Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPowiat stawia na kształcenie zawodowe

(Zam: 16.11.2016 r., godz. 13.45)

Nieco ponad ćwierć miliona złotych oszczędności przyniosło samorządowi powiatowemu połączenie Zespołu Szkół nr 2 z Centrum Kształcenia Praktycznego.

To jeden z wniosków z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie wyszkowskim za rok szkolny 2015/2016, którą przedstawił radnym naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Krzysztof Arbaszewski. Chęć zaoszczędzenia pieniędzy była jednym z powodów, dla których powiat zdecydował się połączyć dwie placówki w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”. CEZiU to placówka działająca w ramach sieci szkół prowadzonych przez powiat wyszkowski. Należą do niej również: I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, Zespół Szkół w Długosiodle, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie, Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku.
Powiat dotuje także szkoły prowadzone przez ZDZ: Centrum Kształcenia w Wyszkowie, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie, Grupę Pascal, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka.
Wyróżnia się też placówki oświatowe prowadzone przez powiat (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie) oraz dotowane przez powiat (Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyszkowie).

Mniej uczniów w liceach, więcej w technikach
W szkołach prowadzonych przez powiat wyszkowski zatrudnionych jest 311 nauczycieli, w tym stażystów – 13, kontraktowych – 54, mianowanych – 78, dyplomowanych (najwyższy stopień awansu zawodowego) – 166. Kształcą ponad 2,5 tys. uczniów w 146 oddziałach (w tym 276 uczniów w 56 oddziałach w ramach szkół specjalnych). Naukę w pierwszych klasach szkół powiatowych rozpoczęło 654 z 811 absolwentów gimnazjów. Powiat dotuje ponad tysiąc uczniów i słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.
W 2016 r. do egzaminu maturalnego w szkołach podległych powiatowi przystąpiło 480 osób, z czego 442 osoby otrzymały świadectwo dojrzałości (92,09 proc.). W I LO im. C. K. Norwida do matury przystąpiło 175 osób, zdało 162 (93,1 proc.). W Zespole Szkół nr 1 te cyfry to odpowiednio: w licem 79 i 76 osób (96,2 proc.), w technikum – 103 i 93 (91,2 proc.), w CEZiU „Kopernik: w liceum – 48 i 42 (87,5 proc.), technikum – 74 i 68 (94,4 proc.), w Zespole Szkół w Długosiodle w liceum jedyny przystępujący do matury zdał egzamin.
W porównaniu między rokiem szkolnym 2015/2016 a 2015/2017 spadła liczba uczniów liceów z 950 do 877, więcej jest uczniów techników (wzrost z 1091 do 1125). W szkołach zawodowych obecnie kształcą się 204 osoby (było 194).
– To dobra, zdrowa struktura, gdzie nie ma przerostu jednego typu szkół nad innymi – komentował Krzysztof Arbaszewski.
W technikach najbardziej popularne zawody (pod względem liczby kształcących się osób) to gastronomiczne (niemal 200 osób) i mechaniczne (niemal 160 osób). Około setka uczniów pobiera naukę w technikach budowlanych, hotelarskich, cyfrowych procesów graficznych, elektrycznych. Relatywnie najmniej młodych ludzi zainteresowanych jest systemami energii odnawialnej, organizacją reklamy i specjalnością handlową.
Jeszcze w 2015 r. istniał Zespół Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego. Utrzymanie obu tych placówek kosztowało 4 995 308 zł. Po połączeniu placówek w CEZiU koszty wynoszą 4 735 312 zł. Działalność byłego CKP-u nadal jest kontynuowana.
– W kontekście reformy edukacji słyszymy hasło „CKP w każdym powiecie”. My nie musimy już go tworzyć – zaznaczył naczelnik. – Mamy też zaczątek placówki, która w zasięgu powiatu będzie mogła prowadzić doradztwo zawodowe (w ramach CEZiU – przyp. red.). – dodał. – Wyszków jest znaczącym ośrodkiem kształcenia zawodowego.
– Reforma zakłada tworzenie szkół branżowych. U nas już to funkcjonuje – stwierdził radny Jan Getka dziękując za zaangażowanie wydziałowi edukacji.

Odnotowują sukcesy sportowe
Przygotowywana reforma edukacji wywołuje niepokój wśród nauczycieli, szczególnie likwidowanych gimnazjów. Obawiają się utraty pracy. Jan Getka dopytywał, czy w szkołach powiatowych jest zapotrzebowanie na nauczycieli. Według Krzysztofa Arbaszewskiego, szkoły nie narzekają na brak kadry.
– Burmistrz zwrócił się z pismem do nas dotyczącym analizy zatrudnienia nauczycieli w skali powiatu – zdradził naczelnik. – Minister Zalewska stwierdziła na jednym ze spotkań, że nie są wykluczone przypadki, kiedy to powiaty będą musiały udzielić pomocy gminom w zakresie zatrudnienia nauczycieli. U nas analizy w tej kwestii nie było, ale jesteśmy gotowi ją przeprowadzić.
Marek Głowacki zainteresował się poziomem sprawności fizycznej młodzieży.
– Z danych ogólnopolskich wynika, że młodzież osiąga gorsze wyniki sportowe w porównaniu z okresem sprzed 10, 20 lat. Czy u nas ta kwestia jest monitorowana, czy podejmowane są jakieś działania? – zastanawiał się.
– W każdej szkole jest boisko sportowe. Jako wydział jednak nie monitorujemy szczegółowo wyników stricte sportowych – zaznaczył Krzysztof Arbaszewski. – Odnotowujemy sukcesy uczniów na szczeblu wyższym niż powiatowy.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska nadmieniła, że kierowana przez nią placówka organizuje igrzyska sportowe dla młodzieży w różnych dyscyplinach.
Adam Mróz przypomniał o sukcesie siatkarek z I LO, które zajęły I miejsce w rozgrywkach okręgu mazowieckiego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
– Mamy być z czego dumni. W Zespole Szkół nr 1 nie występują zwolnienia z WF. To zasługa kadry, że młodzież chce uczestniczyć w lekcjach – zaznaczył i dodał, że infrastruktura sportowa jest ciągle rozbudowywana (m.in. w przyszłym roku planowana jest budowa bieżni przy CEZiU). – Powstaje coraz więcej siłowni, klubów fitness itp. Zdrowy styl życia zaczyna być ceniony. Mam nadzieję, że będzie to miało przełożenie na wyniki w szkołach ponadgimnazjalnych – dodał. – Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowanym samorządem do wypełniania zadań oświatowych. Bolą słowa pani minister, że dla nas szykowana jest rola techniczna utrzymania szkół, bazy, a odpowiedzialność za kształcenie ma być przekazana do kuratoriów. Mam nadzieję, że ta reforma będzie bardziej przygotowana i poprzedzona szerokimi konsultacjami.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl