Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaKompromisowy dokument

(Zam: 16.11.2016 r., godz. 13.40)

Radni miejscy uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków.

– Jest to kompromisowy dokument, nie wszystkich mieszkańców udało się zadowolić, nie wszystkie ich wnioski zostały uwzględnione – tłumaczyła podczas sesji Rady Miejskiej naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Iwona Kozon.
Władze miejskie nie uwzględniły ok. 80 wniosków, najczęściej dotyczących terenów zagrożonych powodzią. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in. „Uzasadnieniem dla zastąpienia poprzedniego Studium nową wersją jest umożliwienie dalszego wykorzystywania zasobów naturalnych obecnych na obszarze gminy oraz odpowiedź na zapotrzebowanie inwestorów. Bardzo istotną zmianą jest rozszerzenie możliwości rozwoju zabudowy, głównie w części północnej obszaru gminy. W związku z rozległymi obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w południowej części gminy, przewiduje się duże zapotrzebowanie na tereny przeznaczone pod zabudowę w części północnej. Dzięki takim zmianom zwiększy się potencjał rozwojowy miasta i gminy”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl