być może złodzieje z PO i PISu znajdą się w jednej celi. A dla zalewskiej żądałbym dożywocia.
anonimie z godz. 13.57
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 22.11.2016 r., godz. 20.46
"Jakim trzeba byc ,zeby jeszcze miec czelnosc psioczyc na obecny,pracujacy ciezko I odpowiedzialnie obecny Rzad." Dawno się tak nie uśmiałem.
Dodane przez Anonim, w dniu 22.11.2016 r., godz. 21.16
JESTEŚMY ŚWIADKAMI NIEUDOLNYCH RZĄDÓW NAJGORSZEJ EKIPY PARTYJNYCH NIEUDACZNIKÓW JAKA MOGŁA SPOTKAĆ POLSKĘ CZYLI PARTII KACZYŃSKIEGO jAROSŁAWA............Tylko w państwie typu Korea Północna aparatczyk partyjny (Ziobropis) może pełnić funkje Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego.
Dodane przez Anonim, w dniu 22.11.2016 r., godz. 21.39
Aborcja powinna być dozwolona na etapie zarodka-zygoty.Tak jest w całym świecie.Polska się cofa do średniowiecza.Czarni mają za dużo do powiedzenia.
Po co burzyć to, co działa dobrze
Dodane przez Piruet, w dniu 22.11.2016 r., godz. 22.24
Z identycznym hasłem pan ważny nauczyciel ze związku szalał w 89 r.
dzwony
Dodane przez Anonim, w dniu 23.11.2016 r., godz. 14.18
robotnik z winnicy?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl